Xây dựng chiến lược phát triển Ngân hàng Cổ phần Đông Á (hay)

e-marketing

Thuctaptotnghiep.net xin hướng dẫn các bạn làm báo cáo thực tập marketing is  Xây dựng chiến lược phát triển Ngân hàng Cổ phần Đông Á (hay)

Nền kinh tế Việt Nam bước vào giai đoạn trưởng increase cộng with việc hội nhập quốc tế ngày as sâu rộng đang đặt ra nhiều cơ hội thách thức and for the ngân hàng Việt Nam. Which is cơ hội, because when the kinh tế phát triển, level sống of người dân be nâng cao thì nhu cầu chi tiêu into sản phẩm vật chất and services are also ngày as be mọi người quan tâm chú ý than, hơn thế nữa it còn giúp cho the bank in nước tiếp cận with one thị trường rộng lớn than – thị trường toàn cầu. Which is thách thức, bởi vì hội nhập kinh tế quốc tế đồng nghĩa with việc mở cửa thị trường, must be dỡ bỏ the rào cản between quốc gia, between nền kinh tế to every phần be tham gia into a sân chơi chung one cách bình đẳng, Song phẳng.

Trọng sân chơi chung that, cạnh tranh vừa have the following mặt tích cực when it thúc đẩy the DN must not Stop nâng cao năng lực nội tại, chất lượng sản phẩm, gia increase chất lượng phục vụ to đáp ứng better nhu cầu of the person tiêu dùng. But it also give the following hiệu ứng unexpectedly against nền kinh tế of an quốc gia – when the bank in nước still chưa đủ năng lực to cạnh tranh đặc biệt is about Cap, công nghệ, nhân sự … and quan trọng hơn cả is xây dựng one chiến lược toàn diện, phát triển bền vững phù hợp with one thị trường rộng lớn for those khách hàng ngày as khó tính than, one môi trường kinh doanh changed per date and đầy khóc liệt with the those đối thủ cạnh tranh đến từ nước in are mutually ngoài nước.

Against Ngân hàng Đông Á, sau gan 19 năm hình thành and developers (Ngân hàng been thành lập ngày 1992/01/07), trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm of nền kinh tế, Ngân hàng retained đứng vững and do not Stop đầu tư, nâng cao năng lực, mở rộng hoạt động kinh doanh of mình. For định hướng phát triển “Chất lượng trên cơ sở bền vững” cùng khẩu hiệu “Người bạn đồng hành đáng tin cậy”, Ngân hàng Đông Á đang each ngày each ngày as lớn mạnh and become one thương hiệu quen thuộc against khách hàng Việt Nam.

Thành công hôm nay no means that would thành công ngày mai. Trọng tình hình the ngân hàng quốc tế đang ngày as extend the hoạt động xâm occupy thị trường tài chính Việt Nam along with việc its ngân hàng nội địa khác cũng đang can not Stop gia increase the hoạt động cạnh tranh Nhâm Gianh lấy thị phần thì vấn đề xây dựng chiến lược be xem is one điều cốt yếu mà Ngân hàng Đông Á must quan tâm hàng đầu. Vì lý làm that, group selection đề tài “Xây dựng chiến lược cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á”

TẢI TÀI LIỆU