Báo cáo thực tập tài chính hoạt động tín dụng ngân hàng Việt Nam

Hôm nay nhóm mình xin chia sẻ to các bạn bài báo cáo thực tập tài chính with the đề tài: Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thường tín phòng giao dịch Đầm Sen

Mình xin trích dẫn lời nói đầu cho các bạn tham khảo nhé:

Hội nhập kinh tế quốc tế have and đang become the following xung lực cho quá trình đổi mới and development of nền kinh tế, along with sự phát triển hệ thống tài Cửa chính Việt Nam. Ngày nay, hệ thống the NHTM at nước ta already have the following bước phát triển beyond bậc, did not Stop phát triển lớn mạnh về quy mô, lượng chất, hiệu quả hoạt động as well as the mạng lưới CN rải khắp trên nhiều khu vực. Đối tượng khách hàng của NHTM the following is not included the doanh nghiệp, công ty, mà còn have hộ SXKD và cá thể. In the năm qua, hoạt động NH was góp phần tích cực cho các dịch vụ HĐV, tài trợ Cap hoạt động SXKD, thu hút đầu tư Cap of nước ngoài … Chính vì thế mà the NHTM has become kênh cung ứng Cap hiệu quả cho nền KT.

NHTM CP Việt Nam thương tín is one of the NH trẻ đang per bước mở rộng, phát triển to thể hiện vị thế in vực NH, chủ yếu is working cấp tín dụng. Hiện nay, thị trường dịch vụ tài chính ngân hàng đang cạnh tranh hết sức gay gắt. Ngoài its NH in nước vươn lên theo tiến độ hội nhập, also nhiều NH mới ra đời and sự tham gia of nhiều tập đoàn tài chính lớn. Điều then bắt buộc NHTM CP Việt Nam thương tín must accept cạnh tranh, tìm cho mình lối đi riêng an, để assertion thương hiệu, tính độc đáo of riêng mình. Thông qua việc cho vay NH Việt Nam thương tín was góp phần đây mạnh đầu tư, increase trưởng KT trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Nhận định been tầm quan trọng this and for those kiến ​​thức has been in quá trình thực tập nghiên cứu tại NHTM CP Việt Nam thương tín – PGD Đầm Sen, should đề tài “Phân tích hoạt động tín dụng tại NHTM CP VietBank – PGD Đầm Sen “là thích hợp in giai đoạn hiện nay of lĩnh vực tài chính NH.

Bố cục of bài báo cáo tài chính this gồm 3 chương:

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ Vietbank

CHƯƠNG II: BÀI HỌC RUT RA SAU THỰC TẬP đọt

CHƯƠNG III: GIẢI QUYẾT BÀI TẬP TÌNH Hương

TẢI VỀ

Kết luận trong báo cáo thực tập tài chính

kết luận chương

KẾT LUẬN

Chuyên đề đã đề cập và giải quyết một số vấn đề về tổ chức bộ máy công tác phân tích tài chính ở Công ty TNHH ………….. Trên cơ sở thực tế đã nêu, chuyên đề đã đi vào phân tích những ưu điểm cần phát huy và những nhược điểm cần khắc phục của hệ thống  phân tích tài chính ở công ty. Từ đó, giúp công ty có thể đưa ra một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác phân tích tài chính nói chung và công tác kinh doanh nói riêng. Hy vọng rằng qua những phân tích, nhận xét và đề xuất ý kiến của em phần nào giúp Công ty khắc phục những khó khăn tồn đọng để công tác quản lý kinh doanh, nói chung công tác quản lý kinh doanh của Công ty ngày càng được nâng cao, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được phát triển liên tục, ngày càng hội nhập vào dòng chảy sôi động của nền kinh tế hiện nay cũng như trong tương lai.

Continue reading “Kết luận trong báo cáo thực tập tài chính”

Lời mở đầu trong báo cáo tài chính

loi mo dau

LỜI MỞ ĐẦU

Hiện nay, nước ta đang trong thời kỳ hội nhập nền kinh tế đang từng bước chuyển biến mẽ, các doanh nghiệp đều cố gắng để đạt được mục đích cuối cùng là tối đa hoá lợi nhuận. Vì vậy không chỉ là chỉ tiêu chất lượng, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong suốt một kỳ hoạt động mà còn là chỉ tiêu đánh giá sự tồn tại của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Continue reading “Lời mở đầu trong báo cáo tài chính”