Danh mục tài liệu tham khảo báo cáo thực tập/luận văn/chuyên đề

danh mục tài liệu tham khảo

Danh sách Danh mục tài liệu tham khảo trong báo cáo thực tập tốt nghiệp, luận văn tốt nghiệp, tùy vào quy định của từng trường các bạn học để trình bày lại trong báo cáo thực tập tốt nghiệp cho đúng nhé:

danh mục tài liệu tham khảo
danh mục tài liệu tham khảo

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
01. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Hội – Quản trị nhân sự, năm 2007, NXB Thống Kê.
02. Tiến sĩ Hà Văn Hội, Giáo sư Bùi Xuân Phong, Tiến sĩ Vũ Trọng Phong – Quản trị Nguồn nhân lực trong Doanh nghiệp BCVT, NXB Bưu điện.
03. Trần Kim Dung – Quản trị nguồn nhân lực, năm 2005, NXB Giáo dục.
04. Thầy Lê Quang Hùng – Giáo trình Quản trị học, năm 2009.
05. Tiến sĩ Hồ Thị Sáng – Giáo trình Tổ chức lao động khoa học, năm 2004.
06. Quy chế tuyển dụng và đào tạo CB – CNV trong CTCP Phước Thành.
07. Các tài liệu lưu trữ tại phòng kinh doanh CTCP Phước Thành .
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUẢN TRỊ MARKETING
11. Nguyễn Khương Đình, “WTO với Doanh nghiệp Việt Nam những cơ hội và thách thức gia nhập WTO”, Nhà Xuất Bản Lao Động, 2007.
12. Giáo trình kinh tế chính trị Mác- Lênin, Nhà Xuất Bản Chính trị quốc gia, Thành Phố Hồ Chí Minh, 2004.

13. Dương Hữu Hạnh, “Kinh doanh quốc tế trong thị trường toàn cầu”, Nhà Xuất Bản Lao Động – Xã hội.
14. Tác giả, Bảng tổng hợp kết quả khảo sát khách hàng bên ngoài, khảo sát.
15. Tác giả, Mô thức trắc diện cạnh tranh tổng Công ty TNHH Sao Nam Việt với một số đối thủ khác tại TP HCM, khảo sát.
16. Lê Văn Tâm, “Giáo trình Quản trị chiến lược ”, Nhà Xuất Bản Thống kê, Thành Phố Hồ Chí Minh, 2000.
17. Hoàng Thế Trụ, ‘‘Những tư duy mới về thị trường’’, Nhà Xuất Bản Thống Kê
18. Nguyễn Cao Văn, “Giáo trình Marketing quốc tế”, Nhà Xuất Bản Giáo Dục, 1997

 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO  BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN

1. Giáo trình lý thuyết hạch toán kế toán NXB tài chính Hà Nội 2/2/2007, chủ biên: PGS.TS Nguyễn Thị Đông.
2. Kế toán doanh nghiệp, lý thuyết, bài tập mẫu và bài giải – PGS.TS Nguyễn Văn Công – Nhà xuất bản tài chính tháng 1/2007.
3. Giáo trình kế toán tài chính trong các doanh nghiệp – PGS.TS Đặng Thị Loan – Trường đại học kinh tế quốc dân, năm 2006.
4. Chế độ kế toán doanh nghiệp, quyển 1- Hệ thống tài khoản kế toán – Nhà xuất bản tài chính, tháng 05/2006.
5. Chế độ kế toán doanh nghiệp quyển 2 – Báo cáo tài chính, chứng từ, sổ kế toán và sơ đồ kế toán – Nhà xuất bản tài chính, tháng 05/2006.
6. Bài giảng bộ môn kế toán của giảng viên trường Cao đẳng kinh tế tài chính Thái Nguyên.
7. Một số tài liệu lưu hành nội bộ của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thái Nguyên.
8. Và một số tài liệu khác.
[13] <TS Trần Phước>, Kế toán tài chính doanh nghiệp phần 2, NXB Thống kê, năm 2008
[14] <TS Trần Phước>, Kế toán tài chính doanh nghiệp phần 2, NXB Thống kê, năm 2008
[15] <TS Trần Phước>, Kế toán tài chính doanh nghiệp phần 2, NXB Thống kê, năm 2008
2. <TS Trần Phước>, Kế toán tài chính doanh nghiệp phần 1, NXB Thống kê, năm 2008
3. Chứng từ, sổ sách của công ty TNHH Thương mại Tiến Đạt
4. Luật thuế GTGT, Luật thuế TNDN
5. Thông tư 129/2008/TT

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO BÁO CÁO THỰC TẬP TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

1. Giáo trình “tài chính doanh nghiệp” – Trường Đại học Quản lý và kinh doanh Hà Nội.
2. Giáo trình “Kế toán doanh nghiệp ” – Trường Đại học quản lý và kinh doanh Hà Nội.
3. Giáo trình Quản trị Tài chính Doanh nghiệp, 2001, TS. Nguyễn Đăng Nam; PGS-TS. Nguyễn Đình Kiệm- Trường Đại học Tài chính kế toán Hà Nội (chủ biên).
4. Chế độ mới về quản tài chính doanh nghiệp nhà nước, NXB Tài chính.
5. Số liệu được cung cấp từ Công ty TNHH Phú Lê Huy
6. Một số luận văn cũ.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO VĂN THƯ, HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG
– Quyết định số 2815/QĐ-UB ngày 14 tháng 11 năm 1992 của Uỷ ban nhân dân Thành phố TP.HCM cho phép thành lập Công ty vật tư Nông Nghiệp.
– Giấy đăng ký khi thành lập Doanh nghiệp Nhà nước.
– Quyết định số 2508/QĐ-UB ngày 26 tháng 4 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân Thành phố TP.HCM về việc cho phép công ty Vật tư Nông nghiệp Sở Nông nghiệp PTNT triển khai Cổ phần hoá.
– Quyết định số 998/QĐ-UB ngày 28 tháng 2 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân Thành phố TP.HCM về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước: Công ty thành Công ty TNHH TMDV Sao Nam Việt.
– Công văn số 111/NVĐP ngày 4 tháng 4 năm 1995 của cục Lưu trữ Nhà nước về việc hướng dẫn bảo quản tài liệu lưu trữ.
– Pháp lệnh lưu trữ quốc gia số 34/2001/PL-UBTVQH10 ngày 4 tháng 4 năm 2001 của uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá 10
– Giáo trình nghiệp vụ văn thư lưu trữ – Nhà xuất bản Văn hoá thông tin
– Giáo trình nghiệp vụ Hành chính văn phòng – Nhà xuất bản tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

UPDATING MỘT SỐ NGÀNH KHÁC

One thought on “Danh mục tài liệu tham khảo báo cáo thực tập/luận văn/chuyên đề

Comments are closed.