Quy định về trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm trong công ty

vệ sinh an toàn thực phẩm

† vệ sinh an toàn thực phẩm

–         Người lao động đến nơi làm việc phải tuân thủ theo sự sắp xếp của người sử dụng lao động và người chỉ huy trực tiếp về công việc và nơi làm việc.

–         Người lao động đến nơi làm việc hoặc ra về phải chấp hành đúng giờ quy định.

–         Không được mang các chất cháy nổ, vật liệu chất dễ cháy và vũ khí vào công ty.

–         Không được có mùi rượu bia hoặc những chất kích thích khác mà pháp luật nghiêm cấm trong giờ làm việc.

–         Khi rời khỏi vị trí làm việc để ra về phải thu dọn sạch sẽ ngăn nắp nơi làm việc.

–         Người lao động phải giữ vệ sinh chung nơi làm việc không xả rác bừa bãi và thu dọn sạch sẽ trước khi rời khỏi nơi làm việc của mình.

Một số quy định về môi trường-vệ sinh an toàn thực phẩm
Chính sách chất lượng – Môi trường – Vệ sinh An toàn Thực phẩm: “Thực hiện chất lượng toàn diện, thoả mãn cao nhất mọi nhu cầu hiện có và tiềm ẩn của khách hàng và các bên liên quan, đảm bảo vệ sinh – an toàn thực phẩm. Liên tục cải tiến các điều kiện tác động môi trường, ngăn ngừa ô nhiễm và cam kết thực hiện đúng pháp luật môi trường.