Lời nhận xét của đơn vị/ công ty thực tập tốt nghiệp

nhận xét của đơn vị thực tập

Thuctaptotnghiep.net xin đưa ra 1 mẫu nhận xét sinh viên thực tập khi làm xong bài báo cáo thực tập như sau:

Các bạn tham khảo nhé

:nhận xét của đơn vị thực tập

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

Chúng tôi xác nhận xem Nguyễn Văn A đã thực tập đầy đủ tại công ty TNHH XYZ chúng tối trong thời gian từ…. đến…  và có một vài nhận xét về e như sau:

+ Chuyên cần, chăm chỉ, thực tập đều đặn, đầy đủ

+ Khả năng nắm bắt công việc nhanh, ứng dụng tốt lý thuyết vào thực tiễn

+  Chịu khó học hỏi, cầu tiến trong công việc

+ Vui vẻ, hòa nhã với các anh chị trong công ty

Chúng tối đánh giá cao kết quả  bài báo cáo thực tập với đề tài…ABC này của e.

CẢM ƠN CÁC BẠN NHÉ, TRÊN MÌNH NGHĨ LÀ 1 LỜI NHẬN XÉT NGẮN GỌN NHƯNG SÚC TÍCH, ĐƠN GIẢN! CHÚC VUI

 

 

 

+