Nhận xét về nghề nghiệp bản thân – sinh viên thực tập

nghe nghiep ban than

nghe nghiep ban than

Nhận xét về nghề nghiệp bản thân

Thông qua thời gian thực tập tại công ty, em đã rèn luyện kĩ năng truyền thông giao tiếp với mọi người, hòa đồng với môi trường văn hóa công ty, học hỏi một số nghiệp vụ kế toán thực tiễn tại đơn vị, tiếp cận để hiểu các nguyên tắc trong việc xây dựng báo cáo tài chính của công ty nhằm phân tích tốt về tình hình tài chính, đưa ra một số nhận định quan điểm về tình hình hoạt động hiện tại của công ty. Mục tiêu ngắn hạn của em là trở thành nhân viên tài chính trong phòng tài chính – kế toán của Công  ty TNHH xyz