Báo cáo: Thực trạng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa

báo cáo thực tập tài chính ngân hàng

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu tới các bạn sinh viên đề tài:Thực trạng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM( hoàn tất tháng 10/2014)

báo cáo thực tập tài chính ngân hàng

Trong bài báo cáo nêu được những nguyên nhân và thành tựu  sau nhằm hình thành nên đề tài: cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Những thành tựu đạt được:
Hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của chi nhánh TP.HCM tiếp tục tăng trưởng về quy mô và chất lượng, dư nợ tăng trưởng theo đúng định hướng tín dụng của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và chủ trương của Ngân hàng Nhà nước.

Chi nhánh TP.HCM đã thực hiện tốt công tác chăm sóc, nắm bắt nhu cầu khách hang cũ đang quan hệ tín dụng, đồng tời mở rộng quan hệ tín dụng với khách hàng mới, khách hàng có tiềm năng có khả năng phát triển bền vững và hợp tác toàn diện.

Công tác thu hồi nợ xấu đã được tiến hành tốt hơn nên tỳ lệ nợ xấu ngày càng giảm đi. Tỷ lệ nợ xấu chiếm tỷ lệ thấp trong tổng dư nợ làm cho chất lượng tín dụng ngày càng tốt hơn, giảm thiểu rủi roc ho hoạt động kinh doanh ngân hàng.

Luôn coi công tác nguồn vốn là trọng tâm, theo dõi chặt chẽ doanh thu của khách hàng chuyển về, thực hiện chăm sóc tốt khách hàng, tiếp thị khách hàng, duy trì và chuyển tiền gửi từ các tổ chức tín dụng khác tập trung về chi nhánh TP.HCM, cũng như các đối tác của khách hang nhằm tăng nguổn vốn huy động.

Những hạn chế còn tồn tại:
Hạn chế từ phía ngân hàng như công tác huy động vốn còn gặp một vài khó khăn do tình hình kinh tế biến động và tình trạng thiếu thong tin khách hang.

Về phía khách hàng còn những mặt hạn chế như quy mô vốn nội tại doanh nghiệp còn nhỏ nên ngân hang phải hạ thấp điều kiện vay vốn để tránh rủi ro. Năng lực quản lý của các doanh nghiệp Việt Nam chưa thật sự tốt dẫn đến ảnh hưởng đến quyết định cho vay của ngân hàng do khả năng sử dụng vốn kém hiệu quả sẽ ảnh hưởng đến chất lượng khoản vay. Ngoài ra số liệu tài chính không thật sự đầy đủ và chính xác gây ảnh hưởng không kém đến việc vay vốn.

Ngoài các mặt hạn chế trên thì ngân hàng còn đối mặt với các nhân tố khách quan khác như sự cạnh tranh của các NHTM khác và môi trường pháp lý chưa thật sự thuận lợi cho việc kinh doanh.

 

DOWNLOAD BẢN ĐẨY ĐỦ 2014