Hướng dẫn cách làm báo cáo thực tập đề tài quản trị nhân sự

viet bao cao thuc tap

Hướng dẫn cách làm báo cáo thực tập đề tài quản trị nhân sự hay còn gọi là quản trị nguồn nhân lực, hiện nay nhiều bạn học chuyên ngành quản trị kinh doanh, hay chuyên ngành quản trị nguồn nhân lực đã chọn đề tài báo cáo là quản trị nhân sự, nay mình hướng dẫn sơ qua cho mọi người tham khảo nhé hoặc bạn nào cần người viết báo cáo thực tập thuê liên hệ dưới bài viết

Đề tài báo cáo thực tập quản trị nguồn nhân lực khác đề tài khác ở chỗ nào?

trước tiên thì chúng ta xem lại các học phần của chuyên ngành quản trị kinh doanh, chúng ta có thể chọn rất nhiều đề tài làm báo cáo thực tập ngoài đề tài quản trị nguồn nhân lực, nhưng một số bạn đã đăng ký và có ý định đăng ký đề tài này nên hiểu là chúng ta sẽ nói chuyên sâu về tình hình thực trạng công tác quản trị nguồn nhân sự công ty 2-3 năm vừa qua, suốt cả đề tài chúng ta đều nói về quá khứ, về tình hình công tác này trong 3 năm cũ chứ không phải là hiện tại hay tương lai, mình ví dụ năm nay là năm 2017, thì đề tài của chúng ta chỉ nói về số liệu 3 năm cũ là năm 2014-2016 mà thôi

Vậy đề tài làm báo cáo thực tập quản trị nguồn nhân lực gồm những nội dung gì?

Trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty nhằm đưa ra đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị nguồn nhân lực của công ty
3. Phạm vi nghiên cứu
Về không gian: tại Công ty ,,,,,,,,,,,,,
Về thời gian: Số liệu nghiên cứu trong 3 năm (2013-2015)
4. Phương pháp nghiên cứu
Để hoàn thành khóa luận này, bên cạnh việc thực hiện phương pháp tiếp xúc và trao đổi, tôi còn kết hợp sử dụng phương pháp nghiên cứu thực nghiệm(đúc kết kinh nghiệm từ quá trình thực tập) và phương pháp nghiên cứu tại bàn giấy(thu thập tài liệu, thông tin công ty).
Tất cả các phương pháp trên đều dựa vào nguồn thông tin thứ cấp bao gồm các tài liệu, giáo trình có liên quan đến đề tài và nguồn thông tin sơ cấp thông qua việc tìm hiểu, tiếp xúc, điều tra thực tế trong nội bộ doanh nghiệp.
5. Đối tượng nghiên cứu
Hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH ,,,,,,,,,,,,,,,trong 3 năm( 2013 – 2015)
6. Kết cấu của khóa luận
Mở đầu
Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực
Chương 2: Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty ,,,,,,,,,,,,,,,
Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty
Kết luận

đề cương mẫu của một bài báo cáo thực tập quản trị nguồn nhân lực như thế nào?

CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
1.1 Khái niệm về quản trị nguồn nhân lực
1.2 Các hoạt động cơ bản của quản trị nguồn nhân lực
1.2.1 Hoạch định nguồn nhân lực
1.2.2 Phân tích công việc
1.2.3 Chiêu mộ và tuyển chọn nhân sự
1.2.4 Đào tạo nguồn nhân lực
1.2.5 Đánh giá hoàn thành công việc
1.2.6 Lương bổng, thưởng và chính sách đãi ngộ
1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực
1.3.1 Nhóm yếu tố ảnh hưởng của môi trường bên ngoài
1.3.2 Nhóm yếu tố ảnh hưởng của môi trường bên trong
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY ………
2.1 Tổng quan về công ty TNHH TMDV Sao Nam Việt
2.1.1. Quá trình hình thành và quá trình phát triển
2.1.1.1. Quá trình hình thành
2.1.1.2.Quá trình phát triển
2.1.2.Nhiệm vụ và quyền hạn
2.1.2.1.Nhiệm vụ
2.1.2.2. Quyền hạn
2.1.3.Cơ cấu tổ chức của công ty
2.1.3.1.Cơ cấu tổ chức
2.1.3.2.Chức năng của các phòng ban
2.1.4 Các sản phẩm của công ty
2.1.5. Cơ sở vật chất, kỹ thuật
2.1.6 Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 năm (2013 – 2015)
2.1.7.Định hướng phát triển của công ty
2.2 Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty …………
2.2.1. Tình hình nhân sự công ty……………..
2.2.2 Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty……………….
2.2.2.1 Hoạch định nguồn nhân lực tại công ty
2.2.2.2. Nhu cầu tuyển dụng
2.2.2.3 Nguồn tuyển dụng
2.2.2.4 Hình thức tuyển dụng
2.2.2.5. Quy trình tuyển dụng
2.2.2.6 Kết quả tuyển dụng
2.2.3.Thực trạng công tác đào tạo
2.2.3.1. Xác định nhu cầu đào tạo
2.2.3.2. Xây dựng kế hoạch đào tạo
2.2.3.3 Hình thức đào tạo
2.2.3.4 Số lượng đào tạo
2.2.3.5 Kinh phí đào tạo
2.2.4 Đãi ngộ nhân viên
2.2.4.1 Đãi ngộ tinh thần
2.2.4.2 Đãi ngộ vật chất
2.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty …………………
2.2.5.1 Ảnh hưởng của môi trường bên ngoài
2.2.5.2 Ảnh hưởng của môi trường bên trong công ty …………..
2.3 Đánh giá công tác quản trị nguồn nhân lực
2.3.1 Ưu điểm
2.3.2 Nhược điểm
CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH………………
3.1.Giải pháp về cơ cấu tổ chức nhân sự
3.2 Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng
3.3. Giải pháp hoàn thiện chính sách đào tạo và phát triển
3.4.Chính sách tiền lương của Công ty
3.5.Giải pháp hoàn thiện chính sách khen thưởng
3.6.Kiến nghị
3.6.1.Kiến nghị với công ty
3.6.2. Một vài kiến nghị đối với nhà nước
KẾT LUẬN

BẠN NÀO CHƯA HIỄU RÕ CÓ THỂ NHẮN TIN HAY ĐIỆN THOẠI CHO MÌNH HỖ TRỢ THÊM NHÉ: SĐT/ZALO 0973287149, NGOÀI RA MÌNH CŨNG LÀM BÁO CÁO CHO BẠN NÀO CÓ NHU CẦU NHÉ

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG