kế toán tiêu thụ,xác định kinh doanh công ty cửa nhôm kính

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu đề tài tốt nghiệp kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty gia công cửa nhôm kính

LỜI MỞ ĐẦU

1.Lý do chọn đề tài
Trước những biến đổi của nền kinh tế toàn cầu hóa, mức độ cạnh tranh hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế ngày càng khốc liệt. Vì vậy, mỗi doanh nghiệp không những phải nỗ lực trong quá trình sản xuất kinh doanh mà còn phải biết phát huy tối đa tiềm lực của mình để bắt kịp với những thay đổi và phát triển của nền kinh tế thế giới.
Mặc dù các doanh nghiệp thương mại không trực tiếp sản xuất ra hàng hóa, nhưng nó lại là kênh trung gian vô cùng quan trọng trong việc lưu thông hàng hóa từ nơi sản xuất đến người tiêu dùng. Quá trình kinh doanh thương mại gồm ba giai đoạn: mua hàng vào, dự trữ và tiêu thụ không qua khâu chế biến làm thay đổi hình thái vật chất của hàng hóa. Như vậy hoạt động tiêu thụ là khâu cuối cùng có tính chất quyết định cả quá trình kinh doanh. Nó đóng vai trò thúc đẩy để các doanh nghiệp sản xuất thu hồi và quay vòng vốn nhanh. Do đó, các doanh nghiệp thương mại ngày càng phát triển là động lực thúc đẩy sản xuất mở rộng.
Muốn hoạt động tiêu thụ diễn ra một cách thuận lợi, mỗi doanh nghiệp phải có chiến lược kinh doanh hợp lý. Bên cạnh đó, tổ chức công tác kế toán tốt là một trong những yếu tố tạo nên sự hiệu quả. Việc đánh giá cao vai trò của công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tạo điều kiện cung cấp thông tin chính xác và kịp thời cho các nhà quản lý để họ có thể đưa ra những chiến lược kinh doanh và marketing phù hợp, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Qua quá trình thực tập và tìm hiểu thực tế tại công ty TNHH TM & DV Lộc Thọ em càng nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty. Đồng thời với sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Lê Ngọc Mỹ Hằng và các cán bộ phòng Tài chính kế toán tại công ty, em đã hoàn thành báo cáo chuyên đề về “”.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Nghiên cứu thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty gia công cửa nhôm kính. Đánh giá những ưu điểm, nhược điểm về công tác tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh của công ty.
Đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty gia công cửa nhôm kính.
3. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh của công ty TNHH TM & DV Lộc Thọ.
4. Phạm vi nghiên cứu
Không gian: tại công ty TNHH TM &DV Lộc Thọ
Thời gian: Số liệu về tình hình hoạt động SXKD của 2 năm 2012 – 2103
Số liệu về kế toán tiêu thụ và xác định KQKD tháng 12 năm 2013
5. Các phương pháp nghiên cứu
– Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Nghiên cứu các tài liệu thu thập được trong quá trình thực tập tại đơn vị: tài liệu về cơ cấu tổ chức, quy định của công ty Lộc Thọ và các tài liệu khác làm cơ sở lý luận cho đề tài nghiên cứu.
– Phương pháp quan sát, phỏng vấn: quan sát công việc hàng ngày của các nhân viên kế toán, phỏng vấn các nhân viên kế toán những vấn đề liên quan đến công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty.
– Phương pháp phân tích kinh doanh, phân tích tài chính, so sánh: dựa trên các số liệu thu thập được tại đơn vị thực tập tiến hành phân tích, so sánh các số liệu phục vụ cho quá trình nghiên cứu.
6. Kết cấu của đề tài
Kết cấu của đề tài gồm 3 phần:
Phần I : Đặt vấn đề
Phần II: Nội dung và kết quả nghiên cứu
Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM & DV Lộc Thọ.
Chương 3 : Một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM & DV Lộc Thọ.
Phần III : Kết luận và kiến nghị

DOWNLOAD

Tham khảo thêm tại http://tailieumau.vn/bao-cao-thuc-tap-ke-toan-7.html

Cảm ơn các bạn đã tham khảo tài liệu của nhóm chúng mình, trên đây là các tài liệu nhóm mình đã làm hoàn thành cho các bạn tải về tham khảo thêm, các bạn cần thuê người viết báo cáo thực tập, các bạn có thể liên hệ nhóm để được tư vấn và tìm tài liệu cho các bạn thêm nhé. các ơn các bạn đã tin tưởng và liên hệ nhóm mình  – làm thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp

Kế toán doanh thu và xác định kinh doanh tại công ty xi măng

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu đề tài  báo cáo thực tập kế toán : “kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty xi măng

Mục đích nghiên cứu của đề tài

Trình bày có hệ thống, có phân tích những vấn đề chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp, thực  trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty xi măng

Trên cơ sở hệ thống hoá, phân tích những vấn đề chung và nghiên cứu khảo sát thực tế về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Sơn Hoàng,  đưa ra một  số  nội  dung và  kiến  nghị  về  hoàn  thiện  kế  toán trong lĩnh vực này.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài:

Đối  tượng nghiên cứu: Những vấn đề  lý  luận chung và  thực  tiễn về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp.

Phạm  vi nghiên cứu: Kế  toán  doanh thu, chi phí  và  xác  định  kết  quả  kinh doanh tại công ty xi măng

Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

Làm sáng tỏ cơ sở lý luận kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp theo chuẩn mực kế toán và luật kế toán Việt Nam.

Khảo sát thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại  công ty xi măng. Phân tích ưu  điểm, nhược  điểm  của  công tác kế toán  doanh thu, chi phí  và  xác  định  kết  quả  kinh doanh tại  công ty . Từ đó đề xuất nội dung hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại các công ty thương mại, nhằm góp chương nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp đó.

Kết cấu của luận văn

Ngoài chương mở đầu, kết luận và danh mục đề tài tham khảo, báo cáo thực tập kế toán được trình bày trong ba chương:

Chương  1: Những vấn đề lý luận chung về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp.

Chương 2: Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty xi măng.

Chương 3: Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty xi măng.

DOWLOAD

Ngoài bài kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty xi măng Các bạn có thể tham khảo nhiều bài mẫu báo cáo thực tập kế toán tại http://tailieumau.vn/bao-cao-thuc-tap-ke-toan-7.html

Cảm ơn các bạn đã tham khảo tài liệu của nhóm chúng mình, trên đây là các tài liệu nhóm mình đã làm hoàn thành cho các bạn tải về tham khảo thêm, các bạn cần thuê người viết báo cáo thực tập, các bạn có thể liên hệ nhóm để được tư vấn và tìm tài liệu cho các bạn thêm nhé. các ơn các bạn đã tin tưởng và liên hệ nhóm mình  – làm thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp

kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty tin học, quản trị mạng

kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tin học, quản trị mạng

LỜI MỞ ĐẦU

Trong điều kiện kinh tế thị trường phát triển và hội nhập nhiều doanh nghiệp trên cùng một địa bàn cùng kinh doanh những sản phẩm giống nhau nên sự cạnh tranh lẫn nhau ngày càng trở nên khó khăn hơn. Vì vậy, để tiêu thụ được
sản phẩm hàng hoá đạt lợi nhuận cao thì các doanh nghiệp phải thường xuyên theo dõi tình hình biến động của thị trường đưa ra các chiến lược tiêu thụ kịp thời để hạn chế những bất lợi đối với lợi nhuận của doanh nghiệp.
Lợi nhuận của doanh nghiệp là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả hoạt động đầu tư tài chính và lợi nhuận bất thường khác. Lợi nhuận càng cao thì tình hình tài chính càng ổn định. Vì vậy, vấn đề đặt ra cho các doanh
nghiệp là làm sao đạt được lợi nhuận cao nhất trong kinh doanh. Do đó, cuối kỳ kinh doanh doanh nghiệp phải xác định kết quả kinh doanh xem lãi hay lỗ từ đó có biện pháp quản lý doanh nghiệp thích hợp để đạt được lợi nhuận cao nhất
trong kinh doanh.
Trong quá trình hạch toán kế toán việc phản ánh kết quả tiêu thụ, ghi nhận doanh thu, thu nhập của doanh nghiệp đầy đủ và kịp thời góp phần đẩy tăng tốc độ chu chuyển vốn lưu động, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình sản xuất. Việc
ghi chép chính xác nghiệp vụ kinh tế này có ảnh hưởng rất lớn đến tình hình thực hiện tài chính doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có được cái nhìn toàn diện đúng đắn về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Nhận thức được tầm quan trọng đó và qua tìm hiểu thực tế tình hình tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần đầu tư Thuận Thiên kết hợp với lý thuyết đã học ở trường, em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh
thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư Thuận Thiên” cho báo cáo thực tập kế toán 

của mình.
Ngoài lời mở đầu và kết luận, kết cấu của báo cáo thực tập kế toán  gồm 3 chương sau:
– Chương 1: Lý luận chung về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
– Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư Thuận Thiên.

– Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư Thuận Thiên.

DOWLOAD

Các bạn có thể tham khảo nhiều bào mẫu báo cáo thực tập kế toán tại http://tailieumau.vn/bao-cao-thuc-tap-ke-toan-7.html

Cảm ơn các bạn đã tham khảo tài liệu của nhóm chúng mình, trên đây là các tài liệu nhóm mình đã làm hoàn thành cho các bạn tải về tham khảo thêm, các bạn cần thuê người viết báo cáo thực tập, các bạn có thể liên hệ nhóm để được tư vấn và tìm tài liệu cho các bạn thêm nhé. các ơn các bạn đã tin tưởng và liên hệ nhóm mình  – làm thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp

 

kế toán doanh thu chi phí và xác định kinh doanh môi trường

thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu các bạn đề tài báo cáo thực tập kế toán , hoặc các bạn có thể tham khảo nhiều bào mẫu báo cáo thực tập kế toán tại http://tailieumau.vn/ke-toan-kiem-toan/

kế toán doanh thu chi phí và xác định kinh doanh tại Công ty môi trường

Trích:

Lời mở đầu

1. Sự cần thiết của đề tài:
Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghệ thông tin liệu có làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển luân chuyển chứng từ kế toán tại các công ty không? Và các doanh nghiệp có theo kịp sự phát triển đó hay vẫn sử dụng những phương pháp thủ công. Chứng từ kế toán là nguồn thông tin ban đầu (đầu vào), được xem như nguồn nguyên liệu mà kế toán sử dụng, qua đó có thể tạo lập những thông tin có tính tổng hợp và hữu ích để phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau trong doanh nghiệp. Do có vai trò quan trọng như vậy nên việc lập và tổ chức luân chuyển chứng từ kế toán phải được phản ánh kịp thời, linh hoạt không chồng chéo và phù hợp với sự phát triển của công nghệ thông tin. Điều đó có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng thông tin của kế toán, đặc biệt trong việc ghi nhận doanh thu, chi phí được phản ánh kịp thời làm cho lợi nghuận công ty trung thực, hợp lý.

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, vấn đề mà các doanh nghiệp luôn băn khoăn lo lắng là: “Hoạt động kinh doanh có hiệu quả hay không? Doanh thu có trang trải được toàn bộ chi phí bỏ ra hay không? Làm thế nào để tối đa hoá lợi nhuận?”. Thật vậy, xét về mặt tổng thể các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh không những chịu tác động của qui luật giá trị mà còn chịu tác động của qui luật cung cầu và qui luật cạnh tranh, khi sản phẩm của doanh nghiệp được thị trường chấp nhận có nghĩa là giá trị của sản phẩm được thực hiện, lúc này doanh nghiệp sẽ thu về được một khoản tiền, khoản tiền này được gọi là doanh thu. Nếu doanh thu đạt được có thể bù đắp toàn bộ chi phí bất biến và khả biến bỏ ra, thì phần còn lại sau khi bù đắp được gọi là lợi nhuận. Bất cứ doanh nghiệp nào khi kinh doanh cũng mong muốn lợi nhuận đạt được là tối đa, để có lợi nhuận thì doanh nghiệp phải có mức doanh thu hợp lí, phần lớn trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thì doanh thu đạt được chủ yếu là do quá trình tiêu thụ hàng hoá, sản phẩm. Do đó việc thực hiện hệ thống kế toán về tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Thật vậy, để thấy được tầm quan trọng của hệ thống kế toán nói chung và bộ phận kế toán về tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh nói riêng trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, em đã chọn đề tài : “Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Lò, Thiết bị đốt và Xử lý Môi trường Việt Nam”, Công ty Cổ phần Lò, Thiết bị đốt và Xử lý Môi trường Việt Nam, với tên giao dịch là FBE Vietnam – là công ty chuyên về mua bán các loại thiết bị đốt để xử lý môi trường, đồng thời chế tạo các loại lò công nghiệp khi có đơn đặt hàng của khách. Qua đề tài này giúp ta thấy được hiệu quả hoạt động kinh doanh cũng như tầm quan trọng của ngành công nghiệp về xử lý môi trường nói chung và của Công ty FBE Vietnam nói riêng như thế nào.

báo cáo thực tập kế toán
báo cáo thực tập kế toán

2. Đóng góp của đề tài:
Qua việc nghiên cứu đề tài này có thể giúp chúng ta nắm rõ hơn về thị trường tiêu thụ và đánh giá được hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, xem xét việc thực hiện hệ thống kế toán nói chung, kế toán xác định kết quả kinh doanh nói riêng ở công ty như thế nào, việc hạch toán đó có khác so với những gì đã học được ở trường đại học hay không? Qua đó có thể rút ra được những ưu khuyết điểm của hệ thống kế toán đó, đồng thời đưa ra một số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống kế toán về xác định kết quả kinh doanh để hoạt động kinh doanh của công ty ngày càng có hiệu quả.

3. Phương pháp thực hiện đề tài:
Đề tài này được thực hiện dựa vào số liệu sơ cấp và thứ cấp, cụ thể thông qua việc phỏng vấn lãnh đạo và các bộ phận trong công ty, phân tích các số liệu ghi chép trên sổ sách của công ty, các báo cáo tài chính của công ty, các đề tài trước đây và một số sách chuyên ngành kế toán. Số liệu chủ yếu được phân tích theo phương pháp diễn dịch và thống kê. Đồng thời em cũng tham khảo một số văn bản quy định chế độ tài chính hiện hành.

4. Phạm vi nghiên cứu:
Về không gian: Công ty FBE Vietnam.
Về thời gian: Đề tài được thực hiện từ 17/01/2010 đến 17/04/2011.
Số liệu được phân tích là số liệu năm 2009.
Để thực hiện đề tài này, do thời gian có hạn cũng như kiến thức còn hạn chế nên đề tài không thể tránh khỏi sai sót, kính mong sự thông cảm và chỉ bảo nhiều hơn ở thầy cô.

5. Đối tượng nghiên cứu:

báo cáo thực tập kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty môi trường .

6. Kết cấu các chương của đề tài: Đề tài bao gồm 4 chương:
Chương 1: Giới thiệu chung về Công ty FBE Vietnam.
Chương 2: Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.
Chương 3: Thực trạng về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty môi trường.
Chương 4: Nhận xét-Kiến nghị.

DOWLOAD

P/S nhóm thuctaptotnghiep.net nhận làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, cho các bạn nào gặp khó khăn trong vấn đề xin chỗ thực tập và chứng từ làm báo cáo. Các bạn lên hệ AD để được làm báo cáo tốt nghiệp thuê trọn gói nhé.

kế toán doanh thu chi phí và xác định kinh doanh vận tải

thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu các bạn đề tài báo cáo thực tập kế toán , hoặc các bạn có thể tham khảo nhiều bào mẫu báo cáo thực tập kế toán tại http://tailieumau.vn/ke-toan-kiem-toan/

Trích:
LỜI NÓI ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài:
Doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là mối quan tâm hàng đầu của tất cả các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp thương mại nói riêng. Xác định doanh thu, chi phí là 1 giai đoạn không thể thiếu trong mỗi chu kì kinh doanh vì nó có tính quyết định đến sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Bên cạnh đó xác định kết quả kinh doanh là thành quả lao động cuối cùng, là mục tiêu sống còn của doanh nghiệp. Đồng thời tạo nguồn thu chủ yếu cho ngân sách nhà nước và thúc đẩy xã hội phát triển. Vì vậy công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh có vai trò quan trọng nó sẽ giúp cho nhà quản trị có cái nhìn đúng đắn về thực trạng doanh nghiệp mình. Từ đó đề ra các biện pháp và kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn kinh doanh của doanh nghiệp.
Với những nhận thức về tầm quan trọng của đề tài: “ Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty vận tải” . Sau khi được trang bị kiến thức ở nhà trường và qua thời gian tìm hiểu tại công ty TNHH Tiếp Vận Hải Long em đã chọn đề tài này cho bài báo cáo thực tập kế toán của mình.

báo cáo thực tập kế toán
báo cáo thực tập kế toán

2. Mục đích nghiên cứu:
Làm rõ hơn về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh vận tải nói chung và của công ty TNHH Tiếp Vận Hải Long nói riêng để tìm hiểu những mặt đã làm được những hạn chế còn tồn tại qua đó đưa ra một số đề xuất để góp phần
hoàn thiện hơn nữa về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài là toàn bộ chứng từ kế toán, sổ sách kế toán có liên quan đến tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong công ty TNHH Tiếp Vận Hải Long.

4. Phương pháp nghiên cứu:
Khóa luận sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu chủ yếu là những phương pháp sau:
– Phương pháp thống kê
– Phương pháp thu thập liệt kê số liệu
– Phương pháp phân tích
– Phương pháp so sánh
5. Kết cấu đề án:
Nội dung của bài khóa luận ngoài phần mở đầu được trình bày trong 3 chương:
Chương 1: Lý luận chung về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
Chương 2: Thực trạng về kế toán doanh thu, chi phí và xác đinh kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tiếp Vận Hải Long.
Chương 3: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tiếp Vận Hải Long.
Được sự giúp đỡ nhiệt tình của giáo viên Th.s Nguyễn Thị Thu và các anh chị trong phòng kế toán Công ty TNHH Vận Hải Long, nhưng với kiến thức, kinh nghiệm còn hạn chế nên bài viết của em không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy,
em rất mong nhận được góp ý, nhận xét của các thầy cô giáo để bài báo cáo thực tập kế toán của em được hoàn thiện hơn, cũng là cơ hội để em học tập và trau dồi thêm kiến thức cho nghiệp vụ kế toán thực tế sau này.

DOWLOAD

P/S nhóm thuctaptotnghiep.net nhận làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, cho các bạn nào gặp khó khăn trong vấn đề xin chỗ thực tập và chứng từ làm báo cáo. Các bạn lên hệ AD để được làm báo cáo tốt nghiệp thuê trọn gói nhé.

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kinh doanh lương thực

thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu các bạn đề tài báo cáo thực tập kế toán , hoặc các bạn có thể tham khảo nhiều bào mẫu báo cáo thực tập kế toán tạhttp://tailieumau.vn/ke-toan-kiem-toan/

báo cáo thực tập kế toán

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long – Xí nghiệp Bình Minh

Trích:

LỜI MỞ ĐẦU
˜&™

1. Sự cần thiết của đề tài
Sau 11 năm đàm phán, ngày 11 tháng 1 năm 2007, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Đây chính là cơ hội lớn giúp cho các doanh nghiệp nước ta khai thác lợi thế kinh doanh, tăng cường khả năng hợp tác quốc tế, tranh thủ nguồn lực bên ngoài để phát huy tốt nội lực vốn có nhằm mở rộng thị trường, hòa nhập vào nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, đó cũng là thách thức lớn cho các doanh nghiệp chưa có bước chuẩn bị kỹ về nguồn lực và công nghệ. Trong nền kinh tế thị trường, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển đòi hỏi phải có đội ngũ nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, am hiểu và nghiên cứu thị trường để có thể đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp với quy luật cung cầu của thị trường. Vấn đề quan trọng là các doanh nghiệp phải làm thế nào để sản phẩm của mình làm ra đạt chất lượng cao, mẫu mã đa dạng và được thị trường chấp nhận.

Bất cứ doanh nghiệp nào khi kinh doanh đều muốn đạt được lợi nhuận tối đa, do đó việc thực hiện hệ thống kế toán về doanh số tiêu thụ sẽ đóng vai trò quan trọng,  trong việc xác định và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng trên kết hợp giữa lý thuyết và tìm hiểu thực tế tại Xí nghiệp Bình Minh và em muốn hiểu rõ hơn các phương pháp cũng như quy trình thực hiện kế toán doanh thu cụ thể trong doanh nghiệp nên em chọn đề tài “ Kế toán doanh thu tại chi nhánh Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long – Xí nghiệp Bình Minh” cho kỳ thực tập ngắn hạn của mình.

2. Mục tiêu nghiên cứu
– Nghiên cứu phương pháp hạch toán các khoản doanh thu tại Xí nghiệp Bình Minh.

– Thực hiện công tác kế toán, xác định các khoản doanh thu thu được trong quá trình tiêu thụ của Xí nghiệp.

– Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Xí nghiệp. Qua đó nêu lên một số nhận xét về công tác kế toán, cũng như hoạt động của Xí nghiệp, để Xí nghiệp và Công ty cổ phần xem xét và có kế hoạch điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế. Từ đó hoàn thiện công tác kế toán tại Xí nghiệp và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho Xí nghiệp Bình Minh cũng như Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long.

3. Đối tượng nghiên cứu
– Nghiên cứu về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến quá trình tiêu thụ tại Xí nghiệp.

– Nghiên cứu công tác kế toán ở bộ phận kế toán của Xí nghiệp

– Thực hiện công tác kế toán tiêu thụ tại Xí nghiệp .

– Tổng hợp những nghiên cứu thực tế trong thời gian thực tập, tiến hành so sánh giữa thực tế và lý thuyết. Từ đó rút ra nhận xét về tình hình hoạt động tại Xí nghiệp.

4. Phương pháp nghiên cứu
– Thông qua việc trao đổi cùng Cô, Chú, Anh, Chị trong phòng Kế toán, quan sát và tìm hiểu tình hình thực tế tại Xí nghiệp trong thời gian thực tập.

– Đồng thời thu thập số liệu từ báo cáo, tài liệu của Xí nghiệp để phân tích, so sánh, đối chiếu lý thuyết, các tài liệu ghi chép trong sổ sách của Xí nghiệp, các loại sách chuyên ngành kế toán, các văn bản quy định chế độ tài chính hiện hành, chính sách kế hoạch kinh doanh của Xí nghiệp.

5. Bố cục của chuyên đề

báo cáo thực tập kế toán gồm 3 chương:

Chương 1: Giới thiệu khái quát về Xí nghiệp chế biến lương thực Bình Minh – Vĩnh Long

            Chương 2: Kế toán doanh thu tại Xi nghiệp chế biến lương thực Bình Minh – Vĩnh Long

            Chương 3: Nhận xét và kết luận

DOWLOAD

P/S nhóm thuctaptotnghiep.net nhận làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, cho các bạn nào gặp khó khăn trong vấn đề xin chỗ thực tập và chứng từ làm báo cáo. Các bạn lên hệ AD để được làm báo cáo tốt nghiệp thuê trọn gói nhé.

Cách viết lời mở đầu của báo cáo thực tập tốt nghiệp

Sau đây thuctaptotnghiep.net hướng dẫn các bạn làm lời mở đầu báo cáo tốt nghiệp/ luận văn báo cáo thực tập kế toánkế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh,  các ngành khác các bạn click LỜI MỞ ĐẦU TRONG BÁO CÁO THỰC TẬP

Lời mở đầu thường có 5 phần như sau:

1. Lý do chọn đề tài

Nước ta đã gia nhập Tổ chức Thương Mại Thế Giới WTO, đó là điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam hội nhập quốc tế và thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào trong nước. Đây chính là cơ hội cũng như thử thách cho các đơn vị để khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế. Bên cạnh những thuận lợi trên, Các doanh nghiệp cũng không gặp ít khó khăn vì sự cạnh tranh gay gắt từ các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Do đó để tồn tại được doanh nghiệp trong nước cần nâng cao năng lực quản lý cũng như kiểm soát chặt chẽ tình hình kinh doanh để đề ra chiến lược lâu dài. Có thể ví lợi nhuận kinh doanh như là dòng máu nuôi sống cơ thể doanh nghiệp. Vấn đề mà các doanh nghiệp cần đặt ra là việc ghi chép và phản ánh đúng đắn và chính xác chỉ số này. Lợi nhuận của doanh nghiệp gồm 2 yếu tố là doanh thu và chi phí. Mỗi một nghiệp vụ ghi nhận doanh thu đều phải ghi nhận chi phí liên quan đến việc hình thành doanh thu đó.
Việc ghi nhận doanh thu và chi phí đúng đắn và kịp thời giúp doanh nghiệp xác định được lợi nhuận thu được từ đó đánh giá được đường lối hoạt động hiện tại cũng như vạch ra kế hoạch lâu dài. Để nghiên cứu kỹ hơn về vấn đề này cũng như tình hình thực tiễn tại công ty, nay em chọn đề tài báo cáo thực tập kế toán sau  “Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH Q12”
Do thời gian thực tập không nhiều, nhận thức của bản thân còn nhiều hạn chế nên báo cáo không thể tránh khỏi những sai sót nhầm lẫn kính mong các thầy cô giáo trong tổ bộ môn kế toán Trường ĐH Lao Động – Xã Hội cùng ban lãnh đạo công ty TNHH MTV Dịch Vụ Công Ích Quận 12 nhiệt tình đóng góp ý kiến và sửa chữa giúp đỡ để bài viết của em được hoàn thiện hơn.

1. Lý do chọn đề tài:
Nhằm mục đích tìm hiểu thực tế về công tác kế toán, nghiên cứu phương pháp kế toán mà Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Công ích Quận 12 đang áp dụng có mang lại hiệu quả cao hay không, em đã chọn đề tài “Xác định kết quả kinh doanh” cho chuyên đề tốt nghiệp của mình. Hy vọng rằng có thể vận dụng kiến thức đã học vào thực tế và tích luỹ thêm kinh nghiệm, trao dồi học hỏi thêm về chuyên môn.
2. Mục tiêu nghiên cứu:
– Hệ thống cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
– Phân tích tình hình thực tế tại công ty TNHH MTV Dịch Vụ Công ích Q 12
– Rút ra nhận xét cùng một số giải pháp
3. Phạm vi nghiên cứu của đề tài:
– Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Công Ích Quận 12
– Đề tài dựa vào chuẩn mực, chế độ kế toán, và số liệu thu thập từ phòng kế toán – nhân sự của Công ty
4. Phương pháp nghiên cứu:
– Dựa vào các thông tin về quá trình sản xuất, kinh doanh, chính sách kế toán, thông tin về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

5 cấu trúc đề tài

Trong báo cáo thực tập tốt nghiệp này phần nội dung em xin chia làm 4 chương :
Chương I: Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Công ích Quận 12
Chương II: Cơ sở lý luận của đề tài “ kế toán doanh thu chi phí và xác định
Kết quả kinh doanh”
Chương III: Thực tế công tác kế toán tại Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Công ích Quận 12
Chương IV: Nhận xét – Kiến nghị.

P/S nhóm thuctaptotnghiep.net nhận làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, cho các bạn nào gặp khó khăn trong vấn đề xin chỗ thực tập và chứng từ làm báo cáo. Các bạn lên hệ AD để được làm báo cáo tốt nghiệp thuê trọn gói nhé

Kế toán doanh thu xác định kết quả kinh doanh tại khách sạn hoàng cung

Báo cáo thực tập kế toán: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại khách sạn hoàng cung

bao-cao-thuc-tap-ke-toan
báo cáo thực tập kế toán

Trích:

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

 1.1. Lý do chọn đề tài

Ngày nay, du lịch đã thực sự trở thành nhu cầu không thể thiếu trong đời sống xã hội, nó được coi là phương tiện hiệu nghiệm để các dân tộc trên thế giới hiểu nhau, góp phần không nhỏ vào việc phân phối thu nhập giữa các quốc gia, đẩy mạnh phát triển kinh tế và tạo công ăn việc làm cho hàng triệu người.

Ngày 7/11/2006 vừa qua, Việt Nam đã chính thức là thành viên thứ 150 của Tổ Chức Thương Mại Thế Giới WTO. Sự kiện này đã đặt ra cho các doanh nghiệp Việt Nam những cơ hội và thách thức mới.

Bên cạnh đó, Thành phố Huế là một trong những thành phố du lịch nổi tiếng ở Việt Nam và Huế được UNESCO công nhận là di sản văn hoá của thế giới, Huế nổi tiếng là một thành phố có truyền thống văn hoá lịch sử lâu đời và đặc biệt là con người Huế rất hiền lành, chân thật. Đó chính là một lợi thế rất lớn của Huế. Ở Huế du lịch được xem là một ngành công nghiệp “không khói” kinh doanh dịch vụ tổng hợp, nó kéo theo nhiều ngành sản xuất kinh doanh khác cũng phát triển, đem lại nguồn lợi ích kinh tế và kéo theo nó còn mang lại lợi ích văn hoá xã hội. Chính vì thế mà Huế luôn xem đầu tư phát triển du lịch là thế mạnh hàng đầu. Hàng năm thành phố Huế đón hàng triệu lượt khách từ khắp mọi nơi trên thế giới và đặc biệt là lễ hội Festival tổ chức thường kì hai năm một lần đã tạo ra được công ăn việc làm cho hàng triệu người lao động, góp phần ổn định xã hội và phát triển đất nước.

Mô hình công ty cổ phần là một mô hình sở hữu doanh nghiệp tiên tiến, phù hợp với môi trường kinh doanh chứa đựng nhiều yếu tố phức tạp và rủi ro. Mô hình này cho phép các doanh nghiệp huy động số vốn lớn, san sẻ rủi ro, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập.

Các chủ sở hữu công ty cổ phần – các cổ đông đặc biệt quan tâm đến lợi nhuận mà công ty đạt được sau một năm hoạt động. Lợi nhuận này đạt được từ đâu? Thông tin về  kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh của công ty được kế toán thể hiện và cung cấp thông qua các báo cáo tài chính. Bất kỳ một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nào trong bất cứ loại hình kinh doanh nào thì nhiệm vụ đặt lên hàng đầu không gì khác hơn đó chính là lợi nhuận. Đặc biệt là ngành du lịch mặc dù nó mang đậm tính dân tộc nhưng nó vẫn đặt lợi nhuận làm mục tiêu hàng đầu. Trong đó công ty cổ phần khách sạn Hoàng Cung là một ví dụ cụ thể. Công ty cổ phần khách sạn Hoàng Cung là đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú và các mặt hàng ăn, uống, giải trí… vì vậy công việc kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh là rất quan trọng đối với công ty và giúp doanh nghiệp đo lường mức độ thực hiện mục tiêu của mình.

Khi đến thực tập tại khách sạn Hoàng Cung em đã thấy tầm quan trọng của công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh nên em đã chọn đề tài “KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN HOÀNG CUNG” để làm Báo cáo thực tập kế toán.

1.2. Mục đích nghiên cứu

Hệ thống hoá vấn đề lí luận về kế toán doanh thu và XĐKQKD trong các đơn vị dịch vụ;

Tìm hiểu, đánh giá thực trạng công tác doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty và từ đó tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu của công ty.

Từ đó đưa ra các biện pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán doanh thu và XĐKQKD tại công ty cổ phần khách sạn Hoàng Cung.

1.3. Đối tượng nghiên cứu

Báo cáo thực tập kế toán tập trung nghiên cứu kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần khách sạn Hoàng Cung.

1.4. Phạm vi nghiên cứu

Nghiên cứu tình hình tổ chức công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần khách sạn Hoàng Cung qua 2 năm (2006- 2007)

1.5. Phương pháp nghiên cứu

Để hoàn thành đề tài này, em đã vận dụng một số phương pháp nghiên cứu sau:

Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp

Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp

Phương pháp điều tra

Phương pháp so sánh

Phương pháp hạch toán kế toán

Phương pháp phân tích, xử lí số liệu

DOWLOAD TẠI ĐÂY