Đề cương báo cáo thực tập đề tài tín dụng ngân hàng

đề cương báo cáo thực tập

Mẫu đề cương báo cáo thực tập tài chính ngân hàng đề tài Đề cương báo cáo thực tập đề tài tín dụng ngân hàng gồm 3 chương:

đề cương báo cáo thực tập
đề cương báo cáo thực tập

LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1. Tổng quan về Ngân Hàng Thương Mại.
2. Lý luận chung về tín dụng
2.1. Khái niệm tín dụng
2.2. Phân loại tín dụng ngân hàng
2.2.1. Căn cứ vào mục đích
2.2.2 . Căn cứ vào thời hạn tín dụng
2.2.4 . Căn cứ vào hình thái giá trị của tín dụng.
2.2.5. Căn cứ vào xuất xứ tín dụng.
3. Tín dụng ngắn hạn.
3.1. Khái niệm.
3.2. Phân loại tín dụng ngắn hạn.
3.2.1. Tín dụng ứng trước.
3.2.2. Cho vay dựa trên việc chuyển nhượng trái quyền.
3.2.3. Tín dụng bằng chữ ký của ngân hàng.
3.3. Vai trò của tín dụng ngắn hạn.
3.3.1. Đối với nền kinh tến
3.3.2. Đối với các doanh nghiệp.
3.3.3. Đối với ngân hàng.
3.4. Các quy định trong hoạt động tín dụng ngắn hạn.
3.4.1. Nguyên tắc tín dụng
3.4.2. Điều kiện vay vốn.
3.4.3. Đối tượng cho vay.
3.4.4. Thời hạn cho vay.
3.4.5. Lãi suất cho vay.
3.4.6. Mức cho vay
3.4.7. Giải ngân và thu nợ.
3.4.8. Quy trình cho vay ngắn hạn.
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ AGRIBANK – PGD PHÚ GIA
1. Tổng quan về ngân hàng AGRIBANK – PGD Phú Gia
1.1 Giới thiệu chung về AGRIBANK
1.2 Lịch sử hình thành
1.3 Các ngành nghề kinh doanh cơ bản của AGRIBANK
1.4 Tầm nhìn
1.5 Chiến lược phát triển
1.6 Các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng
1.7 Các thành tích đạt được của ngân hàng
1.7.1 Các giải thưởng trong nước và quốc tế
1.2 Giới thiệu chung về AGRIBANK – PGD Phú Gia
1.1 Quá trình hình thành và phát triền
1.2 Chức năng của PGD Phú Gia
1.3 Lĩnh vực kinh doanh của AGRIBANK- Phú Gia
1.4 Cơ cấu tổ chức của AGRIBANK- Phú Gia
1.4.2 Chức năng, nhiệm vụ
1.5 Nhiệm vụ của AGRIBANK- Phú Gia
CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK – PHÚ GIA
3.1 Thực trạng tín dụng ngắn hạn của AGRIBANK- Phú Gia
3.1.1 Báo cáo cho vay ngắn hạn theo khu vực kinh tế.
3.1.2 Hoạt động tín dụng ngắn hạn phân theo ngành kinh tế
3.1.3 Cho vay theo thành phần kinh tế
3.2 Chất lượng tín dụng ngắn hạn tại AGRIBANK- Phú Gia
3.2.1 Tình thu lãi trong hoạt động tín dụng
3.2.2 Dư nợ quá hạn.
CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI AGRIBANK – PGD PHÚ GIA
4.1. Đánh giá chất lượng tín dụng ngắn hạn của AGRIBANK – PGD Phú Gia
4.1.1 . Những kết quả đạt được
4.1.2 Những nguyên nhân và hạn chế trong công tác tín dụng ngắn hạn của AGRIBANK – PGD Phú Gia
4.1.3. Định hướng hoạt động tín dụng của AGRIBANK – PGD Phú Gia
4.1.4. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại AGRIBANK – PGD Phú Gia 1.4.1. Nâng cao chất lượng thẩm định dự án.
4.1.4.2. Nâng cao chất lượng thu thập thông tin.
4.1.4.5. Đa dạng hoá phương thức cho vay ngắn hạn đặc biệt mở rộng chiết khấu chứng từ có giá trên thị trường tiền tệ
4.1.4.6. Đào tạo đội ngủ cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ, năng nỗ, nhiệt tình trung thực:
4.2. Một số kiến nghị.
4.2.1. Tiếp tục xây dựng và hoàn chỉnh các văn bản pháp quy.
4.2.2. Kiểm tra chặt chẽ hoạt động của các NHTM:
4.2.3. Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng.
Kết luận
Tài liệu tham khảo

các bạn có thể tham khảo thêm một số đề cương báo cáo thực tập tài chính ngân hàng khác tại đây:

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP

Nhóm thuctaptotnghiep.net nhận tư vấn và viết báo cáo thực tập thuê cho các bạn gâp khó khăn trong vấn đề làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, bạn nào cần thuê người viết báo cáo thực tập liên hệ Ad nhé.