Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty xây dựng Quang Minh

báo cáo quản trị kinh doanh

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu to các bạn báo cáo thực tập nhân sự is  Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty xây dựng Quang Minh

Trước nguy cơ tụt hậu về năng cạnh tranh facility and bối cảnh toàn cầu hoá, hơn bao giờ hết, yếu tố “nhân sự” need not the doanh nghiệp nhận thức đúng ĐAN and use has hiệu quả than.

Thực tế hiện nay while xây dựng hay định vị one doanh nghiệp thì thông thường the elements such as: vốn, công nghệ … luôn be xem is Mau chốt of chiến lược phát triển. Còn yếu tố “nhân sự” lại not be chú trọng lắm, đặc biệt is in the period of start. This is a quan niệm chưa thực sự đúng. Bởi vì, in all activities con người luôn is nhân tố quyết định. Without bàn tay, trí óc con người thì khoa học công nghệ, kỹ Thuật unable phát triển. Đồng thời “sự nhân” is tác nhân chính tạo ra Cap and đề xuất ý tưởng mới which has lợi cho doanh nghiệp. Trọng nhiều trường hợp, Cap and công nghệ possible huy động and execute be but to build dựng been đội ngũ “nhân sự” giỏi về chuyên môn, am hiểu về thực tế, nhiệt tình in công việc and be able to work has hiệu quả … which is cả vấn đê khó khăn phức tạp and.

Vì thế, để possible exists and developers, one doanh nghiệp (even lớn hay nhỏ) must tập trung increase cường and phát huy capabilities đáp ứng of nguồn nhân lực qua all giai đoạn of chu kỳ increase trưởng and development of doanh nghiệp.

Hiện nay, one of the following vấn đề trọng điểm quyết định able to increase trưởng kinh tế nhanh bền vững and the one quốc gia chính is việc “phát triển nguồn nhân lực”. Đảng and nhà nước ta was sớm nhận thức been this problem that has làm quan tâm than to việc đầu tư cho con người thông through hoạt động such as: giáo dục, đào tạo … in xu thế hội nhập do not Stop, sự phân công lao động mạnh mẽ, sự cạnh tranh trên thị trường ngày as quyết liệt …. Muốn thành công thì phải đòi hỏi doanh nghiệp its Việt Nam must sản xuất ra sản phẩm those đảm bảo chất lượng thường xuyên and generate sự khác biệt hoá sản phẩm for Thỏa mãn nhu cầu ngày cao as of con người.

Trọng cuộc cạnh tranh này thì vũ khí mang lại hiệu quả nhất chính là “phát huy tối đa, lâu bền nguồn nhân lực and nghệ thuật quản lý nhân sự of the nhà lãnh đạo doanh nghiệp”. Như vậy doanh nghiệp would be created ưu thế cạnh tranh if have a cơ cấu nhân sự năng động, capabilities đáp ứng nhạy bén, trình độ chuyên môn cao, am hiểu thực tế …

Trọng nền kinh tế thị trường hiện nay, trước sự biến động mạnh mẽ of môi trường kinh doanh, tính chất Khóc liệt of sự cạnh tranh and nhu cầu đòi hỏi been đáp ứng ngày as cao of nhân viên, tất cả those vấn đề this have and đang is sức ép lớn. In which vấn đề Quản trị nguồn nhân sự is one of the following yếu tố mang tính chất sống còn of doanh nghiệp. Vậy làm thế nào to quản trị nguồn nhân sự hiệu quả has? Thì bên cạnh việc học hỏi must be the following quan điểm mới, lĩnh hội dược those phương pháp mới need to nắm vững be the following kỹ năng về quản trị con người.

Nhận thức been tính bức thiết of the problem this, be a cử nhân quản trị kinh doanh trong tương lai – as sự giúp đỡ, hướng dẫn of giáo viên Lê thị Hường and sự đồng ý of ban giám hiệu khoa kinh tế – Trường Đại Học Sao Đỏ, cho phép tôi nghiên cứu đề tài: “Một số giải pháp hoàn thiện Nhâm công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần tập đoàn Quang Minh”

     Nội dung đề tài gồm ba chương:

   Chương 1: Lý luận chung về quản trị nhân sự

   Chương 2: Công tác quản tị nhân sự tại công ty cổ phần tập đoàn Quang Minh

   Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện Nhâm công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần tập đoàn Quang Minh.

TẢI TÀI LIỆU