Kế toán tiền lương tại Công ty điện tử, điện lạnh

báo cáo thực tập kế toán tiền lương

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu đề tài tốt nghiệp Kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương tại Công ty điện tử, điện lạnh 

LỜI NÓI ĐẦU

 

Trong cơ chế thị trương mở cửa hiện nay của đất nước ta hiện nay, điều có ý nghĩa sống còn đến sự thành công hay thất bại của đơn vị, doanh nghiệplà đơn vị , doanh nghiệp đó quản ly điều chỉnh lao động như thế nào&sử dụng  phương pháp trả lương cho người lao động như thế nào cho hợp lý,dùng các hình thức trả lương cho người lao động như thế để phát huy các khả năng ,năng khiếu tiềm tàng của người lao động nhằm nâng cao hiệu quả sản  xuất kinh doanhở các doanh nghiệp. Trong các phương pháp được các đơn vị chú ý đặc biết đó là hình thức khuyến khích vật chất& tinh thần đối vơi cán bộ công nhân viên chức và người lao động nếu các đơn vị chỉ dừng lại ở khuyến khích vật chất thì chỉ dừng lại ở đòn bẩy kinh tế tác động đến người lao động, như thế vẫn chưa đủ, mà còn phải tạo cho người lao động một môi trường làm việc phù hợp với công việc họ làm& nhất là họ được quan tâm đến sức khoẻ , đời sống từ phía đơn vị mình làm: tức là đơn vị phải có chế độ tiền lương hợp lý có vậy mới phát huy hết & cao độ về chí tụê tinh thẩn trách nhiệm, nâng cao tính năng động sáng tạo trong sản  xuất góp phần tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng đó các doanh nhiệp đã hết sức quan tâm đến công tác hạch toán  kế toán trong đó kế toán tiền lương, các khoản trích theo& thanh toán với cán bộ công nhân viên là phần hết sức quan trọng , nếu tổ chức hạch toán tốt công tác này doanh nghiệp không những đảm bảo công bằng trong phân phôí thu nhập, tạo động lực thúc đẩy người lao động tham gia công tác mà còn điều hoà giữa lợi ích của doanh nghiệp & lợi ích của cán bộ công nhân viên, đồng thời còn là nhân tố góp phần cung cấp thông tin đầy đủ chính xác,giúp doanh nghiệp điều hành kế toán sản  xuất kinh doanh của mình đi vào guồng máy chung của xã hội trong cơ chế mới, bên cạnh đó nó còn thể hiện sự quan tâm của xã hội đối với  các thành viên trong  xã hội (đặc biệt là đối với cán bộ công nhân viên & ngươi lao động)

Trong quá trình thực tập tại Công ty TNHH Hoa Nam, em thấy đây là   một doanh nghiệp vừa sản suất vừa kinh doanh lên việc tính lương cho từng người trong công ty một cách chính xác & đúng không phải là đơn giản vì vậy em chọn đề tài Tổ chức lao động tiền lương,các khoản trích theo lương và việc khuyến khích tăng năng xuất lao động trong các doanh nghiệp” Nên em đá cố găng  tìm hiểu học hỏi những người làm công tác kế toán tiền lương ở công ty , thêm vào đó em cũng vận dụng những kiến thức đã được học ở trương vào thực tế của công ty để hiểu thực tế Tổ chức lao động tiền lương,các khoản trích theo lương và việc khuyến khích tăng năng xuất lao động trong các doanh nghiệp

Đề tài báo cáo thực tập kế toán này của em ngoài phần đầu & phần kết luận còn có 3 phần chínhlà:

PHẦN 1: lý luận chung về kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương & thanh toán với cán bộ  công nhân viên

PHẦN 2: thực trạng kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương & thanh toán với cán bộ  công nhân viên tại Công ty TNHH Hoa Nam

PHẦN 3: hoàn thiện kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương & thanh toán với cán bộ  công nhân viên tại Công ty TNHH Hoa Nam

DOWNLOAD

Tham khảo thêm tại http://thuctaptotnghiep.net/tag/bao-cao-thuc-tap-ke-toan/

Cảm ơn các bạn đã tham khảo tài liệu của nhóm chúng mình, trên đây là các tài liệu nhóm mình đã làm hoàn thành cho các bạn tải về tham khảo thêm, các bạn cần thuê người viết báo cáo thực tập, các bạn có thể liên hệ nhóm để được tư vấn và tìm tài liệu cho các bạn thêm nhé. các ơn các bạn đã tin tưởng và liên hệ nhóm mình  – làm thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp