Nhận làm đề tài báo cáo thuê, viết thuê đề tài tốt nghiệp

Nhóm mình nhận dịch vụ Nhận làm đề tài báo cáo thuê, làm thuê đề tài báo cáo tốt nghiệp cho các bạn sinh viên làm báo cáo thực tập với chi phí thấp nhất, nhóm mình hỗ trợ nhiệt tình và đảm bảo kết quả tốt cho kỳ thực tập tốt nghiệp cho các bạn

Quy trình làm thuê đề tài báo cáo thực tập tốt nghiệp được thực hiện trong thời gian 1-3 tháng theo các quy trình như sau
Sinh viên đủ điều kiện làm báo cáo thực tập theo quy định sẽ tiến hành thực tập tốt nghiệp và viết báo cáo thực tập tốt nghiệp theo các bước sau:
Bước 1 : Lập đề cương Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Sinh viên gặp trực tiếp giảng viên hướng dẫn để được hướng dẫn, định hướng làm báo cáo thực tập tốt nghiệp và thống nhất tên đề tài.
Bước 2 : Thực tập làm báo cáo thực tập tốt nghiệp
Sau khi đề cương chi tiết được chấp nhận, sinh viên dựa trên đề cương đó tiến hành thu thập số liệu, tài liệu tham khảo có liên quan đến đề tài phục vụ cho việc viết báo cáo thực tập tốt nghiệp và viết báo cáo thực tập tốt nghiệp theo sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn;
Trong khoảng 25% thời gian làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, nếu sinh viên thay đổi đề tài thì cần thực hiện theo qui trình:
a. Sinh viên làm đơn gửi giảng viên hướng dẫn.
b. Trong 1 tuần sau khi nhận đơn, giảng viên hướng dẫn xem xét và cho ý kiến: nếu đồng ý thì giảng viên hướng dẫn trình khoa đào tạo ra quyết định giao đề tài mới và thực hiện theo quỹ thời gian còn lại của kế hoạch làm báo cáo thực tập tốt nghiệp; nếu không đồng ý thì giảng viên hướng dẫn giải thích cho sinh viên biết và sinh viên tiếp tục thực hiện đề tài ban đầu đã giao.
Bước 3 : Hoàn chỉnh và nộp Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Kết thúc thời hạn làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, sinh viên phải nộp khoa :  bản báo cáo thực tập tốt nghiệp có xác nhận của đơn vị thực tập,

Nắm bắt được các quy trình trên nhóm mình nhận tư vấn miễn phí hỗ trợ sinh viên thực tập hoặc nhận viết đề tài tốt nghiệp thuê cho các bạn bận rộn

HỖ TRỢ MIỄN PHÍ:SĐT/ZALO:  0973287149