Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty nước sạch Hải Dương

Thuctaptotnghiep.net hướng dẫn các bạn làm bài báo cáo thực tập nhân sự là Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty nước sạch Hải Dương

Bước sang thế kỷ XXI, thế kỷ của nền kinh tế tri thức, nền công nghiệp tri thức với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật. Cùng với quá trình hội nhập hóa, nền kinh tế Việt Nam ngày càng có những sự thay đổi lớn lao. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường luôn có sự cạnh tranh gay gắt thì công tác quản lý nguồn nhân lực trong một tổ chức đã giữ một vị trí rất quan trọng, nó quyết định sự tồn tại và phát triển của tổ chức đó.

Ngày nay, trong xu thế hội nhập với môi trường biến động và nhiều cạnh tranh gay gắt, các doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều thách thức mới. Để tồn tại và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp cần phải đào tạo cho mình đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn cao, chất lượng làm việc tốt. Muốn vậy, giải pháp hàng đầu đặt ra đối với các doanh nghiệp đó là đầu tư cho công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giúp cho người lao động nâng cao trình độ tay nghề, kiến thức kỹ năng, đồng thời cập nhật những quy định  mới về chế độ, chính sách liên quan đến người lao động và doanh nghiệp, đảm bảo cho công tác điều hành, tổ chức, và quản lý doanh nghiệp.

Sớm nhận biết được điều này, Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hải Dương đã ưu tiên, chú trọng đầu tư cho đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong Công ty. Cùng với các nguồn lực khác, nguồn nhân lực góp phần quan trọng tạo nên những thành tựu đáng kể góp phần thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Nhận thấy tầm quan trọng và sự cần thiết phải đào tạo và phát triển hơn nữa nguồn nhân lực. Với mong muốn góp một phần nhỏ vào công tác đào tạo phát triển nhân lực trong các doanh nghiệp nói chung và công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty TNHH một thành viên nước sạch Hải Dương nói riêng, cùng với một số kinh nghiệm ít ỏi học hỏi được trong đợt thực tập em đã lựa chọn đề tài: “ Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hải Dương” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.

  1. Mục đích nghiên cứu:

Đề tài nghiên cứu nhằm đạt được những mục tiêu sau:

  • Đánh giá thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH – MTV nước sạch Hải Dương.
  • Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH – MTV nước sạch Hải Dương
  1. Nội dung nghiên cứu:

Bài viết của em bao gồm 3 phần chính:

Chương 1:  Cơ sở lý luận về  đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

 Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH một thành viên nước sạch Hải Dương.

Chương 3: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hải Dương.

TẢI TÀI LIỆU