Sự hài lòng của khách hàng tới chất lượng dịch vụ nhà khách

báo cáo thực tập tại nhà khách

Báo cáo thực tập tại nhà khách T78, tên đề tài đầy đủ: Một số giải pháp nâng cao sự hài lòng của khách với chất lượng dịch vụ của Nhà khách T-78 – Cục Quản Trị T-78 thuộc Văn phòng Trung ương Đảng ”.

báo cáo thực tập tại nhà khách
báo cáo thực tập tại nhà khách

MỞ ĐẦU

1. Đặt vấn đề:

Thị trường dịch vụ khách sạn Việt Nam đang trong giai đoạn cạnh tranh khốc liệt và dần chuyển sang giai đoạn bão hòa. Trước tình hình đó để tồn tại và phát triển được thì mỗi doanh nghiệp phải tìm cho mình một hướng đi riêng nhằm mục đích đảm bảo sự thoả mãn khách hàng, tạo sự trung thành và phát triển khách hàng mới.
Sau gần 40 năm phát triển, nhà khách T78 đã đạt được những thành tựu đáng kể trong lĩnh vực dịch vụ khách sạn, nhà hàng. Để tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, nhà khách T78 không chỉ hướng tới việc phát triển dịch vụ mà còn phải chú ý tới tầm quan trọng của khách hàng, chú trọng đến việc tạo ra khách hàng, và trên hết là đạt được sự hài lòng của khách hàng. Công tác chăm sóc khách hàng trong thời gian qua đã và đang mang lại cho nhà khách T78 những đóng góp to lớn trong công cuộc phát triển chung.
Bài luận này giúp nhà khách T78 có cơ hội nhìn lại chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng mà mình đang cung cấp trên thị trường dưới góc nhìn của khách hàng, lắng nghe mong muốn của khách hàng. Bên cạnh đó, phát hiện và khắc phục những điểm còn tồn đọng trong phương thức phục vụ, các chương trình chăm sóc khách hàng của nhà khách T78. Từ đó đề ra các giải pháp kinh doanh phù hợp cũng như có các chính sách điều chỉnh, cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ hướng tới gia tăng sự hài lòng của khách hàng, tạo ra sự khác biệt trong kinh doanh của nhà khách T78 .
2. Mục tiêu đề tài:
– Tìm hiểu những phàn nàn thường xuyên của khách hàng, dựa vào đó tính toán, thống kê những yếu tố ảnh hưởng tới mức độ thỏa mãn cho khách hàng và sau đó đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng.
– Đánh giá mức độ thỏa mãn, hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại nhà khách T78
3. Phạm vi đề tài
Phạm vi nghiên cứu tập trung vào đối tượng khách lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cán bộ các Bộ ban ngành ở tỉnh, thành đi công tác làm việc phía nam. Hiện nay em đang công tác tại Nhà Khách T-78 – Cục Quản Trị T-78 với mục tiêu nghiên cứu phạm vi “Một số giải pháp nâng cao sự hài lòng của khách với chất lượng dịch vụ của Nhà khách T-78 – Cục Quản Trị T-78 thuộc Văn phòng Trung ương Đảng ”.làm báo cáo thực tập cho mình,
4. Phương pháp thực hiện đề tài:
Đề tài sử dụng một số phương pháp: điều tra, tổng hợp, thống kê, so sánh, phân tích làm rõ chất lượng phục vụ tại nhà khách và sử dụng các số liệu thống kê tổng hợp của phòng kinh doanh
5. Nội dung của đề tài
• Khái niệm về khách hàng, chất lượng sản phẩm và dịch vụ, phương pháp nghiên cứu về sự hài lòng của khách hàng
• Thực trạng hoạt động kinh doanh và chất lượng phục vụ của nhà khách giai đoạn 2009 – 2011
• Mục tiêu và một số giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ của nhà khách

DOWNLOAD HERE HOẶC  TẠI ĐÂY

Nhóm nhận làm báo cáo thực tập nhà hàng khách sạn, có thể xin dấu xác nhận về ngành nhà hàng khách sạn.