Những kỹ năng mềm thu hút nhà tuyển dụng

luyện thị tiếng anh b1

Có rất nhiều nhà tuyển dụng xem trọng những kỹ năng mềm phục vụ cho công việc của họ và xem đây là một trong những yêu cầu tuyển dụng quan trọng. Trọng bộ hồ sơ của bạn nên có những kỹ năng sau:

222
Kỹ năng mềm của bạn thu hút nhà tuyển dụng

3.Kỹ năng làm việc theo nhóm

Đây có thể coi là một trong những kỹ năng mềm quan trọng nhất và cũng là sự quan tâm lớn của các nhà tuyển dụng. Như chúng ta đã biết, môi trường làm việc thường không chỉ là cá nhân một người mà đó là sự hợp tác của nhiều người với nhau, chính vì vậy một người biết lắng nghe, hợp tác và sẵn sàng giúp đỡ người khác là người có khả năng làm việc theo nhóm và được nhà tuyển dụng đánh giá cao.

2. Tính cẩn thận và sự tỉ mỉ.

Sau kỹ năng làm việc theo nhóm là tính cẩn thận và sự tỉ mỉ, tâm lý nhà tuyển dụng nào cũng muốn tuyển được một người làm việc cho mình không chỉ có khả năng về chuyên môn mà còn là một người có tính cẩn thận, điều đó thể hiện ở chỗ bạn sẽ luôn làm việc mà không có sự giám sát thường xuyên của xếp.

3.Tính năng động và sự linh hoạt trong công việc.

Sự năng động và sáng tạo luôn được các nhà tuyển dụng đánh giá cao và bạn hãy chứng tỏ điều đó bằng cách như bạn luôn sẵn sàng làm thêm việc không thuộc phạm vi công việc được giao và làm việc hết mình không phải vì lợi ích nhận được mà vì bạn cảm thấy vui thích khi thực hiện công việc đó.

Bạn cũng hãy chứng tỏ cho nhà tuyển dụng thấy mình thật sự linh hoạt trong công việc, sự linh hoạt ấy chính là bạn có đủ khả năng thay đổi theo những yêu cầu của công việc khác nhau và bạn cũng có thể làm được nhiều việc trong một lúc, tất nhiên là kết quả của các công việc ấy luôn được đảm bảo ở mức tốt nhất, hiệu quả nhất.

Chúc các bạn thành công!