Đề thi và đáp án ôn thi công chức hải quan 2015

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu to các bạn tài liệu ôn thi công chức Hải quan năm 2015 mới nhất is  Đề thi and đáp án ôn thi công chức hải quan 2015 for các bạn tham khảo nhé.

Mình xin trích dẫn đoạn one in bộ câu hỏi, bài tập ôn thi công chức hải quan this cho các bạn tham khảo nhé:

Câu 1: Anh (Chị) hãy trình bày nguyên tắc the thi hành công vụ? Vì sao công chức must be implemented công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền and has checks, giám sát in luật số 22/2008 / QH12 ngày 13/11/2008?
Trả lời:
Điều 3. Các nguyên tắc in thi hành công vụ
1. Tuân thủ Hiến pháp and pháp luật.
2. Bảo vệ lợi ích Nhà nước of, quyền, lợi ích hợp pháp of tổ chức, công dân.
3. Công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền and has checks, giám sát.
4. Bảo đảm tính hệ thống, thống nhất, liên tục, thông suốt and hiệu quả.
5. Bảo đảm thứ bậc hành chính sự phối hợp and chặt ché.
Bởi vì: Tuân theo hiến pháp, pháp luật CBCC thực hiện ……….. on thi hành công vụ CBCC non thực hien công khai .. … có sự giám sát … (tự khai triển ý) Câu 2: Công chuc bao gồm those đối tượng nào in luật số 22/2008 / QH12 ngày 13/11/2008? Trả lời: Bao gồm Công chức and công chức cấp xã Công chức is công dân Việt Nam, be tuyển dụng, bổ nhiệm vào quota, vụ chức, chức danh in cơ quan of Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội at trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; in cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà does not sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; in cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà does not sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp and in the máy lãnh đạo, quản lý of đơn vị sự nghiệp công lập of Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội (sau đây gọi chung is đơn vị sự nghiệp công lập), trong biên chế hưởng lương từ and ngân sách nhà nước; against công chức in bộ máy lãnh đạo, quản lý of đơn vị sự nghiệp công lập thì lương been bảo đảm từ quỹ lương of đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định of pháp luật. Công chức cấp xã is công dân Việt Nam be tuyển dụng keep one chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế and hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Câu 3: Trình bày the nguyên tắc quản lý CBCC in luật số 22/2008 / QH12 ngày 13/11/2008 Trả lời: Điều 5. Các nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức 1. Bảo đảm sự lãnh đạo of Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý Nhà nước of. 2. Kết hợp Centered tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm and only tiêu biên chế. 3. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ trách nhiệm cá nhân and phân công, phân cấp rõ ràng. 4. Việc sử dụng, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức must be based on phẩm chất chính trị, đạo đức and năng lực thi hành công vụ. 5. Thực hiện bình đẳng giới. Câu 4: Trình bày nghĩa vụ of CBCC in luật số 22/2008 / QH12 ngày 13/11/2008 Tại sao CBCC must have nhiệm vụ with the Đảng nhà nước nhân dân and? Tại sao CBCC on thi hành công vụ must be bảo vệ bằng pháp luật? Trả lời:

………………

DOWLOAD

Ngoài ta, các bạn be tham khảo the bài tập ôn thi công chức khác TẠI ĐÂY nhé!