Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Minh Trung

báo cáo thực tập kế toán

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty chế biến nông sản Minh Trung là bài báo cáo thực tập kế toán mà nhóm Thuctaptotnghiep.net mới hoàn thành và chia sẻ cho các bạn các bạn để các bạn làm tài liệu tham khảo cũng như phục vụ cho việc học tập của mình.

Trong thời đại ngày nay với cơ thế thị trường mở cửa thì tiền lương là một vấn đề rất quan trọng. Đó là khoản thù lao cho công lao động của người lao động.

Lao động là hoạt động chân tay và trí óc của con người nhằm tác động biến đổi các vật tự nhiên thành những vật phẩm có ích đáp ứng nhu cầu của con người. Trong Doanh nghiệp lao động là yếu tố cơ bản quyết định quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Muốn làm cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được diễn ra liên tục, thường xuyên chúng ta phải tái tạo sức lao động hay ta phải trả thù lao cho người lao động trong thời gian họ tham gia sản xuất kinh doanh.

Tiền lương là biểu hiện bằng tiền mà doanh nghiệp trả cho người lao động tương ứng với thời gian, chất lượng và kết quả lao động mà họ đã cống hiến. Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động, ngoài ra người lao động còn được hưởng một số nguồn thu nhập khác như: Trợ cấp, BHXH, Tiền thưởng… Đối với doanh nghiệp thì chi phí tiền lương là một bộ phận chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp sản xuất ra. Tổ chức sử dụng lao động hợp lý, hạch toán tốt lao động và tính đúng  thù lao của người lao động, thanh toán tiền lương và các khoản liên quan kịp thời sẽ kích thích người lao động quan tâm đến thời gian và chất lượng lao động từ đó nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Từ đó thấy kế toán tiền lương là các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp cũng rất quan trọng. Do vậy em chọn đề tài “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Minh TrungLàm chuyên đề báo cáo thực tập tốt nghiệp. Dưới sự chỉ dẫn tận tình của giáo viên hướng dẫn thực tập: Trịnh Thị Thu Hà em sẽ tìm hiểu về chế độ hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Minh Trung. Phạm vi nghiên cứu chuyên đề việc tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty chỉ trong tháng 10/2007 tại Công ty TNHH Minh Trung chứ không nghiên cứu phần hành kế toán và không thể phản ánh đúng kỳ hạch toán toàn công ty nên không tránh khỏi sai sót và do trình độ, thời gian có hạn nên trong báo cáo thực tập này không thể tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế vì vậy em đã được sự chỉ bảo và giúp đỡ của cô giáo hướng dẫn và các nhân viên kế toán của công ty. Em xin chân thành cảm ơn cô và những người đã giúp đỡ em hoàn thành bài chuyên đề tốt nghiệp này.

Nội dung chuyên đề gồm 3 chương:

          Phần I: Lý luận cơ bản về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong dn sản xuất

          Phần II: Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Minh Trung

          Phần III: Kết luận và một số kiến nghị hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Minh Trung

TẢI TÀI LIỆU