Đóng dấu xác nhận sinh viên- báo cáo thực tập ngân hàng

Đóng dấu xác nhận thực tập ngân hàng

Thuctaptotnghiep.net nhận giúp đỡ các bạn cần xác nhận thực tập,ngân hàng làm báo cáo cần đóng dấu báo cáo thực tập tại ngân hàng TP HCM và  đóng dấu thực tập ngân hàng  cùng một số công ty chuyên về các lĩnh vực xuất nhập khẩu, thương mại, dịch vụ, tài chính, bảo hiểm,….

Đóng dấu xác nhận thực tập ngân hàng
Đóng dấu xác nhận thực tập ngân hàng

Ngoài ra mình nhận làm báo cáo thực tập các chuyên ngành, ngoại trừ ngành kĩ thuật, có thể xin được dấu mộc tại cơ quan thực tập, một số công ty thuctaptotnghiep.net quen biết có thể giới thiệu các bạn vào thưc tập luôn.

Đặc biệt các bạn học ngành tài chính ngân hàng hiện nay không tìm được ngân hàng thực tập mình xin nhận giúp đóng dấu xác nhận thực tập ngân hàng cho các bạn tại 3 ngân hàng ở TP.HCM

Liên hệ mình: SDT/ZALO 0973-287-149