Vai trò nhà máy xử lý rác thải tại Mỹ Hảo

Đề tài báo cáo thực tập: Vai trò nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt and công nghiệp tại Mỹ Hảo – Văn Lâm

Tỉnh Hưng Yên be at trung tâm đồng bằng Bắc Bộ. Do điều kiện địa lý thuận lợi, may quốc lộ 5 chạy qua, nối Hà Nội – Hải Phòng, be in the kinh tế trọng điểm Bắc Bộ be Hưng yên has many ưu thế to phát triển kinh tế, công nghiệp and service. In the năm qua, tỉnh Hưng Yên already have many policy and biện pháp for đẩy nhanh Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa Nông nghiệp, Nông thôn, in which có việc xây dựng its khu công nghiệp trên địa bàn nông thôn much be chú trọng. Đến nay, tỉnh was ó 4 khu công nghiệp đi vào work with kết quả ban đầu tương đối able quan, đời sống người dân cải thiện đáng be KE. Phát triển công nghiệp nhanh and mạnh nhất miền Bắc, tuy nhiên, trong quá trình phát triển its khu công nghiệp trên địa bàn nông thôn tỉnh of that happen nhiều bất cập. One of the following bất cập which is tình trạng ô nhiễm môi trường nước, môi trường do not khí chất thải rắn and phát thải from khu công nghiệp. Để khắc phục tình trạng this, năm 2005, Dự án “Xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt and công nghiệp khu vực Mỹ Hào – Văn Lâm” have been triển khai.

Dự án will be mang lại hiệu quả such as thế nào? Dự án has thực sự khắc phục been tình trạng ô nhiễm at the khu công nghiệp hay không? Dự án has thực sự hiệu quả về kinh tế xã hội hay không … Xuất phát từ those câu hỏi trên em select đề tài: “Đánh giá hiệu quả of Dự án Xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt and công nghiệp khu vực Mỹ Hào- Văn Lâm “.

TẢI VỀ