Tài liệu Ôn thi Tiếng Anh B1 (trọn bộ tài liệu có đáp án)

luyện thị tiếng anh b1

TÀI LIỆU Ôn thi Tiếng Anh B1 – Tiếng Anh đầu ra cao học (trọn bộ tài liệu gồm tài liệu ôn tập + bài giảng + topic + ngữ pháp + bài tập (có đáp án)
Gồm có:

1/ Tài liệu ôn thi Tiếng anh B1 (dạng ôn tập và đề thi mẫu B1 4 kỹ năng)

2/ Bài giảng, bài tập (có đáp án) ôn thi B1 của giảng viên

3/ 135 bài luận tham khảo

4/ Bài soạn 20 topic soạn chủ đề thi kỹ năng nói

5/ Trọng tâm ôn tập ngữ pháp +ôn tập 12 thì Tiếng Anh + Bài tập chia động từ

6/ Bài tập biến đổi câu

7/ File nghe B1 và một số tài liệu khác

 

LINH TẢI TẠI ĐÂY

LINH TẢI TẠI ĐÂY 

LINH TẢI TẠI ĐÂY 

LINH TẢI TẠI ĐÂY 

LINH TẢI TẠI ĐÂY 

LINK TẢI TẠI ĐÂY

LINK TẢI TẠI ĐÂY

LINK TẢI TẠI ĐÂY