Đề cương, câu hỏi ôn thi công chức Xây dựng Hà Nội 2015

Đề cương, câu hỏi ôn thi công chức Xây dựng Hà Nội 2015 là tài liệu ôn thi công chức 2015 mới nhất mà Thuctaptotnghiep.net cập nhật được và chia sẻ cho mọi người cùng tham khảo.

Sau đây mình xin được giới thiệu qua tài liệu ôn thi công chức xây dựng Hà Nội 2015 này.

Đề cương, câu hỏi ôn thi công chức xây dựng 2015
Đề cương, câu hỏi ôn thi công chức xây dựng 2015

Phần tài liệu bao gồm hai phần Lý thuyết và bài tập.
Phần lý thuyết bao gồm:
– Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan chuyên môn.
– Văn bản pháp luật liên quan tới chuyên ngành.
+ Luật xây dựng 2014.
+ Luật nhà ở.
+ Luật thanh tra 2010.
– Nghị định.
+ Nghị định của chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
+ Nghị định của chính phủ về chiếu sáng đô thị.
+ Nghị định của chính phủ về quản lý cây xanh đô thị.
+ Nghị định của chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật nhà ở.
+ Nghị định của chính phủ về quản lý và phát triển nhà ở xã hội.
+ Nghị định của chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư.
+ Nghị định của chính phủ về cơ quan được giao thực hiện thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành.
+ Nghị định của chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành xây dựng.
+ Nghị định của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng.
– Thông tư.
Phần hai là bài tập trắc nghiệm ôn thi công chức xây dựng.

TẢI TÀI LIỆU