Nhận xét sinh viên trong thời gian thực tập tốt nghiệp

nhận xét sinh viên thực tập

nhận xét sinh viên thực tập

Nhược điểm:

–         Tính chuyên nghiệp chưa cao.

–         Khả năng giao tiếp và đàm phán còn yếu. Các kỹ năng mềm (kỹ năng lắng nghe, nắm bắt tâm lý khách hàng, khả năng nói trước công chúng…) chưa thật sự nhuần nhuyễn.

–         Em tin tưởng rằng, cùng với sự phát triển ngày càng mở rộng và lớn mạnh của công ty, đi đôi với việc đầu tư cơ sở vật chất hợp lý, mọi tồn tại sẽ được khắc phục, tính chuyên nghiệp được nâng cao, đáp ứng được những cơ hội và thách thức khi đất nước Việt Nam của chúng ta đã gia nhập WTO và bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang dần phục hồi.

 Ưu điểm:

–         Có được nền tảng kiến thức cơ bản từ nhà trường

–         Được sự hỗ trợ nhiệt tình từ  các anh chị trong công ty

–         Khả năng nắm bắt nhanh