Phân Tích Năng Lực Cạnh Tranh Của Vietcombank

báo cáo thực tập tài chính ngân hàng

Đề tài báo cáo thực tập tài chính ngân hàng

Phân Tích Năng Lực Cạnh Tranh Của Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam

báo cáo thực tập tài chính ngân hàng
báo cáo thực tập tài chính ngân hàng

Trích:

NỘI DUNG TÓM TẮT

PHẠM THỊ THÙY DƯƠNG.. “Phân Tích Năng Lực Cạnh Trng Của Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam”

PHAM THI THUY DUONG “Analysising Capacity Competitiveness Of  Viet Nam Foreign Stock Commercial Trade Bank

Nội dung chính của báo cáo thực tập tài chính ngân hàng là đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam thông qua việc phâ tích các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của Ngân hàng. Do hoạt động của ngân hàng gần giống như hoạt động của một công ty nên khi phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng, khóa luận vẫn sử dụng các yếu tố bên trong (quản trị, marketing, nguồn nhân lực, năng lực tài chính…) và các yếu tố bên ngoài (môi trường vĩ mô gồm môi trường kinh tế, môi trường văn hóa – xã hội, môi trường công nghệ…; môi trường vi mô gồm đối thủ cạnh tranh, khách hàng…). Đề tài đưa ra số liệu để so sánh hoạt động kinh doanh của ngân hàng Vietcombank so với các ngân hàng TMCP khác. Từ việc phân tích các yếu tố này, khóa luận đưa ra nhận xét và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng.

Để kết quả phân tích đáng tin cậy, đề tài đã sử dụng các phương pháp như phương pháp so sánh, phương pháp phân tích ma trận IEF, EFE, SWOT, SPACE để có những nhận xét chính xác hơn về năng lực cạnh tranh của nhân ngân hàng đồng thời đưa ra được giải pháp phù hợp với thực trạng của ngân hàng.

DOWLOAD TẠI ĐÂY