Nghiên cứu sự hài lòng của KH tại ngân hàng ACB- SPSS

báo cáo thực tập spss

Luận văn nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ tại ngân hàng ACB – TPHCM chạy SPSS, đây là kết quả nghiên cứu được hoàn thành vào 2014 của nhóm cho 1 bạn học tại ĐH Tôn Đức Thắng, hi vọng giúp ích cho các bạn hoàn tất chuyên đề luận văn của mình.

Nghiên cứu và đánh giá mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ tại các Ngân hàng là việc làm rất có ý nghĩa nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của các Ngân hàng ở Việt Nam trong thời gian tới, qua đó có được những biện pháp nhằm giữ khách hàng truyền thống, đồng thời thu hút được khách hàng mới.Trước tình hình đó, với mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu đặc biệt quan tâm đến chất lượng dịch vụ khách hàng, nhất là việc tìm ra thêm nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ để thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng vì đó là một trong những điều kiện tiên quyết trong việc cạnh tranh giữa các thương mại cổ phần trong giai đọan hiện nay.
Vì vậy, tác giả đã chọn đề tài “ NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM, DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH ” để làm đề tài nghiên cứu khoa học của mình với mong muốn có thể hỗ trợ cho việc nâng cao chất lượng dịch vụ tại ACB.

DOWNLOAD