Chuyên đề phân tích tài chính công ty dược phẩm OPC-2014

phân tích tình hình kinh doanh

Đề tài luận văn: Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, Nhóm mình thực hiện xong vào cuối năm 2014 với số liệu mới nhất từ công ty. các bạn tải về tham khảo nhé.

LỜI MỞ ĐẦU
Việc Việt Nam gia nhập WTO cùng với sự dỡ bỏ các hàng rào thuế quan sẽ thu hút sự tham gia các công ty hoạt động trong lĩnh vực dược từ nước ngoài với tiềm lực tài chính mạnh và công nghệ hiện đại. Từ đó, sẽ tạo môi trường cạnh tranh khốc liệt hơn đối với các doanh nghiệp sản xuất tân dược trong nước về mặt giá cả, chất lượng và chủng loại sản phẩm. Việc tăng tốc đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm là hết sức cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp trong nước.

Chính vì những thách thức to lớn đó đòi hỏi các doanh nghiệp nói chung và Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC phải ngày càng nâng cao hơn nữa khả năng cạnh tranh của mình nhằm chuẩn bị một cách tốt nhất cho làn sóng đầu tư của các nhà đầu tư từ nước ngoài vào thị trường nước ta. Để làm được điều này trước  hết  các  doanh  nghiệp  cần  phải  củng  cố  lại  hoạt  động  của  mình,  không ngừng  hoàn  thiện  bộ  máy  quản  lý,  nâng  cao  năng  lực  tài  chính,  hiểu  rõ  điểm mạnh, điểm yếu của mình nhằm phát huy tối đa thế mạnh, khắc phục những mặt còn hạn chế tồn tại. Trong đó, Việc nắm rõ tình hình tài chính là vấn đề cực kỳ quan trọng đối với sự sống còn của doanh nghiệp, thông qua việc phân tích tình hình  tài  chính  giúp  cho  nhà  quản  lý  thấy được  tình  hình  hoạt  động  của  doanh nghiệp, hiệu quả sử dụng vốn ra sao? Việc phân bổ nguồn vốn có hợp lý không? Nhân tố nào ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó đề ra các giải pháp khắc phục những yếu kém cũng như phát huy các mặt tích cực.

Trong bối cảnh nền kinh tế cạnh tranh như vậy, Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC không ngừng phát triển và ngày càng lớn mạnh. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty luôn đạt hiệu quả là nhờ vào sự lãnh đạo của Ban Giám Đốc công ty đã có những chỉ đạo đúng đắn thông qua những ý kiến đóng góp, tham mưu kịp thời của phòng tài chính kế toán từ việc phân tích tình hình tài chính. Chính vì vai trò quan trọng của việc phân tích tình hình tài chính như trên tôi  đã  chọn  đề  tài:  “  Phân  tích  tình  hình  tài  chính  tại  Công  ty  Cổ  phần  Dược phẩm OPC” để làm đề tài báo cáo thực tập của mình.

DOWNLOAD