Kết luận trong báo cáo thực tập nhân sự

kết luận trong báo cáo thực tập

Với đề tài tạo động lực cho người lao động( khuyến khích nhân viên)

kết luận trong báo cáo thực tập
kết luận trong báo cáo thực tập

KẾT LUẬN

Giai đoạn sau sáp nhập và chuyển đổi doanh nghiệp hiện nay đặt ra nhiều cơ hội và thử thách mới cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ công ích Quận 1. Để Công ty tiếp tục tồn tại và phát triển bền vững đòi hỏi Công ty phải nỗ lực nhiều hơn nữa và việc đầu tư vào nguồn nhân lực là một trong những biện pháp quan trọng để có thể đứng vững và phát triển trong sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường.

Hệ thống động viên khuyến khích vật chất và phi vật chất có vai trò hết sức quan trọng trong việc tạo ra sự thỏa mãn của người lao động đối với công ty, khiến họ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt công việc, cống hiến vì Công ty. Do đó các chính sách động viên khuyến khích kịp thời và hợp lý có vai trò không nhỏ trong việc đem lại thành công cho Công ty. Nhận thức được tầm quan trọng của việc động viên khuyến khích nhân viên nên ban lãnh đạo Công ty đã dành sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề này và thực hiện khá tốt và hiệu quả các chính sách động viên khuyến khích. Vì vậy đa số nhân viên đều cảm thấy hài lòng với hệ thống động viên khuyến khích của Công ty.

Dựa vào kết quả khảo sát và phân tích, bài báo cáo đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hơn hệ thống động viên khuyến khích của Công ty về công tác trả lương, thưởng, đánh giá thi đua, thiết kế công việc, đào tạo, mối quan hệ đồng nghiệp, môi trường làm việc, tổ chức phong trào. Hy vọng những đề xuất trên có thể giúp ban lãnh đạo nâng cao sự thỏa mãn của nhân viên đối với công ty, vận dụng hiệu quả các chính sách động viên khuyến khích.

 

Nhóm mình nhận viết thuê báo cáo thực tập, làm thuê luận văn, với kinh nghiệm của đội ngũ các bạn học lực giòi . Ngoài ra có thể đóng dấu xác nhận thực tập cho một số bạn khó khăn trong vấn đề đi thực tập