Hoàn thiện tuyển dụng nhân sự Công ty phát triển nhà Gia Bảo

luyện thị tiếng anh b1

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu to các bạn báo cáo thực tập nhân sự is  Hoàn thiện tuyển dụng nhân sự Công ty phát triển nhà Gia Bảo 

Trọng giai đoạn hiện nay, Việt Nam đang trên con đường hội nhập kinh tế quốc tế, this đặt ra cho nước ta nhiều cơ hội phát triển, but that is not those ít thách thức must be beyond qua. Đặc biệt đối with doanh nghiệp, the thách thức ấy đòi hỏi its doanh nghiệp non phát huy be maximum number of nguồn lực of mình, in which nguồn lực con người be coi is yếu tố tiên phong, quyết định to hiệu quả sản xuất kinh doanh of an tổ chức. Một đội ngũ công nhân viên has năng lực, luôn sáng tạo cống hiến and hết sức mình cho công việc would be tạo sức mạnh thành công of doanh nghiệp. Làm then, để khai thác tối đa nguồn nhân lực If you doanh nghiệp non thực sự quan tâm chú trọng and to công tác quản trị nhân sự, đặc biệt is right thực hiện tốt công tác tuyển mộ tuyển chọn người lao động. Nhầm thu hút be lực lượng lao động has trình độ, chất lượng phù hợp for mục tiêu, tính chất công việc, vị trí công việc mà doanh nghiệp đang has nhu cầu tuyển dụng, để thu hút be nguồn nhân lực has chất lượng đòi hỏi its doanh nghiệp non xây dựng cho mình chính sách tuyển dụng phù hợp. Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp hiện nay gặp khó khăn many in công tác tuyển dụng nhân lực. Mặc though each doanh nghiệp chú trọng have to vấn đề tự xây dựng cho mình an quy trình tuyển dụng and the working with liên quan, tuy nhiên still exists nhiều bất cập cần khắc phục

Trọng thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà Gia Bảo, nhận thức been tầm quan trọng of the problem this against sự phát triển of Công ty be em selection đề tài: “Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ đầu tư phát triển nhà Gia Bảo “cho bài báo cáo thực tập of mình.

Do tiếp xúc for công việc thực tế do not many but not sự giúp đỡ of the cô chú, anh chị in Phòng Tổ chức Hành chính Công ty of. Đặc biệt is chị Nguyễn Thị Tuyết nhân viên Công ty in and giảng viên cô Đào Phương Hiền người was tận tình hướng dẫn em in suất thời gian thực tập vừa qua. Bài báo cáo của em còn nhiều thiếu sot kính mong the thầy, cô bỏ qua cho em to bài viết của em be hoàn thiện than.

TẢI TÀI LIỆU