Báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền tại công ty Tận Thuận

Thuctaptotnghiep.net giới thiệu bài Báo cáo thực tập kế toán là Báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền tại công ty Tận Thuận  được hoàn thành vào tháng 5/2015 để các bạn làm tài liệu tham khảo

LỜI NÓI ĐẦU

Trong nền kinh tế thị trƣờng hiện nay, một trong những yếu tố quan trọng ảnh hƣởng rất lớn đến sự hình thành và phát triển của một doanh nghiệp, đó là vốn. Nhƣng điều quan trọng đó là việc sử dụng đồng vốn bằng cách nào để
mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho doanh nghiệp. Đó chính là vấn đề hiện nay các doanh nghiệp phải đƣơng đầu.
Mục tiêu cuối cùng và cao nhất của doanh nghiệp là vấn đề lợi nhuận tối đa, đòi hỏi các doanh nghiệp không ngừng nâng cao trình độ quản lí sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong quản lí và sử dụng vốn là yếu tố hết sức quan trọng có
ý nghĩa quyết định đến sự sống còn của doanh nghiệp thông qua các kết quả và hiệu quả kinh tế đạt đƣợc trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Trong quá trình đấu tranh tồn tại và khẳng định mình, một số doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn trong sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của các doanh nghiệp trong và ngoài nƣớc. Chính vì lẽ đó mà doanh nghiệp phải tìm cách
khai thác triệt để các tiềm năng của bản thân mình và chính sách tài chính phù hợp để đạt đƣợc mục đích tối đa hóa lợi nhuận. Vốn bằng tiền là một trong những yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Vốn bằng tiền là tài sản lƣu động giúp các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dùng thanh toán toán chi trảnhững khoản công nợ của mình. Vậy một doanh nghiệp muốn hoạt động sản xuất kinh doanh đƣợc thì cần phải có m ột lƣợng vốn cần thiết, lƣợng vốn đó phải gắn liền với quy mô điều kiện sản xuất kinh doanh nhất định và cũng phải có sự quản lý
đồng vốn tốt để làm cho việc xử lý đồng vốn có hiệu quả. Vì vậy thực hiện công tác vốn bằng tiền là vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp.
Sau thời gian thực tập đƣợc nghiên cứu thực tiễn cụ th ể em đã đi sâu tìm hiểu công tác kế toán v ốn bằng tiền và chọn đề tài cho khóa lu ận tốt nghi ệp của mình là: :” Hoàn thiện công tác kế toán v ốn bằng tiền tại công ty TNHH Tân Thu ận” làm thuê báo cáo tốt nghiệp
Em xin trình bày bài khóa luận với ba nội dung sau:
Chương 1: Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền trong các doanh nghiệp.
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH
Tân Thuận.
Chương 3:Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH Tân Thuận.

Trong thời gian thực tập tại công ty đã giúp em phần nào hoan thiện hơn kiến thức đã học. Đƣợc sự quan tâm,giúp đỡ tận tình của thầy Phạm Văn Tƣởng và các cô chú , anh chị trong phòng kế toán của công ty em đã hoàn thành khóa luận trong thời gian quy định.Song thời gian có hạn,kiến thức còn hạn hẹp nên bài khóa luận của em còn những sai sót trong nhận định và lí luận, e rất mong đƣợc sự giúp đỡ và chỉ bảo thêm của các thầy cô để bài khóa luận của e hoàn
thiện hơn.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ làm thuê báo cáo tốt nghiệp của chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn nhiều bài báo cáo thực tập tốt nghiệp hay mà chúng tôi mới hoàn thành. Hy vọng với những tài liệu này sẽ giúp các bạn trong quá trình viết báo cáo thực tập cua mình

kế toán vốn bằng tiền tại công ty thiết bị điện

kế toán vốn bằng tiền tại công ty thiết bị điện

LỜI MỞ ĐẦU

   Khi nền  kinh tế  phát  triển, ngày  càng  nhiều  doanh nghiệp  được  hình  thành hoạt  động  ở  các  lĩnh  vực  sản  xuất  kinh doanh khác  nhau nhằm  đa dạng  hoá ngành nghề. Đi liền với đó  là sự phát  triển, lớn mạnh  trong lĩnh vực  tài chính của doanh nghiệp. Một công ty có thể tồn tại và phát triển được hay không phải nhờ vào tình hình tài chính của doanh nghiệp đó mà quan trọng nhất phải nói tới vốn bằng tiền.Vốn bằng tiền là cơ sở, là tiền đề đầu tiên cho một doanh nghiệp hình thành, tồn tại và phát triển, là điều kiện cơ bản để doanh nghiệp có thể thực hiện quá trình sản xuất kinh doanh của mình. Trong điều kiện hiện nay, phạm vi hoạt động của doanh nghiệp không còn bị giới hạn ở trong nước mà đã được mở rộng, tăng cường hợp  tác với nhiều nước  trên thế giới. Do đó quy mô của vốn bằng  tiền  rất  lớn, rất phức  tạp. Việc quản  lý  chúng  có  ảnh hưởng  rất lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Mặt khác kế toán là công cụ để điều hành quản lý các hoạt động  kinh tế và việc kiểm  tra việc bảo vệ  tài  sản, sử dụng  tiền vốn nhằm đảm bảo quyền chủ động  trong sản  xuất  kinh doanh của  doanh nghiệp. Trong công tác  kế  toán

doanh nghiệp chia làm nhiều khâu, nhiều phần hành nhưng giữa chúng có mối quan hệ hữu cơ gắn bó tạo thành một hệ thống thực sự có hiệu quả. Thông tin kế toán là những thông tin về tính hai mặt của mỗi hiện tượng, mỗi quá trình vốn

và nguồn vốn, tăng và giảm vốn… Mỗi  thông tin thu được  là kết quả của quá trình có tính hai mặt: thông tin và kiểm tra. Do đó, việc tổ chức hạch toán vốn bằng  tiền  là nhằm đưa ra những  thông tin đầy đủ nhất, chính xác nhất về  thực

trạng và cơ cấu của  tiền vốn, về các nguồn  thu và sự chi tiêu của chúng  trong quá trình kinh doanh để nhà quản lý có thể nắm bắt được những thông tin kinh tế cần  thiết đưa ra những quyết định  tối ưu về đầu  tư, chi tiêu  trong tương lai.

Thông qua nhiệm vụ kiểm  tra các chứng  từ, sổ  sách, về  tình hình  lưu chuyển tiền tệ, chúng ta còn biết được hiệu quả kinh tế của đơn vị mình.

Nhận  thấy  tầm  quan trọng  của  vốn  bằng  tiền  trong các  doanh nghiệp, nó đánh giá sự lớn mạnh về mặt tài chính, khả năng cạnh tranh, tồn tại và phát triển của mỗi  doanh nghiệp  trong nền  kinh tế, trong thời  gian thực  tập  tại  công ty

TNHH Việt Chính em có cơ hội nghiên cứu và tiếp cận với thực trạng công tác kế  toán  tại doanh nghiệp và đặc biệt  trong lĩnh vực vốn bằng  tiền của công ty nên em đã chọn đề tài làm báo cáo thực tập kế toán của mình để đi sâu nghiên cứu thực trạng

kế toán vốn bằng tiền tại công ty và có một số ý kiến nhằm nâng cao công tác kế toán trong lĩnh vực này.

Bài báo cáo thực tập kế toán của em gồm 3 chương :

Chương 1: Lý luận chung về công tác tổ chức kế toán vốn bằng tiền  trong cácdoanh nghiệp.

Chương 2: Thực  trạng  tổ chức kế  toán vốn bằng tiền  tại công ty thiết bị điện.

Chương 3: Một  số  biện  pháp  nhằm  hoàn  thiện công táctổ  chức  kế  toán vốn bằng tiền  tại công ty thiết bị điện.

DOWLOAD

Ngoài bài kế toán vốn bằng tiền tại công ty thiết bị điện Các bạn có thể tham khảo nhiều bài mẫu báo cáo thực tập kế toán tại http://tailieumau.vn/bao-cao-thuc-tap-ke-toan-7.html

Cảm ơn các bạn đã tham khảo tài liệu của nhóm chúng mình, trên đây là các tài liệu nhóm mình đã làm hoàn thành cho các bạn tải về tham khảo thêm, các bạn cần thuê người viết báo cáo thực tập, các bạn có thể liên hệ nhóm để được tư vấn và tìm tài liệu cho các bạn thêm nhé. các ơn các bạn đã tin tưởng và liên hệ nhóm mình  – làm thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp

 

Kế toán vốn bằng tiền tại Công ty khai thác khoáng sản titan

thuctaptotnghiep.net chia sẽ Đề tài báo cáo thực tập kế toán : Kế toán vốn bằng tiền tại Công ty khai thác khoáng sản titan Thái Nguyên

báo cáo thực tập kế toán
báo cáo thực tập kế toán

Trích:

LỜI NÓI ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Nền kinh tế nước ta là nền kinh tế nhiều thành phần chịu sự tác động của các quy luật kinh tế: quy luật cạnh tranh, quy luật giá bán, quy luật giá trị….Để tồn tại và phát triển trên thị trường cạnh tranh gay gắt như vậy thì doanh nghiệp phải làm sao để có thể sử dụng hiệu quả mà vẫn đảm bảo được chất lượng tạo chỗ đứng trên thị trường. Để đạt được yêu cầu đó thì doanh nghiệp phải làm tốt công tác kế toán tại doanh nghiệp nói chung và công tác hạch toán vốn bằng tiền nói riêng.
Sự thành công của một doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường luôn có sự đóng góp rất lớn của công tác hạch toán kế toán. Tổ chức được một hệ thống thông tin kế toán khoa học và hiệu quả là một trong những nhân tố quan trọng.
Trong doanh nghiệp luôn nắm giữ có một loại tài sản đăc biệt đó là vốn bằng tiền. Nó là một bộ phận thuộc TSLĐ của doanh nghiêp tham gia trực tiếp vào quá trình SXKD, là một yếu tố quan trọng trong việc tạo ra lợi nhuận, đảm bảo cho quá trình tái sản xuất mở rộng của doanh nghiệp. Mọi hoạt động trao đổi đều thông qua trung gian là tiền. Vì vậy, yêu cầu đặt ra cho các doanh nghiệp là phải tăng cường công tác quản lý sử dụng vốn bằng tiền sao cho hợp lý, tạo được hiệu quả là cao nhất. Tổ chức hạch toán vốn bằng tiền có hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp chủ động trong thu, chi, tăng khả năng quay vòng vốn trong quá trình kinh doanh. Đứng trước cơ hội kinh doanh, sự cạnh tranh trên thị trường việc hạch toán vốn bằng tiền có hiệu quả sẽ đáp ứng được nhu cầu thanh toán thường xuyên, giúp nhà quản lý nắm bắt được những thông tin cần thiết qua đó biết được hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp mình và đưa ra được những quyết định đầu tư đúng đắn.
Hiện nay khi nền kinh tế nước ta đa có sự phát triển vượt bậc, nền kinh tế thị trường cùng với sự năng động của nó đã khiến các doanh nghiệp phải đối diện với nhiều thách thức hơn trong việc tìm kiếm, phát triển và mở rộng thị trường. Cùng với đó là việc quản lý và sử dụng vốn bằng tiền trở nên phức tạp, có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của doanh nghiệp. Do đó việc tổ chức công tác kế toán nói chung và kế toán vốn bằng tiền nói riêng mang một ý nghĩa quan trọng.
Qua thời gian thực tập tại Công ty cổ phần XNK Thái Nguyên, thấy được sự cần thiết của việc hạch toán kế toán vốn bằng tiền. Em đã chọn đề tài “Báo cáo thực tập Kế toán vốn bằng tiền” để đi sâu vào nghiên cứu và làm báo cáo thực tập.
2. Mục đích nghiên cứu
– Nhằm tổng kết những vấn đề mang tính chất tổng quan về lý luận của tổ chức “Kế toán vốn bằng tiền”.
– Phân tích đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần XNK Thái Nguyên.
– Đưa ra những ý kiến nhận xét đánh giá, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền.
– Qua thực tiễn nhằm tăng sự hiểu biết của bản thân và hoàn thiện về nghiệp vụ chuyên môn.
3. Pham vi nghiên cứu
Thời gian: 13/02/2012 – 30/03/2012
Đề tài nghiên cứu thực trạng công tác tổ chức “Kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ Phần XNK Thái Nguyên” trong tháng 2 năm 2012.
4. Phương pháp nghiên cứu
Để phục vụ cho quá trình tìm hiểu nghiên cứu và làm báo cáo thực tập tốt nghiệp em đã sử dụng các phương pháp chủ yếu sau:
– Khảo sát thực tế, tập hợp số liệu kết hợp với phương pháp đánh giá.
– Phân tích số liệu.
– Phương pháp kế toán: chứng từ kế toán,TK kế toán, phương pháp ghi chép và sổ sách kế toán.
– Phương pháp thống kê, thu thập thông tin.
5. Kết cấu của đề tài
Ngoài phần mở đầu và kết luận đề tài báo cáo thực tập kế toán gồm 3 chương:
Chương 1: Những lý luận cơ bản về kế toán vốn bằng tiền.
Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần XNK Thái Nguyên.
Chương 3: Một số kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần XNK Thái Nguyên.

DOWNLOAD

làm thuê báo cáo thực tập

làm báo cáo tốt nghiệp thuê

nhận làm báo cáo thực tập tốt nghiệp

làm thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp

Báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền tại công ty may Phú Thọ

Báo cáo thực tập kế toánThực trạng kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH may Phú Thọ

Lý do dẫn Mình xin trích chọn đề tài cho các bạn tham khảo nhé:

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay như thế nào, làm sức ép cạnh tranh thị trường ngày càng lớn. Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển bền vững phải Biết tự chủ về mọi mặt hoạt động trong sản xuất kinh doanh từ việc đầu tư, sử dụng vốn, tổ chức sản xuất cho đến tiêu thụ sản phẩm. Và để thiết lập điều này thì chủ doanh nghiệp cần nắm bắt được phải có các thông tin tài chính một cách chính xác, đầy đủ, Thượng Xuyên. Do đó, việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là nhiều điều cần thiết đối với tất cả các doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp sản xuất, vốn bằng tiền chính là một trong những yếu tố quyết định sự tồn tại phát triển và các doanh nghiệp, là điều kiện cơ bản cho doanh nghiệp thực hiện quá trình sản xuất kinh doanh của mình. Trong quá trình sản xuất kinh doanh vốn bằng tiền được sử dụng để đáp ứng nhu cầu thanh toán khoản nợ hoặc mua sắm vật tư, hang hóa và các nhu cầu khác của doanh nghiệp. Nền kinh tế phát triển thì quy mô và như kết cấu vốn bằng tiền doanh nghiệp là lớn hơn là phức tạp.

Việc tổ chức hạch toán vốn bằng tiền có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Thông qua số liệu về vốn bằng tiền, các nhà quản trị doanh nghiệp có thể nắm bắt được các thông tin kinh tế cần thiết về chi thu nguồn trong quá trình kinh doanh, từ đầu ra không những quyết định tối ưu nhất cho đầu tư phát sản triển và xuất khẩu của các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc quản lý chặt ché vón bằng tiền còn đảm bảo sự an toàn cho nguồn vốn của doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp tránh được thất thoát về vốn

Công ty TNHH may Phú Thọ là doanh nghiệp chuyên sản xuất gia công hàng xuất khẩu may be mặc, kinh doanh máy móc thiết bị may be vực, đào tạo công nhân may be vực … Hàng năm doanh thu bán hàng của công ty lớn tương đối, làm mà hạch toán vốn bằng tiền là một trong những nội dung quan trọng, trung tâm là công tác kế toán. Như vậy, việc tổ chức kế toán Cap same tiền một cách khoa học, hợp lý có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với công ty.

Trọng những năm qua công ty TNHH May Phú Thọ có thực hiện hạchtoán kế toán vốn bằng tiền theo đúng quy định này, chế độ chuẩn mực và kế toán hiện hành. Tuy nhiên nếu khảo sát kỹ lưỡng và đánh giá đúng mức thì có thể nếu một số giải pháp thích hợp Nhâm hoàn thiện hơn nữa kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH may Phú Thọ.

Nhận thức tầm quan trọng được các kế toán vốn bằng tiền , qua quá trình nghiên cứu lý luận và thực tập tại công ty TNHH may Phú Thọ, em đã chọn đề tài báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền “Thực trạng kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH may Phú Thọ “ làm khóa luận tốt nghiệp của mình.

DOWNLOAD