Quản lý nguồn nhân lực tại khách sạn Mường Thanh

Thuctaptotnghiep.net xin hướng dẫn các bạn làm báo cáo thực tập nhân sự là Quản lý nguồn nhân lực tại khách sạn Mường Thanh

Những năm gần đây nhờ đường lối đổi mới của Đảng và nhà nước, du lịch Việt Nam tiếp tục phát triển về nhiều mặt. Kết quả này của ngành du lịch Việt Nam có sự đóng góp quan trọng của các khách  sạn. Ngành kinh doanh khách sạn đã đảm bảo hiệu quả kinh tế, xã hội, an ninh,đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế đất nước

Tuy nhiên, với chính sách mở cửa trong nền kinh tế thị trường đã đặt ngành du lịch đứng trước một cuộc cạnh tranh gay gắt, kinh doanh khách sạn bị một sức ép lớn từ nhiều phía trên thị trường. Muốn tồn tại và phát triển, bản thân các khách sạn, các nhà quản lý khách sạn phải tìm ra những giải pháp tích cực để có thể phát triển kinh doanh, tăng doanh thu và lợi nhuận, giữ vững uy tín và chỗ đứng trên thị trường.

Do đặc thù sản phẩm của khách sạn, chủ yếu là sản phẩm dịch vụ, nên lao động của ngành này cũng rất đặc biệt so với các ngành khác ở tính chất, nội dung của công việc. Do vậy, một biện pháp hữu hiệu để có thể đứng vững trên thị trường của ngành kinh doanh khách sạn là phải quản lý nguồn nhân lực của mình một cách có khoa học và hiệu quả nhất

Qua thời gian thực tập tại khách sạn Mường Thanh-Linh Đàm em đã chọn đề tài chuyên đề tốt nghiệp của mình là “Quản lý nguồn nhân lực tại khách sạn Mường Thanh-Linh Đàm” do khách sạn Mường Thanh là nơi có một đội ngũ công nhân viên đông đảo- một nơi mà công việc quản trị nhân sự rất quan trọng và cần thiết.

Mục tiêu của quản lý nguồn nhân lực  là làm sao phải quản lý, sử dụng lao động một cách có hiệu quả nhất, đồng thời cũng đảm bảo được cuộc sống về vật chất cũng như tinh thần cho người lao động, tạo động lực trong lao động góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất.

Trong chuyên đề này, dựa trên những số liệu thực tế của khách sạn và với sự nhìn nhận của mình, em sẽ phân tích những điểm mạnh, yếu trong công tác quản lý nguôn nhân lực tại khách sạn, từ đó đưa ra một số giải pháp.

Kết cấu của chuyên đề bao gồm 3 chương:

 Chương 1: Lý luận  cơ bản về quản lý nguồn nhân lực trong khách sạn

Chương 2: Thực trạng quản lý nguồn nhân lực tại khách sạn Mường Thanh-Linh Đàm

Chương 3: Những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nguồn  nhân lực tại khách  sạn Mường ThanhLinh Đàm

TẢI TÀI LIỆU