Nghiệp vụ chuyển tiền bằng điện trong thanh toán quốc tế

Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng là Nâng cao nghiệp vụ chuyển tiền bằng điện trong Thanh toán quốc tế tại Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn quận 1

LỜI MỞ ĐẦU

Cùng với xu thế mở cửa và hội nhập với nền kinh tế thế giới hiện nay, Việt Nam luôn khuyến khích mọi thành phần kinh tế tích cực tham gia vào hoạt động kinh tế nói chung, hoạt động xuất nhập khẩu nói riêng, các quan hệ kinh tế cũng như ngoại thương phát triển nhanh chóng. Và một điều phải thừa nhận rằng các tổ chức tín dụng có vai trò quan trọng trong việc cung cấp những dịch vụ thanh toán đa dạng, góp phần phát triển hoạt động giao dịch giữa các công ty Việt Nam và nước ngoài. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam quận 1 trong những năm qua luôn tích cực tìm kiếm khách hàng mới và tìm hướng đi mới theo hướng tiếp cận thị trường, nâng cao tính năng động, sáng tạo và chủ động trong hoạt động kinh doanh. Tại chi nhánh có nhiều phương thức thanh toán quốc tế như nhờ thu, chuyển tiền, tín dụng chứng từ, v.v…

Trong số đó, Chuyển tiền bằng điện là một trong các phương thức thanh toán được sử dụng phổ biến tại Chi nhánh. Dịch vụ Chuyển tiền bằng điện giúp các doanh nghiệp xuất nhập khẩu thực hiện giao dịch một cách nhanh chóng, chính xác, an toàn qua hệ thống SWIFT và có quan hệ đại lý với hơn 1000 ngân hàng trên toàn cầu . Song phương thức thanh toán này tại Chi nhánh hiện nay chưa phải hoạt động thanh toán quốc tế chủ đạo của Chi nhánh do vẫn tồn tại một số hạn chế.

Theo tìm hiểu thực tế cho thấy hiện nay có rất nhiều đề tài nghiên cứu về các phương thức trong thanh toán quốc tế nhưng phương thức Chuyển tiền bằng điện lại chưa được quan tâm đúng mức. Trong thời gian thực tập tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam quận 1, xuất phát từ thực tế em đã thực hiện tìm hiểu nghiên cứu về tình hình thực hiện phương thức thanh toán này tại Chi nhánh.

Dựa trên nền tảng đó, nhằm phân tích, tìm hiểu sâu hơn về phương thức này, từ đó đưa ra một số giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện nghiệp vụ Chuyển tiền bằng điện nói riêng và phát triển hoạt động thanh toán quốc tế nói chung, em quyết định thực hiện đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện nghiệp vụ Chuyển tiền bằng điện trong Thanh toán quốc tế tại Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn quận 1”

2. Mục tiêu đề tài Hệ thống hóa các kiến thức liên quan đến hoạt động thanh toán quốc tế của Ngân hàng thương mại. Tìm hiểu và phân tích về việc thực hiện nghiệp vụ Chuyển tiền bằng điện tại Chi nhánh NHNo&PTNT quận 1. Từ đó, dựa trên những tồn tại đề ra một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nghiệp vụ Chuyển tiền bằng điện trong thanh toán quốc tế tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quận

1. 3. Phương pháp nghiên cứu Sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: 

Phương pháp nghiên cứu duy vât biện chứng: Phân tích, xem xét tình hình phát triển của phương thức Chuyển tiền bằng điện trong Thanh toán quốc tế trong mối quan hệ với các yếu tố bên ngoài(yếu tố kinh tế, chính trị , xã hội trong nước và quốc tế), các yếu tố bên trong (các yếu tố nội tại của Ngân hàng). 

Phương pháp phân tích thống kê, tổng hợp, tư duy logic…để lý luận, giải thích các vấn đề liên quan của đề tài. 4. Phạm vi nghiên cứu  Không gian: Chi nhánh NHNo&PTNT quận 1. 

Thời gian: Từ năm 2006- 2009.

5. Giới thiệu kết cấu chuyên đề. Ngoài phần mở đầu và kết thúc, trong bài viết này em xin trình bày thành ba phần chính:

Chương 1: Lý luận chung về Thanh toán quốc tế và phương thức Chuyển tiền bằng điện.

Chương 2: Thực trạng thực hiện nghiệp vụ Chuyển tiền bằng điện trong Thanh toán quốc tế tại Chi nhánh NHNo&PTNT quận 1.

Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nghiệp vụ Chuyển tiền bằng điện trong Thanh toán quốc tế tại Chi nhánh NHNo&PTNT quận 1

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY