Công tác lập và thẩm định dự án ở Tổng công ty xây dựng 1

báo cáo quản trị kinh doanh

Báo cáo thực tập: Công tác lập và thẩm định dự án ở Tổng công ty xây dựng 1

Nền kinh tế của đất nước đã có những bước nhảy vọt sau 20 năm tiến hành công cuộc đổi mới về kinh tế. Điều đó được khẳng định bằng những thành tựu to lớn về giá trị cũng như tốc độ tăng trưởng trong những năm vừa qua. Tốc độ tăng trưởng của nước ta luôn đạt khá với khoảng trên dưới 7%. Góp chung vào sự thành công đó là hoạt động đầu tư phát triển, đây là cơ sở cho các hoạt động kinh tế khác trong tổng thể nền kinh tế nước nhà. Việc thu hút đầu tư, các quy hoạch tổng thể về chiến lược phát triển ngành đã và đang đưa nền kinh tế phát triển đúng hướng và ngày càng bền vững.

Việt Nam đang nỗ lực cải tổ nền kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hóa. Các nhà hoạch định chiến lược, các nhà quản lý, các doanh nghiệp đang có những biến chuyển đáng kể trong việc đổi mới tư duy, đổi mới cách nhìn nhận về các dự án đầu tư. Dự án đầu tư bây giờ không chỉ là thủ tục trước khi tiến hành thực hiện công việc mà nó thực sự là bước chuẩn bị quan trọng và quyết định sự thành bại của công cuộc đầu tư. Chính vì nhận thức được tầm quan trọng đó mà việc chuẩn bị dự án trước khi tiến hành đầu tư được các nhà quản lý cũng như chủ dự án quan tâm thực hiện một cách tích cực và đầy đủ hơn.

Việc chuẩn bị dự án trước khi tiến hành đầu tư, tức là việc tổ chức lập và thẩm định dự án đầu tư tuy đã được nhìn nhận một cách đúng đắn nhưng vì nhiều lý do khách quan lẫn chủ quan mà việc chuẩn bị đó vẫn chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu phát triển hiện tại.

Đối với Tổng công ty xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì việc lập và thẩm định dự án cũng đã được coi trọng và tiến hành một cách quy củ. Tuy nhiên vẫn còn có những thiếu sót nhất định. Chính vì vậy việc đổi mới công tác lập và thẩm định dự án là rất quan trọng nhằm cạnh tranh và thực hiện hiệu quả các dự án đầu tư trong công cuộc phát triển kinh tế đóng góp chung cho sự phát triển của nền kinh tế cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Trong quá trình thực tập, kết hợp những lý luận được học tập và nghiên cứu với thực tiễn hoạt động trong công tác lập và thẩm định dự án của Tổng công ty xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, em nhận thấy hoạt động lập cũng như thẩm định dự án của Tổng công ty còn có những thiếu sót làm ảnh hưởng tới chất lượng lập và thẩm định dự án làm ảnh tới công cuộc đầu tư chung của doanh nghiệp cũng như gây lãng phí nguồn lực của đất nước. Với mong muốn làm sao cho các dự án đầu tư ngày càng hiệu quả hơn, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của nền kinh tế nước nhà em mạnh dạn lựa chọn đề tài “Một số giải pháp hoàn thiện công tác lập và thẩm định dự án ở Tổng công ty xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”.

Đề tài nghiên cứu của em gồm ba phần tương ứng với ba chương:

Chương 1: Lý luận chung về lập và thẩm định dự án đầu tư.

Chương 2: Thực trạng hoạt động lập và thẩm định dự án đầu tư tại Tổng công ty xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác lập và thẩm định dự án tại Tổng công ty xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn nói chung.

Do thời gian tìm hiểu có hạn và còn thiếu kinh nghiệm khi nghiên cứu nên trong quá trình thực hiện không tránh khỏi những sai sót, rất mong được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô để em có thể hoàn thiện đề tài của mình.

DOWNLOAD