Cách viết lời mở đầu của báo cáo thực tập tốt nghiệp

Sau đây thuctaptotnghiep.net hướng dẫn các bạn làm lời mở đầu báo cáo tốt nghiệp/ luận văn báo cáo thực tập kế toánkế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh,  các ngành khác các bạn click LỜI MỞ ĐẦU TRONG BÁO CÁO THỰC TẬP

Lời mở đầu thường có 5 phần như sau:

1. Lý do chọn đề tài

Nước ta đã gia nhập Tổ chức Thương Mại Thế Giới WTO, đó là điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam hội nhập quốc tế và thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào trong nước. Đây chính là cơ hội cũng như thử thách cho các đơn vị để khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế. Bên cạnh những thuận lợi trên, Các doanh nghiệp cũng không gặp ít khó khăn vì sự cạnh tranh gay gắt từ các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Do đó để tồn tại được doanh nghiệp trong nước cần nâng cao năng lực quản lý cũng như kiểm soát chặt chẽ tình hình kinh doanh để đề ra chiến lược lâu dài. Có thể ví lợi nhuận kinh doanh như là dòng máu nuôi sống cơ thể doanh nghiệp. Vấn đề mà các doanh nghiệp cần đặt ra là việc ghi chép và phản ánh đúng đắn và chính xác chỉ số này. Lợi nhuận của doanh nghiệp gồm 2 yếu tố là doanh thu và chi phí. Mỗi một nghiệp vụ ghi nhận doanh thu đều phải ghi nhận chi phí liên quan đến việc hình thành doanh thu đó.
Việc ghi nhận doanh thu và chi phí đúng đắn và kịp thời giúp doanh nghiệp xác định được lợi nhuận thu được từ đó đánh giá được đường lối hoạt động hiện tại cũng như vạch ra kế hoạch lâu dài. Để nghiên cứu kỹ hơn về vấn đề này cũng như tình hình thực tiễn tại công ty, nay em chọn đề tài báo cáo thực tập kế toán sau  “Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH Q12”
Do thời gian thực tập không nhiều, nhận thức của bản thân còn nhiều hạn chế nên báo cáo không thể tránh khỏi những sai sót nhầm lẫn kính mong các thầy cô giáo trong tổ bộ môn kế toán Trường ĐH Lao Động – Xã Hội cùng ban lãnh đạo công ty TNHH MTV Dịch Vụ Công Ích Quận 12 nhiệt tình đóng góp ý kiến và sửa chữa giúp đỡ để bài viết của em được hoàn thiện hơn.

1. Lý do chọn đề tài:
Nhằm mục đích tìm hiểu thực tế về công tác kế toán, nghiên cứu phương pháp kế toán mà Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Công ích Quận 12 đang áp dụng có mang lại hiệu quả cao hay không, em đã chọn đề tài “Xác định kết quả kinh doanh” cho chuyên đề tốt nghiệp của mình. Hy vọng rằng có thể vận dụng kiến thức đã học vào thực tế và tích luỹ thêm kinh nghiệm, trao dồi học hỏi thêm về chuyên môn.
2. Mục tiêu nghiên cứu:
– Hệ thống cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
– Phân tích tình hình thực tế tại công ty TNHH MTV Dịch Vụ Công ích Q 12
– Rút ra nhận xét cùng một số giải pháp
3. Phạm vi nghiên cứu của đề tài:
– Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Công Ích Quận 12
– Đề tài dựa vào chuẩn mực, chế độ kế toán, và số liệu thu thập từ phòng kế toán – nhân sự của Công ty
4. Phương pháp nghiên cứu:
– Dựa vào các thông tin về quá trình sản xuất, kinh doanh, chính sách kế toán, thông tin về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

5 cấu trúc đề tài

Trong báo cáo thực tập tốt nghiệp này phần nội dung em xin chia làm 4 chương :
Chương I: Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Công ích Quận 12
Chương II: Cơ sở lý luận của đề tài “ kế toán doanh thu chi phí và xác định
Kết quả kinh doanh”
Chương III: Thực tế công tác kế toán tại Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Công ích Quận 12
Chương IV: Nhận xét – Kiến nghị.

P/S nhóm thuctaptotnghiep.net nhận làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, cho các bạn nào gặp khó khăn trong vấn đề xin chỗ thực tập và chứng từ làm báo cáo. Các bạn lên hệ AD để được làm báo cáo tốt nghiệp thuê trọn gói nhé

Lời mở đầu hay trong báo cáo huy động vốn ngân hàng

Lời mở đầu

1.Sự cần thiết của đề tài

Đất nước ta sau những năm đổi mới, đang từng bước tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm theo kịp các nước trong khu vực và trên thế giới. để thực hiện thành công chiến lược đó, nhu cầu về vốn đầu tư là rất lớn và cần thiết. Vốn là một trong những nguồn lực cơ bản để phát triển nền kinh tế của một quốc gia, đây là điều kiện thuận lợi cho hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại (NHTM). Tuy nhiên để đáp ứng tốt nhu cầu vốn cho khách hàng và nền kinh tế, đòi hỏi các Tổ chức tín dụng (TCTD) phải khai thác hiệu quả nguồn vốn huy động.

Với chức năng trung gian tài chính lớn của nền kinh tế, các TCTD đã và đang tích cực đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ tiện ích, đa dạng hóa các hình thức huy động để thu hút khách hàng và người dân gửi tiền vào Ngân hàng. Tuy nhiên với tốc độ tăng trưởng tín dụng nhanh nhu cầu vốn tín dụng của khách hàng và nền kinh tế có xu hướng ngày càng tăng, là áp lực đòi hỏi các TCTD phải có chiến lược huy động vốn dài hạn, với các kế hoạch triển khai cụ thể trong từng thời kỳ, với khả năng chủ động cao trong hoạt động kinh doanh, đáp ứng cao nhất nhu cầu về vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng – doanh nghiệp và nền kinh tế, nhu cầu vốn cho phát triển các dự án thuộc các chương trình kinh tế lớn của đất nước ta.

Là một bộ phận cấu thành trong guồng máy của hệ thống ngân hàng. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Song cũng không tránh khỏi những khó khăn chung. Vì vậy, những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn nhằm củng cố sự tồn tại và phát triển ngành ngân hàng, đã đang và sẽ là những vấn đề được quan tâm của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam nói riêng  và hệ thống ngân hàng nói chung.

Xuất phát từ vấn đề trên, tôi đã chọn đề tài:  “Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ” làm đề tài cho báo cáo thực tập  của mình..

2 .Mục tiêu nghiên cứu.

Tìm hiểu cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác huy động vốn trong NHTM.

Tìm hiểu và đánh giá thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát Triển

Đề xuất 1 số giải pháp và góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng.

3. Phương hướng nghiên cứu:

–         Phương pháp thu thập số liệu từ các tài liệu liên quan tại cơ quan thực tập: bảng cân đối chi tiết và báo cáo tài chính các năm 2010, 2011, 2012.

–         Phương pháp so sánh: để xem xét tốc độ tăng trưởng của các chỉ tiêu trong thời gian qua.

–         Phương pháp tỷ trọng: để xem xét sự biến động của các chỉ tiêu.

–         Phương pháp tỷ số: để xem xét kết quả hoạt động của Ngân hàng.

–         Tham khảo tài liệu, tạp chí ngân hàng.

4. Phạm vi nghiên cứu:

–         Nội dung nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác huy động vốn trong NHTM ,thực trạng của hoạt động huy động vốn đồng thời đề xuất 1 số giải pháp nhằm tăng cường khả năng huy động vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

–         Không gian nghiên cứu

Đề tài được nghiên cứu tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

–         Thời gian nghiên cứu :

Số liệu nghiên cứu 3 năm: 2010, 2011, 2012.

Thời gian thực hiện đề tài từ ngày 28/10 đến 16/1/2014.

5. Kết cấu đề tài.

Chương 1: Tổng quan về công tác huy động vốn trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại

Chương 2 : Giới thiệu về Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam

Chương 3 : Thực trạng  huy động vốn của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển

Chương 4 : Những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển.

Chúng tôi luôn hổ trợ bạn có những bài viết Bao Cao Thuc Tap với dịch vụ nhận làm báo cáo thực tập chúng tôi khẳng định sẽ viết những viết báo cáo thực tập chất lượng và hổ trợ bạn nhiệt tình.

Lời mở đầu trong báo cáo tài chính

loi mo dau

LỜI MỞ ĐẦU

Hiện nay, nước ta đang trong thời kỳ hội nhập nền kinh tế đang từng bước chuyển biến mẽ, các doanh nghiệp đều cố gắng để đạt được mục đích cuối cùng là tối đa hoá lợi nhuận. Vì vậy không chỉ là chỉ tiêu chất lượng, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong suốt một kỳ hoạt động mà còn là chỉ tiêu đánh giá sự tồn tại của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Continue reading “Lời mở đầu trong báo cáo tài chính”