Phân tích mối quan hệ giữa doanh thu,chi phí,lợi nhuận tại công ty TNHH Huyền Thoại

mối quan hệ doanh thu chi phí lợi nhuận

Báo cáo thực tập đề tài: Phân tích tình hình chi phí, doanh thu lợi nhuận và mối quan hệ chi phí – doanh thu – lợi nhuận tại CT TNHH Huyền Thoại Núi

Trong nền kinh tế thị trường, dưới áp lực ngày càng tăng lên một cách mạnh mẽ của cạnh tranh, của một nền kinh tế dư thừa hàng hoá thì bán hàng giống như: “Một bước nhảy nguy hiểm chết người” sẽ trở nên phức tạp hơn với độ rủi ro cao hơn. Để tiêu thụ được hàng hóa trong điều kiện có nhiều doanh nghiệp cùng bán các sản phẩm tương tự đòi hỏi doanh nghiệp phải kinh doanh những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng, chất lượng tốt, và giá cả cạnh tranh.

Lợi nhuận luôn được coi là một đối tượng được tìm kiếm, là mục tiêu trước mắt, lâu dài và thường xuyên của kinh doanh thương mại cũng như các hoạt động kinh doanh khác. Lợi nhuận là khoản dôi ra khi so sánh giữa doanh thu và chi phí kinh doanh. Muốn có lợi nhuận thì doanh nghiệp phải bán được hàng, phải có thị trường, có khách hàng và đặc biệt là phải giảm được các khoản chi phí kinh doanh không cần thiết đến mức tối thiểu.

Sau một thời gian thực tập và tìm hiểu về Công ty TNHH Huyền Thoại Núi, em thấy chi phí kinh doanh chiếm một tỷ trọng rất lớn so với doanh số bán ra của Công ty, điều này làm cho lợi nhuận của Công ty giảm xuống một cách rõ rệt. Vì vậy em quyết định chọn đề tài: “PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA LỢI NHUẬN, DOANH THU VÀ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH HUYỀN THOẠI NÚI”. Thông qua đề tài này, em muốn đi sâu tìm hiểu nguyên nhân tại sao chi phí kinh doanh của Công ty cao đến vậy và tìm ra các biện pháp để cắt giảm chi phí đến mức thấp nhất nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, đề tài nghiên cứu làm báo cáo thực tập được kết cấu thành 3 chương:

Chương I: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHI PHÍ, DOANH THU, LỢI NHUẬN VÀ QUAN HỆ GIỮA CHI PHÍ – DOANH THU – LỢI NHUẬN

Chương II: PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA DOANH THU, LỢI NHUẬN VÀ CHI PHÍ TẠI CT TNHH HUYỀN THOẠI NÚI QUA NĂM 2012-1013

Chương III MỘT SỐ BIỆN PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM GIẢM CHI PHÍ, TĂNG DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN CHO CT TNHH HUYỀN THOẠI NÚI

DOWNLOAD