Tài liệu ôn thi công chức Tôn giáo 2015 (độc và chất lượng)

Thuctaptotnghiep.net xin chào tất cả các bạn!

Mình tiếp tục giới thiệu cho các bạn một tài liệu ôn thi công chức năm 2015 độc only thuctaptotnghiep.net sở hữu nó đó chính is   Tài liệu ôn thi công chức Tôn giáo năm 2015 (độc and chất lượng)  vực nội vụ.

Ôn thi công chức Tôn giáo 2015
Ôn thi công chức Tôn giáo 2015

Mình xin giới thiệu đôi nét về tài liệu ôn thi công chức tôn giáo năm 2015 này cho các bạn tham khảo. Bộ tài liệu bao gồm those contents sau:

A. Phần lý thuyết:

1. Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004 / PL-UBTVQH11 ngày 18/6/2004;

2. Nghị định số 22/2005 / NĐ-CP ngày 2005/01/03 of Chính phủ hướng dẫn thi hành a number of Pháp lệnh điều tín ngưỡng, tôn giáo;

3. Nghị định số 92/2012 / NĐ-CP ngày 2012/08/11 of Chính phủ quy định chi tiết biện pháp thi and hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;

4. Thông tư số 04/2010 / TT-BNV ngày 20/5/2010 of Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức biên chế and the Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân its tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 B. Phần bài tập.

– Hệ thống câu hỏi tự luận kèm theo đáp án.

– Hệ thống câu hỏi Trắc nghiệm kèm theo lời giải chi tiết.

C. Đề thi và đáp án ôn thi công chức tôn giáo. Ngoài ra, mình còn chia sẻ kinh nghiệm giúp bạn  cách làm bài thi công chức hiệu quả, đạt kết quả cao nhất!

Trên here is the contents cơ bản của tài liệu, các bạn vui lòng tải về tham khảo nhé to

DOWLOAD

Chúc các bạn ôn thi tốt!