Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thanh Trì

Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành và sản phẩm tại Công ty thiết bị nông sảnThanh Trì là báo cáo thực tập kế toán mà bên mình mới hoàn thành và giới thiệu cho các bạn để các bạn làm tài liệu phục vụ cho việc học tập của mình.

Sau năm 1954 miền Bắc được hoàn toàn giải phóng. Đất nước ta bắt tay vào xây dựng kinh tế và khắc phục hậu quả chiến tranh của trái. Cơ chế kinh tế của thời đại chúng ta đó là cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp. Bên cạnh thuận lợi đó, chung ta còn gặp không phải là một số khó khăn và Đảng ta không phải là những mắc sai lầm trong việc xác định chủ trương những chính sách lớn, chỉ đạo chiến lược và thực hiện đường lối. Hậu quả sai lầm là cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội có kéo dài 10 năm. Vì thế, tại các kì đại hội Đảng VI, VII, VIII và nhất gần đây là Đại hội Đảng lần thứ IX đã xác định đổi mới cơ chế ra nước ta đối với phương châm: “nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường, sự quản lý của nhà nước Có theo định hướng Xã hội chủ nghĩa … ”

Từ khi cơ chế kinh tế đất nước ta hiện có sự phát triển mạnh mẽ về cả chiều rộng chiều sâu Lan, mở ra nhiều ngành nghề theo xu hướng hội nhập nền kinh tế cho khu vực và thế giới. Cho là sự canh tranh tất yếu đã xảy ra. Một trong những mục yếu tố quan trọng quyết định sự cạnh tranh với các sản phẩm trên thị trường là cả. Điều này có nghĩa rằng các sản phẩm tương tự, lượng chất như nhau, mẫu mã phù hợp thị hiếu của khách hàng như thì sản phẩm nào có giá bán hạ sẽ tiêu thụ được nhiều hơn, sự cạnh tranh sẽ lớn hơn. Nhưng giá bán phải được dựa trên cơ sở của giá thành sản phẩm để xác định. Bản chất của giá thành sản phẩm là sự chuyển dịch giá trị của các yếu tố chi phí vào những sản phẩm đã hoàn thành. Để thu được lợi nhuận tối đa cho Doanh nghiệp thì doanh nghiệp không tiết kiệm chi phí được rồi mới hạ giá thành. Để tiết kiệm chi phí và hạ g ia thành sản phẩm thì một trong những điều sau đây vấn đề quan trọng là tổ chức tốt công tác kế toán, tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành và sản phẩm sản xuất ra một cách chính xác, Kip thời, đúng chế độ quy định và sai với việc increase cường cải thiện và công tác quản lý chi phí sản xuất, giá thành nói riêng và công tác quản lý doanh nghiệp nói chung.

Chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm là yếu tố quan trọng tác động đến Kết quả sản xuất kinh doanh, chính sách về giá bán và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Chính những nguyên nhân Lâm trên mà em select chuyên đề kế toán chi phí sản xuất tính giá thành và sản phẩm tại Công ty vật tư thiết bị nông sản Thanh Trì – Hà Nội làm đề tài thực tập của mình.

TẢI TÀI LIỆU