Tạo động lực cho người lao động tại công ty Du lịch Đường Sắt Hà Nội

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu to các bạn báo cáo thực tập nhân sự is  Tạo động lực cho người lao động tại công ty Du lịch Đường Sắt Hà Nội

In the Last year, Nhâm thực hiện tốt đường lối phát triển kinh tế of Đảng and Nhà nước, the doanh nghiệp nước ta have NO lực phát triển sản xuất and đạt be level năng xuất lao động cao, phát huy sức mạnh của mình trên thị trường in and ngoài nước. Để set those thành tích which thì yếu tố con người là could not missing được, chính yếu tố con người was determined sự thành bại of each công ty. Vì vậy each doanh nghiệp found mọi cách to have been nguồn nhân lực has chất lượng cao and làm thế nào to be phát huy cao năng lực, sở trường of nguồn lao động mình có Nhậm đạt be the following mục tiêu chung of organizations đặt ra. Việc has nguồn nhân lực tốt in tay was khó but việc sử dụng they like thế nào cho has hiệu quả nhất còn khó khăn than. Và công tác tạo động lực cho người lao động will help cho việc sử dụng lao động đạt hiệu quả cao, đêm lại sự thành công cho doanh nghiệp. Bên cạnh those thành tích has set in công tác tạo động lực cho người lao động thì trên thực tế at nước ta nhiều doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm to công tác have làm Diminished hiệu quả of việc sử dụng lao động, ảnh hưởng xấu to kết quả sản xuất kinh doanh. Làm which việc tạo động lực cho người lao động nham increase cường sự Nô lực, sư hứng thú their while làm việc tao ra năng suất, hiệu quả cao in công việc là hết sức cần thiết cho sự exists and development of each doanh nghiệp.

Nhận thức rõ sự cần thiết must be tạo động lực cho người lao động in doanh nghiệp or later one thời gian thực tập Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Du lịch Đường Sắt Hà Nội em thấy công tác tạo động lực of công ty tuy has many cố gắng but still nhiều hạn chế vì vậy em selection đề tài “Tạo động lực cho người lao động tại công ty Cổ Phần Dịch Vụ Du lịch Đường Sắt Hà Nội”  để làm chuyên đề thực tập.

TẢI TÀI LIỆU