kế toán vốn bằng tiền tại công ty thiết bị điện

bao cao thuc tap

kế toán vốn bằng tiền tại công ty thiết bị điện

LỜI MỞ ĐẦU

   Khi nền  kinh tế  phát  triển, ngày  càng  nhiều  doanh nghiệp  được  hình  thành hoạt  động  ở  các  lĩnh  vực  sản  xuất  kinh doanh khác  nhau nhằm  đa dạng  hoá ngành nghề. Đi liền với đó  là sự phát  triển, lớn mạnh  trong lĩnh vực  tài chính của doanh nghiệp. Một công ty có thể tồn tại và phát triển được hay không phải nhờ vào tình hình tài chính của doanh nghiệp đó mà quan trọng nhất phải nói tới vốn bằng tiền.Vốn bằng tiền là cơ sở, là tiền đề đầu tiên cho một doanh nghiệp hình thành, tồn tại và phát triển, là điều kiện cơ bản để doanh nghiệp có thể thực hiện quá trình sản xuất kinh doanh của mình. Trong điều kiện hiện nay, phạm vi hoạt động của doanh nghiệp không còn bị giới hạn ở trong nước mà đã được mở rộng, tăng cường hợp  tác với nhiều nước  trên thế giới. Do đó quy mô của vốn bằng  tiền  rất  lớn, rất phức  tạp. Việc quản  lý  chúng  có  ảnh hưởng  rất lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Mặt khác kế toán là công cụ để điều hành quản lý các hoạt động  kinh tế và việc kiểm  tra việc bảo vệ  tài  sản, sử dụng  tiền vốn nhằm đảm bảo quyền chủ động  trong sản  xuất  kinh doanh của  doanh nghiệp. Trong công tác  kế  toán

doanh nghiệp chia làm nhiều khâu, nhiều phần hành nhưng giữa chúng có mối quan hệ hữu cơ gắn bó tạo thành một hệ thống thực sự có hiệu quả. Thông tin kế toán là những thông tin về tính hai mặt của mỗi hiện tượng, mỗi quá trình vốn

và nguồn vốn, tăng và giảm vốn… Mỗi  thông tin thu được  là kết quả của quá trình có tính hai mặt: thông tin và kiểm tra. Do đó, việc tổ chức hạch toán vốn bằng  tiền  là nhằm đưa ra những  thông tin đầy đủ nhất, chính xác nhất về  thực

trạng và cơ cấu của  tiền vốn, về các nguồn  thu và sự chi tiêu của chúng  trong quá trình kinh doanh để nhà quản lý có thể nắm bắt được những thông tin kinh tế cần  thiết đưa ra những quyết định  tối ưu về đầu  tư, chi tiêu  trong tương lai.

Thông qua nhiệm vụ kiểm  tra các chứng  từ, sổ  sách, về  tình hình  lưu chuyển tiền tệ, chúng ta còn biết được hiệu quả kinh tế của đơn vị mình.

Nhận  thấy  tầm  quan trọng  của  vốn  bằng  tiền  trong các  doanh nghiệp, nó đánh giá sự lớn mạnh về mặt tài chính, khả năng cạnh tranh, tồn tại và phát triển của mỗi  doanh nghiệp  trong nền  kinh tế, trong thời  gian thực  tập  tại  công ty

TNHH Việt Chính em có cơ hội nghiên cứu và tiếp cận với thực trạng công tác kế  toán  tại doanh nghiệp và đặc biệt  trong lĩnh vực vốn bằng  tiền của công ty nên em đã chọn đề tài làm báo cáo thực tập kế toán của mình để đi sâu nghiên cứu thực trạng

kế toán vốn bằng tiền tại công ty và có một số ý kiến nhằm nâng cao công tác kế toán trong lĩnh vực này.

Bài báo cáo thực tập kế toán của em gồm 3 chương :

Chương 1: Lý luận chung về công tác tổ chức kế toán vốn bằng tiền  trong cácdoanh nghiệp.

Chương 2: Thực  trạng  tổ chức kế  toán vốn bằng tiền  tại công ty thiết bị điện.

Chương 3: Một  số  biện  pháp  nhằm  hoàn  thiện công táctổ  chức  kế  toán vốn bằng tiền  tại công ty thiết bị điện.

DOWLOAD

Ngoài bài kế toán vốn bằng tiền tại công ty thiết bị điện Các bạn có thể tham khảo nhiều bài mẫu báo cáo thực tập kế toán tại http://tailieumau.vn/bao-cao-thuc-tap-ke-toan-7.html

Cảm ơn các bạn đã tham khảo tài liệu của nhóm chúng mình, trên đây là các tài liệu nhóm mình đã làm hoàn thành cho các bạn tải về tham khảo thêm, các bạn cần thuê người viết báo cáo thực tập, các bạn có thể liên hệ nhóm để được tư vấn và tìm tài liệu cho các bạn thêm nhé. các ơn các bạn đã tin tưởng và liên hệ nhóm mình  – làm thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp