Phân tích tình hình kinh doanh tại Công ty nệm Vạn Thành

đề tài làm báo cáo thực tập quản trị kinh doanh

Đề tài báo cáo thực tập quản trị kinh doanh

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VẠN THÀNH HƯNG YÊN

đề tài làm báo cáo thực tập quản trị kinh doanh
đề tài làm báo cáo thực tập quản trị kinh doanh

Trích: LỜI MỞ ĐẦU

Ngày nay, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đã trở thành một xu thế khách quan trong tiến trình phát triển kinh tế thế giới. Quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đã tạo ra những thời cơ thuận lợi cho các quốc gia, các doanh nghiệp có cơ hội phát triển, đồng thời nó cũng đem lại những thách thức lớn về sự cạnh tranh, khả năng thu hút thị trường. Để đứng vững trên thương trường, đáp ứng được yêu cầu của người tiêu dùng với sản phẩm chất lượng cao, giá thành hợp lý thì các doanh nghiệp phải giám sát chặt chẽ các khâu từ khâu đầu tiên cho đến khâu cuối cùng của quá trình sản xuất, từ khi tìm được nguồn NVL cho đến khi tìm được thị trường tiêu thụ sản phẩm để đảm bảo sử dụng vốn lưu động có hiệu quả, tăng nhanh tốc độ chu chuyển vốn thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước, cải thiện đời sống người lao động đồng thời mang lại lời nhuận cho doanh nghiệp. Do đó, để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh,đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường thì doanh nghiệp phải xây dựng một bộ máy quản lý hiệu quả, ổn định và vững chắc ở tất cả các mặt, các lĩnh vực từ quản lý sản xuất đến tiêu thu sản phẩm cùng với quản lý tài chính, quản lý nhân lực cho đến hoạt động kế toán kiểm toán… Bởi hoạt động quản trị có vai trò rất quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp cho nên doanh nghiệp cần phải xây dựng kế hoạch tổ chức quản lý một cách hợp lý, hiệu quả, thường xuyên kiểm tra giám sát để điều chỉnh và hoàn thiện hoạt động quản trị, đồng thời phải phối hợp hoạt động giữa các bộ phận nhằm thực hiện các chức năng quản lý để đem lại hiệu quả tốt nhất.

Thấy rõ vai trò của hoạt động quản trị kinh doanh trong các doanh nghiệp, dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo Vũ Hồng Tuấn em, đã thực hiện nguyên cứu đề tài: Phân tích hoạt động quản trị kinh doanh tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Vạn Thành Hưng Yên.

 Kết cấu báo cáo thực tập quản trị kinh doanh:

Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, nội dung chính của báo cáo thực tập tốt nghiệp gồm 3 chương:

Chương I: Tổng quan về đơn vị thực tập.

Chương II: Thực trạng hoạt động quản trị kinh doanh tại doanh nghiệp.

CHƯƠNG III: Đánh giá chung về hoạt động quản trị kinh doanh tại doanh nghiệp.

DOWLOAD TẠI ĐÂY