Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Agribank

báo cáo thực tập tài chính ngân hàng

Đề tài báo cáo thực tập tài chính ngân hàng

Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tam Nông

báo cáo thực tập tài chính ngân hàng
báo cáo thực tập tài chính ngân hàng

Trích:

PHẦN MỞ ĐẦU

 1. Lý do chọn đề tài:

Cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế, Việt Nam cũng như hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM), hoạt động kinh doanh của các ngân hàng đã từng bước được đổi mới và phát triển ngày càng đa dạng. Sự cạnh tranh giữa các ngân hàng cũng diễn ra ngày càng gay gắt. Vì thế ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NHNo&PTNT) đã không ngừng phát triển và ngày càng khẳng định mình là một bộ phận không thể thiếu của nền kinh tế. Bằng lượng vốn huy động được trong xã hội thông qua nghiệp vụ huy động vốn, NHNo & PTNT đã cung cấp một lượng vốn lớn cho mọi hoạt động kinh tế, đáp ứng các nhu cầu vốn một cách nhanh chóng, kịp thời cho quá trình sản xuất và tái sản xuất. Nhờ đó mà hoạt động sản xuất kinh doanh của các thành phần trong nền kinh tế được diễn ra một cách thuận lợi. Trên cơ sở đó, trong thời gian tới, để phát huy hơn nữa vai trò của mình và đồng thời đáp ứng cho sự phát triển chung của nền kinh tế cũng như cho chính bản thân hệ thống ngân hàng thì việc huy động vốn cho kinh doanh trong tương lai sẽ đóng vai trò rất quan trọng đối với các tổ chức tài chính (TCTC), các NHTM nói chung và NHNo&PTNT nói riêng, đó cũng là vấn đề đặt ra cho hoạt động huy động vốn của NHNo&PTNT huyện Tam Nông – Đồng Tháp. Nhằm phát huy có hiệu quả chức năng là cầu nối giữa nơi thừa và nơi thiếu vốn, đáp ứng được nhu cầu vốn cho sự phát triển kinh tế của huyện, vấn đề cốt lõi của NHNo&PTNT huyện Tam Nông – Đồng Tháp là phải có định hướng phát triển lâu dài cùng với những biện pháp huy động vốn một cách hiệu quả để thu hút nguồn tiền nhàn rỗi từ người dân.

Nhận thức được tầm quan trọng đó, thông qua sự hướng dẫn của quý thầy cô với những kiến thức đã được học ở trường, cũng như những kiến thức thu nhận được trong thời gian tìm hiểu tình hình thực tế tại NHNo&PTNT huyện Tam Nông – Đồng Tháp trong thời gian qua, tôi đã chọn đề tài nghiên cứu: “Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tam Nông –  Đồng Tháp”.

 

 

 1. Mục tiêu nghiên cứu
 • Phản ánh được thực trạng huy động vốn tại NHNo&PTNT huyện Tam Nông – Đồng Tháp giai đoạn 2010 – 2012.
 • Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn huy động của NHNo&PTNT huyện Tam Nông – Đồng Tháp giai đoạn 2010 – 2012.
 • Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của NHNo&PTNT huyện Tam Nông – Đồng Tháp.
 • Đề ra một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả huy động vốn tại NHNo&PTNT huyện Tam Nông – Đồng Tháp.
 • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  • Đối tượng nghiên cứu

Tìm hiểu thực trạng công tác huy động vốn tại NHNo&PTNT huyện Tam Nông – Đồng Tháp trong giai đoạn 2010 – 2012.

 • Phạm vi nghiên cứu
 • Đề tài được thực hiện tại NHNo&PTNT huyện Tam Nông – Đồng Tháp.
 • Các số liệu liên quan đến việc huy động vốn tại NHNo&PTNT huyện Tam Nông – Đồng Tháp được tập hợp qua 3 năm 2010 – 2012. Các số liệu dùng để thực hiện phân tích đề tài đã được cung cấp từ phòng Kế Toán NHNo&PTNT huyện Tam Nông – Đồng Tháp.
 • Đề tài được thực hiện từ ngày 04/03/2013 đến ngày 10/05/2013.
 1. Phương pháp nghiên cứu
  • Thu thập số liệu
 • Sử dụng số liệu từ nguồn số liệu do NHNo&PTNT huyện Tam Nông – Đồng Tháp cấp trong giai đoạn 2010 – 2012.
 • Số liệu thu thập từ sách, báo, tạp chí ngân hàng, internet…
  • Phân tích số liệu

Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài là thu thập dữ liệu, tổng hợp, phân tích, so sánh. Từ kết quả thu được, có thể đưa ra các nhận xét về thực trạng hoạt động và đề xuất các giải pháp phù hợp để khắc phục điểm yếu và phát huy điểm mạnh.

 

 1. Kết cấu của đề tài

Đề tài gồm 3 phần: phần mở đầu, phần nội dung và phần kết luận

báo cáo thực tập tài chính ngân hàng nội dung có 3 chương:

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HUY ĐỘNG VỐN Ở NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN TAM NÔNG – ĐỒNG THÁP

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN TAM NÔNG – ĐỒNG THÁP

DOWLOAD TẠI ĐÂY