Báo cáo thực tập công tác đào tạo và phát triển nhân sự

viết thuê báo cáo thực tập

 Báo cáo thực tập nhân sự: Báo cáo thực tập công tác đào tạo và phát triển nhân sự

Ta thấy rằng nguồn lực con người luôn là yếu tố trọng tâm, yếu tốt quan trọng nhất. Vì các loại nguồn lực khác nếu không có con người thì đều trở nên vô dụng. Vì con người là nguồn lực khai thác các nguồn lực khác nhằm phục vụ cho chính con người. Tuy nhiên ở mỗi thời kỳ phát triển nhân loại lại đòi hỏi những đặc điểm về nguồn nhân lực khác nhau. Sức khỏe cơ bắp không còn cần thiết như những thời kỳ tiền sử và các thời kỳ trước, các kỹ năng thời tiền sử cũng không còn thích hợp nữa. Trước đây nguồn nhân công lao động giá rẻ là lợi thế của nước ta, nhưng ngày nay thì nó không còn là lợi thế nữa. Vì nền kinh tế hiện nay là nền kinh tế tri thức, đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao, nghĩa là cần phải được trang bị các kiến thức, các kỹ năng có hàm lượng chất xám cao. Vì vậy mà vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ngày càng trở nên bức thiết với xã hội nói chung và với các doanh nghiệp nói riêng, tất nhiên nó cũng không nằm ngoài các vấn đề quan trọng của công ty TNHH TPI Ngọc Tú

Trong thời gian thực tập tại công ty Xuất TNHH TPI Ngọc Tú, qua nghiên cứu công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty, em thấy rằng công ty đã và đang tích cực tiến hành một cách có hiệu quả công tác này. Tuy nhiên do điều kiện có hạn nên công tác đào tạo và phát triển nhân sự ở công ty có nhiều hạn chế đòi hỏi công ty phải có biện pháp giải quyết.

Do tầm quan trọng của vấn đề quản trị nhân sự nói chung và đào tạo- phát triển nhân sự  nói riêng cộng với lòng say mê mong muốn tìm hiểu về nhân sự và mong muốn góp một phần nhỏ của mình vào việc giải quyết những thực tế của công tác đào tạo và phát triển nhân sự còn tồn tại của công ty, em mạnh dạn chọn đề tài nghiên cứu: “Công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty TNHH TPI NGọc Tú“. em hy vọng một phần nào sẽ giúp cho công ty đạt được hiệu quả cao trong thời gian tới.

Trong quá trình thực hiện đề tài này em đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các thầy cô giáo trong Khoa Quản trị kinh doanh đặc biệt là sự giúp đỡ tận tình của cô giáo hướng dẫn đồng thời em cũng nhận được sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của ban lãnh đạo, các cơ chú trong phòng Công ty Ngọc Tú đã tạo điều kiện cho em được tiếp cận với thực tế, thu thập tài liệu, gặp gỡ các phòng ban để hoàn thiện chuyên đề này.

DOWNLOAD