Hướng dẫn làm báo cáo thực tập tốt nghiệp ĐH mở Tphcm

Kết cấu chuyên đề tốt nghiệp, báo cáo thực tập đại học mở TP HCM, các bạn đang làm báo cáo thực tập tham khảo cấu trúc quy định của trường như sau:
Một chuyên đề tốt nghiệp cần được bố cục gồm có các chương sau:

bao cao thuc tap dai hoc mo tphcm
bao cao thuc tap dai hoc mo tphcm

Chương 1: Giới thiệu
1. Lý do lựa chọn đề tài nghiên cứu.
2. Mục tiêu nghiên cứu và các câu hỏi nghiên cứu.
3. Phương pháp và phạm vi nghiên cứu.
4. Nội dung làm báo cáo thực tập
Chương 2: Cơ sở lý thuyết liên quan đến đề tài
Trong chương này sinh viên trình bày cô đọng cơ sở lý luận liên quan đến đề tài nghiên cứu. Sinh viên nên trình bày chương này theo bố cục và trật tự logic liên quan đến vấn đề nghiên cứu trên cơ sở khảo sát lý thuyết chứ không phải đơn thuần sao chép các khái niệm và lý thuyết từ giáo trình hay sách giáo khoa đã học.
Chương 3: Giới thiệu về đơn vị thực tập
Trong chương này sinh viên trình bày lịch sử hình thành và phát triển, hình thức sở hữu; ngành nghề, lĩnh vực hoạt động, chức năng nhiệm vụ; quy mô; quy trình công nghệ (đối với công ty sản xuất); tổ chức sản xuất, kinh doanh, tổ chức quản lý; bộ máy tài chính – kế toán…. các đơn vị nơi mình thực tập và viết báo cáo thực tập
Chương 4: Đánh giá tình hình thực tế về những nội dung yêu cầu của đề tài nghiên cứu tại một doanh nghiệp hoặc tổ chức cụ thể.
Trong chương này sinh viên cần thu thập, xử lý số liệu một cách cụ thể và khoa học để có bằng chứng đánh giá được những mặt mạnh, yếu của đơn vị mình đang nghiên cứu, lý giải được nguyên nhân và yếu tố ảnh hưởng đến sự tăng trưởng hoặc suy thoái về tình hình kinh doanh hoặc các vấn đề liên quan đến chủ đề nghiên cứu.
Chương 5: Nhận xét, kết luận và kiến nghị cải thiện tình hình thực tế.
Trong chương này sinh viên cần trình bày những nhận xét, kết luận rút ra được từ kết quả nghiên cứu ở chương 4 và đề xuất các kiến nghị phù hợp với kết luận rút ra. Tránh nêu ra những kết luận và kiến nghị theo cảm tính chủ quan không có bằng chứng hay không có liên quan gì với kết quả nghiên cứu trình bày ở chương 4.

Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Bệnh viện Bạch Mai (hay)

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu to các bạn báo cáo thực tập nhân sự  Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Bệnh viện Bạch Mai (hay)

Đào tạo and phát triển nguồn nhân lực is cán bội Chuyan mon the Bệnh viện Bạch Mai (Trình độ đại học trở lên) is a problem very important for ‘bệnh viện.

Quản trị nguồn nhân lực hay quản lý nhân sự is all hoạt động của tổ chức to build dựng, phát triển, sử dụng đánh giá, bảo toàn and hold gìn lực lượng lao động phù hợp with yêu cầu công việc của 1 tổ chức cả về mặt chất lượng and number lượng. Nguồn nhân lực của 1 tổ chức bao gồm tất cả người lao động làm việc cho tổ chức which.

Thực chất quản trị nguồn nhân lực is công tác quản lý con người in the range vi nội bộ of tổ chức. Là sự đối xử of organizations which for ‘người lao động.

Mục tiêu of quản trị nhân lực is Nhâm nâng cao sự đóng góp has performance of the person lao động against tổ chức to giúp cho tổ chức can use tốt nhất nguồn nhân lực hiện have your. Đồng thời đáp ứng the yêu cầu công việc trước mắt as well as in the future of organizations also yêu cầu phát triển cá nhân người lao động.

Những năm qua đội ngũ cán bộ Chuyan môn từ Đại học trở lon at Bệnh viện Bạch Mai luon be bổ sung về số lượng, đào tạo, bồi dưỡng for Nông cao trình độ. Vỡ vậy Bệnh viện lươn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng Nhà Nước and giao cho xứng đáng for vị thế of Bệnh viện in vực y tế nước ta. Tuy vậy, để đáp ứng nhu cầu phát triển tiếp theo retained đặc biệt Cún đẩy mạnh công tác đào tạo and developers đội ngũ cán bộ Chuyan mon cú trình độ đại học trở Lớn.

Chính vì thế! Em select nghiên cứu đề tài “Đào tạo and phát triển nguồn nhân lực Bệnh viện Bạch Mai”

This is a đề tài khó, cảm nhạy. It possible xem is one đề tài mang tính thời sự vì tính chất of đề tài also tâm điểm of toàn xã hội. When a ngày nào which đội ngũ chuyên môn cao về hưu thì nguồn substitute ở đâu, nhà quản trị tiên lượng must be for ứng phó to exist phát triển of tổ chức nói chung and bệnh viện nói riêng.

  1. Purpose of nghiân cứu đề tài: Tên đề tài là: “Đào tạo and phát triển nguồn lực cán bộ Nhơn chuyên môn tại Bệnh viện Bạch Mai”

Purpose nghiên cứu

Qua khảo sát, phân tích thực trạng cụng tác phát triển and đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên môn từ Đại học trở lên of Bệnh viện mà kiến ​​nghị some of biện pháp Nhâm đào tạo phát triển nguồn lực at this time, nham tạo ra cán bộ chuyên môn nguồn in the năm to the Bệnh viện Bạch Mai (cán bộ is bác sỹ has trình độ đại học trở lên in 3 năm 2010 to to 2013)

  1. Điều kiện nghiên cứu

Bệnh viện Bạch Mai is bệnh viện duy nhất and đầu Tian be Bộ y tế cho phép thành lập Trung tâm đào tạo Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ chuyên khoa II, đào tạo nguồn Bác sỹ chuyên môn ngay in Bệnh viện

  1. Đối tượng phạm vi nghiên and cứu

Đối tượng nghiên cứu:

Do bệnh viện Bạch Mai là 1 bệnh viện hạng đặc biệt of Bộ y tế đảm nhiệm công tác khám chữa bệnh cho nhân dân Hà Nội nói riêng also nhân dân cả nước nói chung. Một bệnh viện tuyến cuối, is nơi for nhiệm vụ chủ đạo is ngoài khám chữa bệnh còn is nơi thực tập of hàng ngàn, hàng vạn the y bác sỹ, cán bộ y tế, chỉ đạo tuyến Phía Bắc – đào tạo and giúp đỡ nâng cấp các tài năng. Bệnh viện Bạch Mai exists and phát triển 100 năm (1911-2011) với uy tín and bề dày kinh nghiệm làm sự đóng góp of trên 2.000 cán bộ y tế gồm nhiều GS, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ chuyên khoa I, Thạc sỹ, kỹ thuật viên, điều dưỡng Cao Đẳng and Đại học

But làm range tìm nhập dữ liệu có hạn be em xin đi sâu đề tài Đào tạo and phát triển nguồn nhân lực mà cụ be các bác sỹ chuyên khoa has trình độ đại học trở lên

TẢI TÀI LIỆU

Giải pháp nâng cao quản trị nhân lực tại công ty quảng cáo Hatuba

Thuctaptotnghiep.net xin hướng dẫn các bạn làm bài báo cáo thực tập nhân sự for đề tài  Giải pháp nâng cao quản trị nhân lực tại công ty quảng cáo Hatuba

Nền văn Minh nhân loại was phát triển such as ngày nay is entire quá trình
phấn đấu lâu dài and gian khổ of xã hội loài người. One of the following nhân tố
quan trọng đóng góp one phần do not nhỏ vào sự thành công of sự phát triển
ấy, which is yếu tố con người -. One yếu tố quyết định of lực lượng sản xuất
Doanh nghiệp is one tế bào of nền kinh tế xã hội that is not ngoài
quy luật then. Mục tiêu of doanh nghiệp is Move lại hiệu quả kinh tế xã hội in
quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đứng vững trên thương trường and liên
tục phát triển lên tầm cao mới. Muốn vậy, not only those kế hoạch kinh
doanh tốt, hợp lý mà còn cần must have đội ngũ nhân viên nhiệt tình with công việc,
cùng công ty đi lên. Nguồn lao động quyết định mọi thành công of doanh
nghiệp, làm which đòi hỏi must have a cách thức quản lý phù hợp for you can phát huy
been tối đa tiềm năng of it.
Đội ngũ nhân lực used and quản lý tốt in nền kinh tế thị trường
cạnh tranh khóc liệt would Move lại hiệu quả kinh tế cao in quá trình hoạt động
sản xuất kinh doanh. Đồng thời đây also nền tảng to cho Doanh nghiệp đứng
vững trên thương trường and liên tục phát triển. Muốn làm been điều then Doanh
nghiệp need to have the following biện pháp quản lý an cách khoa học, phù hợp for
định hướng phát triển of doanh nghiệp.
Trọng those năm qua, Công ty Quảng cáo Hatuba nói riêng as well as
the following doanh nghiệp khác nói chung was built be one chính sách quản trị
nhân lực hợp lý Nhầm đảm bảo sự hài hoà về lợi ích kinh tế Centered đội ngũ nhân
lực and doanh nghiệp.
Tổ chức tốt công tác quản trị nhân sự do not those giúp cho doanh
nghiệp tính and trả lương cho đội ngũ cán bộ công nhân viên chức been chính
xác, kip thời, phân bổ đúng tiền lương vào giá thành sản phẩm, đảm bảo đúng
chế độ tiền lương, BHXH, BHYT and other quyền lợi khác against đội ngũ cán bộ
công nhân viên mà còn qua That tác dụng động viên khuyến khích they phát huy
tính chủ động, sáng tạo to hoàn thành tốt nhiệm vụ been giao, đồng thời tạo cho
doanh nghiệp one lợi thế trên thương trường về chi phí sản xuất, năng suất lao
động and able cạnh tranh.
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Đăng Bảy
SV: Nguyễn Mạnh Quyền ĐH – QTKD – K4 2
Nhận thức been tầm quan trọng of công tác quản trị nhân lực, làm which em
was đi sâu tìm hiểu and select đề tài “Thực trạng so some giải pháp Nhâm nâng
cao hiệu quả công tác quản trị nhân lực tại Công ty Quảng cáo Hatuba”. Nội
phân báo cáo gồm 3 phần:
Chương I:. Cơ sở lý luận chung về quản trị nhân lực
Chương II: Thực trạng công tác quản trị nh

. ân sự tại Công ty Quảng cáo Hatuba
Chương III: Một số giải pháp nâng cao hiệu Nhầm quả công tác sử dụng
nhân lực at công ty Hatuba.

DOWLOAD

Báo cáo thực tập makettinh thương hiệu sản phẩm giáo dục

Đề tài báo cáo thực tập makettinh: Báo cáo thực tập makettinh thương hiệu sản phẩm giáo dục

Trong nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước các doanh nghiệp ngày càng cạnh tranh với nhau khốc liệt. Chỉ những doanh nghiệp nào đủ tiềm lực mới có thể nắm bắt được những cơ hội, những doanh nghiệp nào “ chậm chân” , tỏ ra yếu kém sẽ bị tụt hậu và bị đào thải. Bằng những tiến bộ về khoa học công nghệ, những điều luật mới của nền kinh thế thế giới, cũng như những chính sách của nền kinh tế Việt Nam cộng với các phương pháp quản lý thương mại mới, các doanh nghiệp đã cho ra đời nhiều loại sản phẩm khác nhau với tính năng mẫu mã đa dạng, chất lượng cao, tất cả đều nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường. Cũng như các doanh nghiệp kinh doanh khác, ngành dịch vụ ngân hàng cũng sống chung trong điều kiện kinh tế thị trường song người ta coi ngân hàng như một sản phẩm của xã hội. Một ngành công nghiệp dịch vụ mà ở đó tính cộng đồng, tính nhân văn thể hiện rất đậm nét chứa trong đó là vô số các mối quan hệ với đông đảo công chúng, không chỉ trong nước mà còn ra ngoài thế giới. Việc thương mại hoá và cạnh tranh tăng lên đã buộc các ngân hàng phải chú ý tới các hoạt động nhằm thúc đẩy tiêu thụ hàng hoá bằng việc áp dụng marketing ngân hàng. Song do đặc thù riêng có của lĩnh vực ngân hàng marketing ngân hàng luôn có những đặc trưng khác biệt cả trong lý luận và thực tiễn.

DOWNLOAD

Báo cáo thực tập về sinh viên ngoại thương tại TP.HCM

Hôm nay thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu tới các bạn một bài báo cáo thực tập của sinh viên ngoại thương với đề tài là: Sinh viên ngoại thương trong cách nhìn của cộng đồng TP.HCM

Để các bạn hiểu rõ hơn thì mình xin trích dẫn một đoạn ngắn cho các bạn tham khảo nhé:

Xuất phát từ nhu cầu nhân lực của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại thành phố Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày 16/7/1993. Trải qua 15 năm xây dựng và trưởng thành, Cơ sở II đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, trở thành một trong những trường đại học tiên phong trong cả nước nói chung và khu vực miền Nam nói riêng, về đào tạo chuyên sâu đội ngũ cán bộ trình độ đại học và trên đại học trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh quốc tế.

Chính vì vậy, sinh viên Ngoại thương được mọi người đánh giá cao về cả kiến thức chuyên môn lẫn ý thức tìm tòi, học hỏi một cách tích cực, năng động. đặc biệt, đối với các nhà tuyển dụng trong nước và quốc tế, sinh viên ngoại thương luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu về nguồn nhân lực chất lượng cao.. “Trong các năm qua, số sinh viên chính quy của Cơ sở II tốt nghiệp bình quân 600-700 cử nhân/năm ở cả hai bậc đại học và cao đẳng. Tỷ lệ có việc làm ngay sau khi ra trường là 100%, trong đó tỷ lệ làm việc đúng ngành nghề đạt trên 90%” ( theo kết quả khảo sát của cơ sở II). Bên cạnh đó, sinh viên ngoại thương cơ sở II luôn hăng hái tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện với mong muốn đóng góp sức lực của mình vì lợi ích của cộng đồng.

Thế nhưng, bên cạnh những đánh giá tích cực, những cái nhìn đầy thiện cảm, vẫn còn những ý kiến phê bình khá tiêu cực và gay gắt về sinh viên trường. Nhiều người cho rằng sinh viên Ngoại thương có tính cách “tự tin thái quá, hay đòi hỏi và mức độ cam kết với tổ chức không cao” ( theo báo vietnamnet).

Và đặc biệt, trong vài tháng gần đây, hàng loạt các phương tiện truyền thông và các diễn đàn mạng đưa tin về việc một số sinh viên năm nhất và năm hai, đã phát biểu khá chủ quan về vấn đề lương của sinh viên Ngoại Thương sau khi tốt nghiệp ra trường. Điều đó đã tạo nên một làn sóng tranh luận với những ý kiến trái chiều, những lời bình luận gay gắt và khá nặng nề, về Đại học Ngoại Thương cũng như sinh viên của trường. Danh tiếng của trường và hình ảnh của gần 3000 sinh viên Ngoại thương cũng như những cựu sinh viên đã tốt nghiệp từ những khóa trước bỗng xấu đi trong mắt nhiều người.

Đứng trước tình hình đó, việc nghiên cứu rõ hơn các ý kiến, nhận định về sinh viên Ngoại Thương từ chính sinh viên của trường ở cơ sở II, từ một số sinh viên trường bạn trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh, và quan trọng hơn, là quan điểm của các nhà tuyển dụng khi chọn lựa sinh viên Ngoại Thương là vô cùng cần thiết. Từ đó, chúng ta có thể rút ra cái nhìn tổng quan, toàn diện và đúng đắn hơn về sinh viên Ngoại Thương.

DOWNLOAD

Báo cáo thực tập QTKD tại công ty Cổ phần Nhựa

Bài báo cáo thực tập quản trị kinh doanhHoàn thiện công tác tạo động lực lao động tại công ty Cổ phần Nhựa – Bao bì Vinh

Nhằm thực hiện tốt đường lối phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước, các doanh nghiệp nước ta đã nỗ lực phát triển sản xuất và đạt được mức năng suất lao động cao, phát huy sức mạnh của mình trên thị trường trong và ngoài nước. Để đạt được những thành tích đó thì yếu tố con người là không thể thiếu được, chính yếu tố con người đã quyết định sự thành bại của mỗi doanh nghiệp. Vì vậy các doanh nghiệp đã tìm mọi cách để có được nguồn nhân lực chất lượng cao và làm thế nào để có thể phát huy cao năng lực, sở trường của nguồn lao động mình có nhằm đạt được những mục tiêu chung của tổ chức đặt ra. Việc có nguồn nhân lực tốt trong tay đã khó nhưng việc sử dụng họ như thế nào cho có hiệu quả nhất còn khó khăn hơn. Và công tác tạo động lực cho người lao động sẽ giúp cho việc sử dụng lao động, đem lại sự thành công cho mỗi doanh nghiệp. Bên cạnh những thành tích đã đạt được trong công tác tạo động lực cho người lao động thì trên thực tế ở nước ta còn rất nhiều doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm đến công tác này nên đã làm giảm hiệu quả cho việc sử dụng lao động, ảnh hưởng xấu tới kết quả sản xuất kinh doanh. Do đó tạo động lực cho người lao động nhằm tăng cường sự nỗ lực, sự hứng thú của người lao động khi làm việc tạo ra năng suất, hiệu quả cao trong công việc là hết sức cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp.

Là một Công ty trực thuộc Công ty hợp tác kinh tế Bộ quốc phòng, Công ty cổ phần Nhựa – Bao bì Vinh có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần tạo ra các mẫu bao bì phục vụ cho quá trình sản xuất và tiêu dùng. Do đặc thù của nghành, người lao động luôn phải làm việc trong môi trường độc hại do phải tiếp xúc nhiều với bụi và chất thải, sức ép công việc ngày càng tăng. Do đó, người lao động rất dễ rơi vào tình trạng mệt mỏi, bỏ việc. Chính vì vậy, công tác tạo động lực cho người lao động đang được Công ty chú trọng và quan tâm.

Hiện nay, công tác tạo động lực lao động tại Công ty  Cổ phần Nhựa – Bao bì đã được quan tâm và cơ bản thỏa mãn được nhu cầu cho người lao động. Đồng thời phù hợpvới đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, một số nội dung trong công tác tạo động lực lao động của Công ty trong quá trình thực hiện vẫn còn tồn tại một số vấn đề cần được hoàn thiện tiếp. Đặc biệt gắn với phương hướng và bối cảnh hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

Xuất phát từ nhận thức trên, trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Nhựa – Bao bì Vinh và được sự hướng dẫn của giảng viên, em đã chọn nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện công tác tạo động lực lao động tại Công ty Cổ phần Nhựa – Bao bì Vinh” để làm chuyên đề báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Nội dung của báo cáo thực tập gồm có 2 phần.

Phần 1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần Nhựa – Bao bì Vinh và tổ chức công tác quản trị nhân lực ở Công ty.

Phần 2 . Chuyên đề chuyên sâu “ Hoàn thiện công tác tạo động lực lao động tại Công ty cổ phần Nhựa – Bao bì Vinh”. Kết cấu chuyên đề chuyên sâu gồm 3 mục lớn:

DOWNLOAD

Chuyên đề lập dự án khởi nghiệp kinh doanh mở quán ăn

Chuyên đề lập dự án startup nghiệp kinh doanh mở quán ăn, mình hoàn thiện vào tháng 10/2014, and khá hay nhé các bạn, dành cho các bạn đang làm bài tập started nghiệp kinh doanh, hay làm báo cáo thực tập lập dự án kinh doanh.

Mục lục bài như sau:

Chương 1: Tổng quan 3
1. Tổng quan về kế hoạch 3
1.1. Thông tin cơ bản về doanh nghiệp 3
1.2. Hiện trạng and purpose 3
1.3. Tầm nhìn định hướng and 3
1.3.1. Mục tiêu ngắn hạn 3
1.3.2. Mục tiêu dài hạn 4
2. Mô tả về sản phẩm, dịch vụ 4
2.1. Phân tích mô tả 4
2.2. Phân tích Ứng dụng 5
2.3. Phân tích lợi ích
2.4. Kế hoạch phát triển
Chương 2: Phân tích thị trường and yếu tố cạnh tranh
1. Phân tích thị trường mục tiêu
2. Lý làm khách treo mua
3. Xác định thị trường tổng thể
4. Phân tích cạnh tranh and SWOT
4.2. Sự cạnh tranh between quán ăn in vực:
4.3. Đối thủ cạnh tranh tìm ẩn:
4.4. Sức ép từ khách hàng.
4.5. Phân tích SWOT
Chương 3: kế hoạch marketing and tổng hợp chi phí
1. Kế hoạch tiếp thị
1.1. TỔNG QUAN.
1.2. Phân tích môi trường
1.2.1. Phân tích thị trường
1.2.1.1. Môi trường vĩ mô
1.2.1.2. Môi trường vi mô
2. Tổng hợp chi phì
2.1. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:
2.2. PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
3. Phân tích tài chính
3.1. Dự kiến doanh thu
3.2. Dự kiến chi phí sản xuất and services
3.3.Dự trù lãi lỗ and cân đối thu chi of dự án đầu tư
3.4. Kế hoạch khấu hao of dự án
3.5. Kế hoạch trả nợ vay ngân hàng của dự án
3.6. Cân đối dòng tiền dự án đầu of tư
3.7 Đánh giá hiệu quả tài chính dự án of
4. Rủi ro dự án
5. Nhân sự dự án the
5.1. Mô tả công việc:
5.2. Yêu cầu against nhân sự:
5.3. Đào tạo and khen thưởng

CÁC BẠN CLICK ĐÂY ĐỂ TẢI VỀ THAM KHẢO nhé

Mình nhận làm its bài tập lớn, về kinh doanh, Markerting, nhận làm báo cáo thực tập cho các bạn be nhu cầu vì without thời gian viết bài.

SDT / Zalo: 0973287149

 

chuyên đề: Lập dự án, thẩm định dự án mở quán ăn (2014)

Sau đây mình xin chia sẽ với các bạn sinh viên đang làm chuyên đề báo cáo thực tập tốt nghiệp với đề tài lập sự án và thẩm định dự án, các bạn DOWNLOAD ở cuối bài viết nhé, hi vọng tài liệu sẽ giúp ích được nhiều cho các bạn

PHẦN MỞ  ĐẦU
    1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Theo chiến lược phát triển kinh tế xã hội, nước ta đang trên đà phát triển nhanh chóng về công nghiệp và dịch vụ. Các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước đang tăng lên đáng kể, kéo theo sự gia tăng của đội ngũ nhân viên văn phòng. Do đó, nhu cầu cơm văn phòng ngày càng nhiều và đa dạng hơn về cả số lượng và chất lượng. Giờ đây giới văn phòng không chỉ muốn ăn ngon, ăn đủ chất mà còn luôn tìm những địa chỉ cơm ngon và đảm bảo chất lượng. Xuất phát từ thực tế này, tôi đưa ra ý tưởng xây dựng “cơm trưa văn phòng” phục vụ cơm quy mô và chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu của đối tượng nhân viên đông đảo này.

Với phương châm “Mang bữa cơm nhà đến văn phòng của bạn”, tôi không để bạn phải ngán ngẫm với những bữa cơm trưa nghèo nàn, hay vất vả tìm kiếm một nơi ăn ngon trong giờ nghỉ trưa hiếm hoi ít ỏi. Ở bất cứ đâu, bạn cũng có thể thưởng thức các món ăn với hương vị quen thuộc như ở chính gia đình mình. Chỉ cần một cú click chuột, bạn có thể tận mắt nhìn thấy các thành phần của suất ăn và đặt cơm online ngay tại “www.quananviet.vn”.Yêu cầu của bạn sẽ được đáp ứng chỉ trong thời gian ngắn nhất với dịch vụ đưa hàng tận nơi miễn phí (*)

Hiện tại quán cơm và các nhà hàng phục vụ cơm trưa trên địa bàn thành phố Trà Vinh không ít, nhưng chúng tôi tin với chính sự am hiểu thực khách và sự tiện lợi mang đến cho khách hàng, chúng tôi hoàn toàn có khả năng làm chủ và xây dựng ý tưởng kinh doanh thành một dự án khả thi. Cùng với kinh nghiệm làm việc lâu năm ở các nhà hàng, quán ăn, các thành viên dự định tham gia dự án, tin tưởng sẽ đưa mô hình dự án này vào thực tế với mức tối đa hóa lợi nhuận, tạo nên bước phát triển mới cho ngành phục vụ ăn uống tại Trà Vinh.

(*) Giao hàng tận nơi miễn phí trong nội ô thành phố hoặc bán kính dưới 10km (với số lượng từ 5 phần trở lên)

 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU:
             2.1. MỤC TIÊU CHUNG:
Nước ta đang trên đà phát triển nhanh chóng về công nghiệp và dịch vụ. Các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước đang tăng lên đáng kể, kéo theo sự gia tăng của đội ngũ nhân viên văn phòng. Do đó, nhu cầu cơm văn phòng ngày càng nhiều và đa dạng hơn về cả số lượng và chất lượng, nghiên cứu thói quen ăn uống của giới văn phòng trên địa bàn thành phố Trà Vinh và các huyện lân cận. Qua đó tôi đưa ra ý tưởng xây dựng “cơm trưa văn phòng” phục vụ cơm quy mô và chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu của đối tượng nhân viên đông đảo này, mục tiêu để tối đa hóa lợi nhuận cho chủ quán ăn này.

2.2. MỤC TIÊU CỤ THỂ:
Mang bữa cơm nhà đến văn phòng của nhân viên văn phòng, không để giới văn phòng phải ngán ngẫm với những bữa cơm trưa nghèo nàn, hay vất vả tìm kiếm một nơi ăn ngon trong giờ nghỉ trưa hiếm hoi ít ỏi, với mục tiêu cụ thể này, dự án kinh doanh sẽ khả thi.

          3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
           3.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
Phương pháp phân tích, đánh giá các thông tin được thu thập từ các nguồn khác nhau nhầm để nắm bắt nhu cầu cơm trưa văn phòng ở thành phố Trà Vinh và các huyện lân cận ngày càng tăng. Qua đó, tính toán các chi tiêu kinh tế của dự án mang tính khả thi cao.

3.2. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP SỐ LIỆU:      
Số liệu ở đây chủ yếu là nguồn số liệu thứ cấp. Nguồn số liệu gồm:

– Thông tin thu nhập từ các chợ, siêu thị trên địa bàn.

– Niên giám thống kê.

– Thông tin thu thập từ báo đài và internet.

Qua đó tiến hành phân tích, nghiên cứu về vấn đề cần quan tâm.

3.3. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SỐ LIỆU:
Dựa vào các số liệu thu thập được, tiến hành phân tích và tính toán các chỉ tiêu kinh tế để dự án đạt hiệu quả cao, tối đa hóa lợi nhuận cho chủ dự án.

4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU:
4.1. PHẠM VI VỀ THỜI GIAN:
Số liệu sử dụng cho đề tài là số liệu thu thập trong năm 2013.

4.2. PHẠM VI VỀ KHÔNG GIAN:
Địa bàn nghiên cứu: thành phố Trà Vinh và các huyện lân cân.

4.3 PHẠM VI VỀ NỘI DUNG:
Nghiên cứu các chỉ tiêu kinh tế cần thiết để phân tích và thẩm định dự án đầu tư: Dự án quán ăn Việt.

5. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU:
Chủ yếu đối tượng khách hàng là các nhân viên văn phòng có thu nhập khá trở lên, không có thời gian để về nhà ăn cơm.

6. NHỮNG KẾT QUẢ VÀ ĐIỂM MỚI CỦA ĐỀ TÀI:
Món ăn: sử dụng nguyên liệu tươi ngon, cách trang trí bắt mắt, hấp dẫn. Món ăn khi phục vụ khách đều được làm nóng bằng tủ giữ ấm công nghệ Nhật Bản. Đặc biệt, hộp cơm được đóng gói bằng bao bì có tráng lớp bạc, không gây hại cho người tiêu dùng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cách bố trí: quán trang trí đơn giản, thoáng mát. Cách bố trí đèn, hoa, vật dụng, bàn ghế thông thoáng tạo cho thực khách cảm giác gần gũi, thoải mái. Thực khách có thể vừa ăn vừa thưởng thức tài nghệ nấu bếp của các đầu bếp.

Nhân viên phục vụ: nhân viên phục vụ mặc đồng phục của quán. Phong cách vui vẻ, tận tình, chu đáo, luôn làm hài lòng khách hàng. Giao hàng theo phong cách Nhật Bản.

7. KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI:
PHẦN MỞ ĐẦU

   CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

   CHƯƠNG 2: LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

  CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN

  PHẦN KẾT LUẬN

  TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

Tải tài liệu TẠI ĐÂY

Mình nhận làm thuê báo cáo thực tập, chuyên đề,… cho bạn nào cần nhé

Zalo/sdt 0973287149