Chức năng, nhiệm vụ, công việc nhân viên marketing

 Nhân viên marketing

nhân viên marketing

–         Tổ chức được các sự kiện

–         Quản lý PG

–         Nắm được kỹ năng truyền thông.

–         Hoạch định chiến lược marketing theo định hướng kinh doanh của Ban Lãnh đạo

–         Xây dựng và triển khai kế hoạch marketing (tháng/quý/năm) hiệu quả

–         Thực hiện các việc liên quan đến xây dựng và bảo vệ thương hiệu

–         Đề xuất và thực hiện các hoạt động xây dựng thương hiệu của hệ thống (Chương trình khuyến mại, quảng cáo, tài trợ)

–         Phối hợp thực hiện các chương trình Promotion, PR hoặc event do Manager đề xuất.

–         Theo dõi và phân tích các diễn biến của các đối thủ trên thị trường có thể ảnh hưởng đến thương hiệu của công ty. Đề ra các biện pháp phản ứng phù hợp.

Chức năng và nhiệm vụ của nhân viên kinh doanh

 Nhân viên kinh doanh

:nhân viên kinh doanh

–         Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, phối hợp phòng kỹ thuật giải thích, tư vấn và hướng dẫn cách sử dụng sản phẩm cũng như vấn đề liên quan kỹ thuật cho khách hàng.

–         Chịu trách nhiệm bán hàng trong khu vực được giao và với những nhóm khách hàng tương ứng.

–         Định giá, thương lượng giá cả, điều kiện thanh toán.

–         Chịu trách nhiệm kí kết các đơn đặt hàng, xây dựng và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng, nhà phân phối để đạt doanh số bán hàng cao.

–         Phát triển và duy trì mối quan hệ kinh doanh đối với khách hàng mới và khách hàng hiện tại.

–         Đề ra các kế hoạch bán hàng và các hoạt động dịch vụ đảm bảo kế hoạch và doanh số bán hàng trong khu vực được giao.

–         Báo cáo công việc sales (daily report) lên người phụ trách trực tiếp

Chức năng và nhiệm vụ của trưởng phòng kinh doanh

 Trưởng phòng kinh doanh

trưởng phòng kinh doanh

Chịu trách nhiệm chung về hoạt động của phòng kinh doanh. Vạch ra các chiến lược kinh doanh và đôn đốc nhân viên kinh doanh thực hiện các kế hoạch kinh doanh mà Công ty đề ra.

–         Tổ chức đội ngũ kinh doanh.

–         Mở rộng thị trường.

–         Quản lý chất lượng hoạt động của phòng kinh doanh.

–         Tham mưu, xây dựng chiến lược kinh doanh.

–         Tham gia xây dựng, lập, triển khai thực hiện kế hoạch.

–         Nghiên cứu và phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu, quản lý truyền thông.

–         Hỗ trợ công tác theo dõi công nợ.

–         Phối hợp, hỗ trợ khắc phục sự cố phát sinh.

–         Quản lý nhân sự nội bộ phòng kinh doanh (công tác tuyển dụng, đào tạo, cơ cấu, đánh giá nhân viên,…); đóng góp ý kiến xây dựng và quản lý các phòng ban nghiệp vụ khác.

–         Chức năng khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc, Trưởng phòng Kinh doanh.

Chúng tôi luôn hổ trợ bạn có những bài viết Bao Cao Thuc Tap với dịch vụ nhận làm báo cáo thực tập chúng tôi khẳng định sẽ viết những viết báo cáo thực tập chất lượng và hổ trợ bạn nhiệt tình.