kế toán doanh thu chi phí và xác định kinh doanh vận tải

báo cáo thực tập kế toán
thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu các bạn đề tài báo cáo thực tập kế toán , hoặc các bạn có thể tham khảo nhiều bào mẫu báo cáo thực tập kế toán tại http://tailieumau.vn/ke-toan-kiem-toan/

Trích:
LỜI NÓI ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài:
Doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là mối quan tâm hàng đầu của tất cả các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp thương mại nói riêng. Xác định doanh thu, chi phí là 1 giai đoạn không thể thiếu trong mỗi chu kì kinh doanh vì nó có tính quyết định đến sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Bên cạnh đó xác định kết quả kinh doanh là thành quả lao động cuối cùng, là mục tiêu sống còn của doanh nghiệp. Đồng thời tạo nguồn thu chủ yếu cho ngân sách nhà nước và thúc đẩy xã hội phát triển. Vì vậy công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh có vai trò quan trọng nó sẽ giúp cho nhà quản trị có cái nhìn đúng đắn về thực trạng doanh nghiệp mình. Từ đó đề ra các biện pháp và kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn kinh doanh của doanh nghiệp.
Với những nhận thức về tầm quan trọng của đề tài: “ Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty vận tải” . Sau khi được trang bị kiến thức ở nhà trường và qua thời gian tìm hiểu tại công ty TNHH Tiếp Vận Hải Long em đã chọn đề tài này cho bài báo cáo thực tập kế toán của mình.

báo cáo thực tập kế toán
báo cáo thực tập kế toán

2. Mục đích nghiên cứu:
Làm rõ hơn về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh vận tải nói chung và của công ty TNHH Tiếp Vận Hải Long nói riêng để tìm hiểu những mặt đã làm được những hạn chế còn tồn tại qua đó đưa ra một số đề xuất để góp phần
hoàn thiện hơn nữa về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài là toàn bộ chứng từ kế toán, sổ sách kế toán có liên quan đến tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong công ty TNHH Tiếp Vận Hải Long.

4. Phương pháp nghiên cứu:
Khóa luận sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu chủ yếu là những phương pháp sau:
– Phương pháp thống kê
– Phương pháp thu thập liệt kê số liệu
– Phương pháp phân tích
– Phương pháp so sánh
5. Kết cấu đề án:
Nội dung của bài khóa luận ngoài phần mở đầu được trình bày trong 3 chương:
Chương 1: Lý luận chung về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
Chương 2: Thực trạng về kế toán doanh thu, chi phí và xác đinh kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tiếp Vận Hải Long.
Chương 3: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tiếp Vận Hải Long.
Được sự giúp đỡ nhiệt tình của giáo viên Th.s Nguyễn Thị Thu và các anh chị trong phòng kế toán Công ty TNHH Vận Hải Long, nhưng với kiến thức, kinh nghiệm còn hạn chế nên bài viết của em không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy,
em rất mong nhận được góp ý, nhận xét của các thầy cô giáo để bài báo cáo thực tập kế toán của em được hoàn thiện hơn, cũng là cơ hội để em học tập và trau dồi thêm kiến thức cho nghiệp vụ kế toán thực tế sau này.

DOWLOAD

P/S nhóm thuctaptotnghiep.net nhận làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, cho các bạn nào gặp khó khăn trong vấn đề xin chỗ thực tập và chứng từ làm báo cáo. Các bạn lên hệ AD để được làm báo cáo tốt nghiệp thuê trọn gói nhé.