Nâng cao chất lượng lao động công ty chế biến thực phẩm

Đề tài Báo cáo thực tập: Nâng cao chất lượng lao động tại công ty chế biến thực phẩm

Xuất phát từ hoàn cảnh thực tế hiện nay lực lượng lao động làm việc  tại Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm Đông Đô có tinh thần làm việc thiếu nhiệt tình và nghiêm túc, dẫn đến hiệu quả thấp làm ảnh hưởng đến năng suất lao động chung của toàn doanh nghiệp. Trước tình hình đó, các nhà quản lý của doanh nghiệp chưa xác định được phương hướng, biện pháp tác động để giải quyết tình hình. Phải chăng nguyên nhân của tình trạng trên là do người lao động không có động lực làm việc. Trả lời cho câu hỏi trên cùng với mong muốn sử dụng những kiến thức đã có được trong quá trình học, tôi đã chọn đề tài nghiên cứu: “Tạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm Đông Đô” cho chuyên đề tốt nghiệp của mình.

……

Tài liệu tham khảo:

  1. Th.S Nguyễn Vân Điềm & PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quân (2007), Giáo trình Quản trị Nhân lực, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội

2 TS. Đoàn Thị Thu Hà – TS. Nguyễn Thị Ngọc Huyền (2001), Giáo trình Khoa học quản lý I, Nxb Khoa học – Kỹ thuật, Hà Nội

3 Nguyễn Hữu Thân (2008), Quản trị Nhân sự, Nxb Lao động – Xã hội, Tp. Hồ Chí Minh

4 TS. Bùi Anh Tuấn (2003), Giáo trình Hành vi tổ chức, Nxb Thống kê, Hà Nội

  1. Và một số tài liệu khác

 

DOWNLOAD