Hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng Agribank

Thuctaptotnghiep.net giới thiệu báo cáo thực tập tài chính ngân hàng là Phát triển hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng Agribank Chi nhánh Tân Bình

LỜI NÓI ĐẦU

Từ khi Việt Nam gia nhập WTO, bên cạnh những cơ hội phát triển, đi kèm đó là những thách thức khó khăn cho thị trường Việt Nam. Sự phát triển của các hệthống ngân hàng trong hoàn cảnh này đã có tác động lớn giúp thúc đẩy nhanh tốc độtăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề cho quá trình mở cửa và hội nhập. Nhờ vào hoạt động hiệu quả của hệ thống ngân hàng mà nhu cầu sử dụng vốn để duy trì và mở rộng quy mô sản xuất của các thành phần kinh tế được đáp ứng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh diễn ra một cách nhanh chóng và hiệu quả và viết báo cáo thực tập
Trong quá trình sản xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống không tránh khỏi tình trạng thiếu hụt vốn. Để giải quyết vấn đề này các tổ chức Tài chính – Ngân hàng mà đặc biệt là ngân hàng thương mại sẽ cung cấp vốn cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu bằng các hoạt động tín dụng. Bên cạnh đó ngân hàng cũng có một khoản thu nhập từ lãi, giúp ngân hàng tồn tại và phát triển. Cho vay không chỉ mang lại thu nhập cho ngân hàng mà còn giúp ngân hàng phân tán rủi ro.
Như vậy để thấy được tầm quan trọng của hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân nên em đã chọn đề tài: “Phát triển hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Tân Bình”. Đồng thời qua đề tài giúp em hiểu rõ được thực trạng hoạt động tín dụng tại ngân hàng Agribank – chi nhánh Tân Bình.
2. Mục đích nghiên cứu
 Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về cho vay của NHTM
 Phân tích thực trạng cho vay đối với khách hàng cá nhân của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Quận Tân Bình
 Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Quận Tân Bình
3. Phạm vi nghiên cứu
 Đối tượng nghiên cứu là cho vay của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Quận Tân Bình.
 Phạm vi nghiên cứu: phân tích thực trạng cho vay đối với khách hàng cá nhân của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Quận Tân Bình qua các năm 2011, 2012, 2013.
4. Phương pháp nghiên cứu

 Đề tài sử dụng phương pháp luận, thống kê, phân tích, so sánh, tổng hợp, …
 Dựa vào các số liệu đã công bố để phân tích, đánh giá
5. Kết cấu đề tài
Ngoài phần mở đầu và kết luận, bài khóa luận được kết cấu gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về tín dụng và hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại ( NHTM).
Chương 2: Hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng Agribank chi nhánh Tân Bình.
Chương 3: Nhận xét và kiến nghị

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ làm thuê báo cáo tốt nghiệp của chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn nhiều bài báo cáo thực tập tốt nghiệp hay mà chúng tôi mới hoàn thành. Hy vọng với những tài liệu này sẽ giúp các bạn trong quá trình viết báo cáo thực tập cua mình