Phân tích tình hình tài chính công ty VTC(Truyền thông đa phương tiện Việt Nam)

báo cáo thực tập tài chính ngân hàng

Báo cáo thực tập tốt nghiệp đề tài: Phân tích hoạt động kinh doanh của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện Việt Nam (VTC) năm 2014

BAO GỒM BÀI HOÀN CHỈNH VÀ SỐ LIỆU TÍNH TOÁN KĨ LƯỠNG TRONG FILE EXCEL

VTC là doanh nghiệp nhà nước, trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
Tổng công ty VTC hoạt động sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực, ngành nghề: Truyền thông, báo chí; Truyền hình; Viễn thông và Công nghệ thông tin. Trong quá trình hoạt động và không ngừng phát triển, Tổng công ty VTC đã bước đầu khẳng định được vị thế của một Tổng công ty nhà nước đi đầu trong việc khai thác, ứng dụng có hiệu quả tiềm năng và sức mạnh hội tụ của các ngành: Phát thanh – Truyền hình, Viễn thông và Công nghệ thông tin.
Tổng công ty VTC là đơn vị tiên phong trong việc nghiên cứu và đưa công nghệ Truyền hình kỹ thuật số áp dụng thành công vào Việt Nam, có ý nghĩa quan trọng để Bộ Thông tin và Truyền thông, Chính phủ làm căn cứ hoạch định Chiến lược phát triển ngành Truyền hình Việt Nam theo công nghệ kỹ thuật số tiên tiến theo Đề án “Số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020”. Tổng công ty VTC là một trong những đơn vị đi đầu và đặt nền tảng cho sự hình thành và phát triển nền Công nghiệp Nội dung số Việt Nam. Trong những năm qua, sự phát triển lớn mạnh của nền Công nghiệp Nội dung số Việt Nam đã tạo ra bước phát triển mới trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, là hạt nhân quan trọng, góp phần hiện thực hóa Đề án “Đưa.
Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về Công nghệ thông tin và Truyền thông” của Chính phủ. Tổng công ty VTC tự hào đã có những đóng góp không nhỏ vào sự phát triển này. Đồng thời, Tổng công ty VTC cam kết đồng hành cùng Chính phủ sớm hiện thực hóa Đề án này bằng những đóng góp cụ thể trong chiến lược phát triển của mình.
Trong quá trình phát triển của mình, Tổng công ty VTC đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tặng thưởng nhiều danh hiệu cao qu.: 03 danh hiệu “Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới” cho 02 tập thể và 01 cá nhân; 01 Huân chương Độc lập hạng nhì, 20 Huân chương Lao động các hạng 1,2,3 và nhiều bằng khen, danh hiệu khác của Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền Thông trao tặng.

DOWNLOAD