Nâng cao chất lượng dịch vụ khách sạn tại nhà hàngThu Ngọc

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu to các bạn báo cáo thực tập nhà hàng khách sạn is  Nâng cao chất lượng dịch vụ khách sạn tại nhà hàngThu Ngọc

Du lịch be coi is vực công nghiệp “không khói”, is vực kinh tế mũi nhọn of cả nước. Du lịch at Việt Nam has become vấn đề hết sức quan trọng has tầm chiến lược in child trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước in thời kỳ mở cửa, thúc đẩy sự đổi mới and development of vực kinh tế khác tạo công ăn việc làm, mở rộng giao lưu văn hoá Centered nước ta with nước khác.

In the năm trở lại đây while Việt Nam was ra nhập tổ chức thương mại Thế giới, nền kinh tế Việt Nam bước vào one sân chơi mới đánh dấu one step important in sự phát triển kinh tế xã hội nước ta, mở ra much nhiều cơ hội hát are no ít thách thức cho the vực kinh tế nói chung and vực du lịch nói riêng. Ngành du lịch Việt Nam đang ngày as assertion be vị trí mũi nhọn your in background kinh tế quốc dân. Các điểm du lịch ngày as is released triển về số lượng and chất lượng phục vụ khách du lịch. Một in the điểm du lịch luôn thu hút nhiều khách been to thăm quan and work which is Hà Nội. For vị thế là thủ đô of đất nước, Hà Nội been selected for tổ chức nhiều sự kiện quốc gia and quốc tế, thông through sự kiện then, bạn bè quốc tế known Việt Nam more as điểm to secure , thân thiện, mà cũng đầy quyến

Lượng khách quốc tế to Việt Nam ngày as increase: năm 2004 is 2,4 triệu lượt người, năm 2005 is 3,4 triệu lượt người, năm 2006 is 3,6 triệu lượt người, năm 2007 and is 4,2 triệu lượt Nuôi. Lượng khách quốc tế to Việt Nam tháng trong 2 đạt 681,849 lượt, tang 29,4% against cùng kỳ năm 2011 and grow 8,2% against tháng trước. Tính chung 2 tháng năm 2012, tang 27,1% against cùng kỳ năm 2

Công ty TNHH thương mại phát triển and Thu Ngọc kinh doanh in lĩnh vực buôn bán vàng bạc, đá quý and quản lý, tư vấn dịch vụ khách sạn. Tuy is one công ty mới thành lập bài hát kết quả đạt be of Công ty in the năm vừa qua thật đáng khích lệ. Tuy nhiên, việc xác định tiêu chuẩn chất lượng phục vụ hết sức khó khăn làm còn depends on many yếu tố.

Trước xu hướng hội nhập nền kinh tế khu vực and thế giới, Việt Nam đang is members of WTO and other đối tác du lịch nước ngoài thì yêu cầu đòi hỏi ngày as cao of khách hàng, đặc biệt is du khách quốc tế to Việt Nam. Họ not only be able to thanh toán cao mà còn are those khách hàng may kinh nghiệm đi du lịch. Họ luôn has sự comparison between the chất lượng phục vụ khách sạn the at Việt Nam and chất lượng phục vụ tại khách sạn the them đi qua. Tuy nhiên, word when mới đi vào hoạt động, chất lượng phục vụ tại Khách sạn Hà Nội A1 existing dấu hiệu kém ổn định. Vì vậy khách sạn as a chủ trọng to nâng cao and ổn định chất lượng phục vụ. Qua the following reasons trên cùng with too trình đi thực tế đã nhận been sự giúp đỡ nhiệt tình của cán bộ, nhân viên khách sạn and giảng viên hướng dẫn, em đã select đề tài: “Giải pháp Nhâm nâng cao chất lượng dịch vụ khách sạn tại Công ty TNHH thương mại phát triển and Thu Ngọc

TẢI TÀI LIỆU