Thực trạng kinh doanh tại khách sạn Công đoàn Việt Nam.

Thuctaptotnghiep.net hướng dẫn các bạn làm báo cáo thực tập nhà hàng khách sạn is  Thực trạng kinh doanh tại khách sạn Công đoàn Việt Nam.

Ngày nay, khi nen kinh tế đất nước already have the following bước chuyển mới, với those thành quả đạt be along with sự tiến bộ VE trình độ văn hoá, nhận thức thì đời sống nhân dân are also been nâng cao. Cũng chính vì vậy mà nhu cầu of con người are also been nâng cao. It is no longer be nhu cầu “cơm không có áo ấm” nữa mà thể thay thế là nhu cầu “ăn ngon mặc đẹp” is sự sành điệu thích been mọi người tôn trọng, kính nể … Cũng chính vì vậy mà đòi hỏi về chất lượng đối for sản phẩm hàng hoá nói chung and those dịch vụ nói riêng ngày as cao. Kinh doanh khách sạn ngày nay not only đơn thuần for đáp ứng nhu cầu chỗ ngủ nghỉ nữa mà non đáp ứng be nhu cầu be nhu cầu ngủ nghỉ that with the yêu cầu đa dạng of the customers as yêu cầu be ngủ nghỉ in phòng sạch SE một toàn, tiện nghi sang trọng, phòng cảnh đẹp has to ngắm nhìn … and đặc biệt is chất lượng dịch vụ lưu trú non thật TOTM. Yêu cầu against người phục vụ must biết đáp ứng tốt đầy đủ nhu cầu of khách and must always be created sự thoải mái, cảm giác thỏa mãn tối đa cho khách, such mới you can be created sức thu hút and trú kept khách to khách sạn.

Trước thực tế that, be a sinh viên thực tập be trang bị kiến ​​thứuc về du lich về khách sạn, qua việc vận dụng vào thực tế về du lịch về khách sạn, qua việc vận dụng vào thực tế out khách sạn Công Đoàn in thời gian thực tập and sự chỉ dẫn of thầy giáo trực tiếp hướng dẫn em thực tập, đã giúp em thêm tự tin has the selected and viết về đề tài this.

With the capabilities nghiên cứu còn nhiều hạn chế be bài viết của em chắc will nhiều thiếu sot em kính mong has been sự quan tâm giúp đỡ of the thầy giáo, cô giáo and sự châm trước of thầy cô cùng quan tâm to bài viết this.

Bài viết been chia làm 3 chương tương Un for ba vấn đề em quan tâm nghiên cứu and would like to trình bày which is:

Chương I: Cơ sở lý luận về hoạt động kinh doanh lưu trú khách sạn in.

ChươngII: Thực trạng kinh doanh out khách sạn Công đoàn Việt Nam.

ChươngIII: Một số biện pháp Nhâm tổ chức tốt hoạt động kinh doanh lưu trú at Khách Sạn Công Đoàn Việt Nam.

TẢI TÀI LIỆU