Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng tới dịch vụ nhà hàng chạy spss

báo cáo thực tập spss

Đề tài Báo cáo thực tập ngành nhà hàng – khách sạn chạy spss:  Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng tới chất lượng dịch vụ nhà hàng chạy phần mềm spss.

Xin trích đoạn trong bài làm:

1.5 Phương pháp nghiên cứu:

1.5.1Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu:

Dữ liệu sơ cấp:

Dữ liệu sơ cấp được lấy từ kết quả phỏng vấn trực tiếp bằng bảng câu hỏi phỏng vấn giữa người làm đề tài và những khách hàng đã sử dụng dịch vụ của nhà hàng.

Dữ liệu thứ cấp:

Tiến hành thu thập thông tin, tư liệu từ nhiều nguồn, nhiều lĩnh vực khác nhau như sách, báo, tạp chí, các trang web…để đảm bảo khối lượng thông tin đầy đủ và chính xác đáp ứng cho việc nghiên cứu.

Thu thập số liệu về tình hình kinh doanh nhà hàng tiệc cưới Nhơn Hòa nói riêng và trên thị trường trong nước nói chung. Lượng thông tin thu thập được phải có tính thời sự, có tính chính xác và độ tin cậy cao, từ đó có thể tạo cơ sở để đưa ra nhưng định hướng nhằm phát triển và đảm bảo cho các giải pháp được thực hiện một cách hợp lý nhất.

1.5.2 Phương pháp thảo luận

Tiến hành thảo luận nhóm cũng như thảo luận tay đôi để tìm hiểu tình hình hoạt động kinh doanh của nhà hàng, quy mô, hình thức hoạt động, số lượng khách hàng, giá cả, những thế mạnh cũng như yếu điểm của nhà hàng, tìm hiểu thói quen khi khách hàng đặt tiệc, quy trình thực hiện cũng như các yếu tố mà khách hàng quan tâm khi đặt tiệc và dự tiệc…

1.5.3 Phương pháp phân tích và tổng hợp:

Phương pháp này được dùng để đưa ra các dự báo về chỉ tiêu phát triển hay tình hình cơ cấu của thị trường nhà hàng, tiệc cưới trong tương lai. Phương pháp này thường được thực hiện dưa vào quy luật vận động của lĩnh vực nghiên cứu trong quá khứ, hiện tại để suy ra xu hướng vận động trong tương lai. Nó có thể được các nhà nghiên cứu thể hiện qua việc mô hình hóa bằng các biểu đồ toán học đơn giản.

1.5.4 Phương pháp chuyên gia:

Phương pháp này chỉ với mục đích là tham khảo ý kiến của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu đầu ngành về những định hướng phát triển, biện pháp cải tiến, giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Từ đó quyết định được biện pháp nào mang tính khả thi và có thể đảm bảo được hiệu quả do nó mang lại khi thực hiện.

  • Kết cấu đề tài

Đề tài thực hiện bao gồm 5 chương:

Chương 1: Tổng quan về đề tài

Chương 2: Cơ sở lý luận

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Phân tích thực trạng tại đơn vị thực tập

Chương 5: Giải pháp

DOWNLOAD